Материалы, похожие на работу «Центральный экономический район Украины»

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ" 1 Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі. 2 ...
пенсується здешевленням непа- ливних сиро-винних тов-в і пром.пр-ції.Ціна на пр-ю і напої
4) угоди типу "ринок до рук" або "під випуск та реал-цію пр-ції" передб. все те, що і угоди "пр-ція до рук" + зобов"яз-я закуп. частину пр-ції, що вир-ся на поставл.обл-і. Тобто ... ...
Приднепровский экономический район Украины Чорна металургія Придніпров"я: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку. Енергетика ...
Найрозвинутіші галузі р-ну - Чм, маш-ня та металообробка, хім пр-сть та електроенергетика.
Тут виробляють металеві конструкції, металургійне устаткування, машини і обл-ня для шахт, рудників, збагачувальних фабрик, тюбінги для шахт метрополітенів, целюлозно-паперової пр ... ...
ШПАРГАЛКИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЙОНАМ РОССИИ 1.1. КМА Её роль в развитии ЦЧР и металлург пром-ти страны. Железные руды - разработка началась в ...
5% пром пр-ва РФ, Моск обл - ещё 3%. Особенно выделяется по маш-стр (Москва - 6%). До начала 90-х гг. структура хоз-ва:
... фанеры, 5% пиломатериалов - "Комилеспром", Сыктывкарский лесо-промкомплекс и лесопильно-деревообрабат комбинат, Жешарский фанерный к-т, Княжпогостский завод ДВП), мебельная и ц/б ... ...
ТЭК и промышленность Паливно-енергетичний комплекс, його суть, галузева структура і народногосподарське значення. Паливно-енергетичний комплекс - це ...
Маш-ня - важлива галузь пр-сті розвинутих кр світу.
Велике зн-ня машня в н/г-му комплексі визначається тим, що воно виробляє знаряддя праці як для галузей, що виготовляють засоби в-ва (робочі машини і апарати, верстати, технологічне ... ...
Чорна i кольорова металургія України Природні передумови розвитку чорної металургії України. Сировинна база галузі В східній Укр сформувалися ...
До цієї групи п-в належать також Запорізький завод вогнетривких матеріалів і Приазовське рудоупр-ня (Запорізька обл.), Ватутінський комбінат вогнетривких матеріалів (Черкаська обл ...
Великий вплив має Чм на розвиток і розміщення маш-ня, хім пр-сті, енергетики....
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
За родом д-сті виділяють 3 типи сусп. поділу праці: загальний (зд-ся між великими сферами д-сті людини - пром-сть, сільське госп-во, транспорт, зв"язок, буд-во, освіта, к-ра, наука ...
Але якщо за попередніми програмами невиконання "реформаторських" вимог фонду призводило до зупинки подальшого фін-ня, то, за програмою ЕФФ невиконання частини вимог МВФ все ж ... ...
Уголь, нефть и газ Украины Вугільна пр-сть Укр, її значення, особл-ті розм, суч стан та перспективи розвитку. Запаси вугілля на тер Укр зосереджені в ...
Однак складні гірничо-геологічні та технологічні умови розробки вугільних родовищ Укр, в першу чергу Донбасу, суттєво впливають на ек-ну ефективність в-ва у вугільній пр-сті.
Незадовільний екологічний стан у вугледобувних р-нах, особливо у Донбасі, посилюється також високим рівнем концентрації п-в металургійної та хім пр-сті, що посилює техногенне ... ...
Информатика - шпаргалка на украинском языке Розділ 1 ППО та якість програмної продукції 1. Комп"ютерізація-процесс розвитку індустрії комп"ютерних ...
1.оценка выходн. полезно-сти пр-мы; 2.оцінка рівня якості пр-ми: наскільки надійно еф-но м. її використовувати у початковому вигляді; 3.оц-інка співвід-ня фін., техн. і трудов ...
ТП повинна забеспеч.макс.корисний еф-т при певних витратах, що можливе лише при використані при розробці пр-них пр-тів найб.прогресивн.м-дів і засобів розробки, а також орг-ції ... ...
Карпатский экономический регион Украины Господарський комплекс Карпатського регіону: галузева стр-ра, особливості розм, проблеми та перспективи ...
З Карп р-ну вивозять автобуси та автонавантажувачі, автомобільні крани й інструменти, телевізори і конвеєрні лінії, с/г машини і обл-ня для нафтової та газової пр-сті, технологічне ...
П-ва Карпатського р-ну працюють на металі з Донбасу і Придніпров$я, з різних р-нів країни одержують комплектуючі деталі, мін добрива, синтетичні волокна, шовкові, бавовняні і лляні ... ...
Причерноморский экономический район Украины Машинобудування Причорноморського регіону: галузева стр-ра, центри основних галузей і проблеми розвитку ...
Провідною галуззю Сімферопольського пром вузла є маш-ня і металообробка (заводи "Сільгоспдеталь", "Сантехпром", електромашинобудівний, а також виробничі об$єднання "Кримпродмаш ...
Тому сюди з материкової частини країни надходять вода, електроенергія, вугілля, машини і технологічне обл-ня, продукція легкої пр-сті тощо....
Північно-Східнiй экономический район Украины Продуктивні сили Східного ек р-ну: суч стан, основні проблеми та перспективи розвитку. Розташований у пн ...
Осн галузі пр-сті Пн-Сх р-ну - маш-ня і металообробка, хімічна, харчова та легка пр-сть.
Крім того, машинобудівні заводи міста виробляють шарикопідшипники, обл-ня для легкої, харчової, поліграфічної галузей пр-сті, будіндустрії, комунального госп-ва, велосипеди ... ...
Економічное районуванне, його суть та значення. Велике прикладне значення ек рай-ня полягає у тому, що воно є основою формування і реалізації ...
включають до свого складу кілька галузей пр-ті і с/г; - галузі, які розвиваються як суміжні з галузями попередньої групи і забезпечують комбіновану переробку сировини, а також ...
обслуговують потреби галузей спеціалізації р-ну (добування і збагачення сировини, в-ва напівфабрикатів, обл-ня, ремонт обл-ня, в-во буд мат-в тощо); - галузі, які забезпечують ... ...
Донецкий экономический район Донецькiй вугільний басейн, його місце у вугільній промисловості України, економічна оцінка та основні проблеми і ...
Донецький р-н в УК найбіль шекономічно розвинутий, особливо такі галузі, як електроенергетика, вугільна, металургійна, хім пр-сть, важке маш-ня та пр-сть буд мат-в. У с/г домінує ...
Гірничошахтне устаткування виробляється на машинобудівних заводах Донецька, Луганська, Горлівки, Дружківки, Ясинуватої, обл-ня для металургійної пр-сті - у Макіївці, Дебальцевому ... ...
... по экономике производства для факультетов электрических специальностей " 1. Что изуч эк. Эк делит на 2 обл макро- и микроэк. Макроэк изуч экономич
ПОФ делят на здания производ-технич х-ра(цех, контора), сооружения(плотина, мосты), передаточные устр-ва (ЛЭП, трубопроводы), машины и оборуд (раб маш и оборуд, силов маш и об (тр ...
Эк эффектив пром пр-ва - это результативность пром пр-ва, кот характериз сист показат, включ частные показат эффектив отдельных видов рес (живого труда, средств тр и предметов ... ...
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 1. Эк теория и ее структура. Она состоит из общих основ эк теории, микро- и макроэкономики и интерэкономики (мировой экономики ...
При оц эф-ти исп-ся пок-ли вывода ВП, товар прод-и, ВД и ЧД, издержек пр-ва, измен-я в ОС и ОбС, ур-ня производ-ти и опл тр, П, рентаб-ти пр-ва и др.
В наст t не разработана методика единого стратегич планир развит АПКНа глобальн уровне планир-я АПК в основу д.б. полож разраб целев прогр,на обл Ур-не -общая постановка задачи по ... ...
ФРАНЦИЯ Площадь - 552 тыс. км2. Население - 57,7 млн. чел. (1994). Столица - Париж. Состав территории и оценка экономико-географического положения ...
Доля промышленности в СОВОКУПНОЙ продукции пром-сти и с. х-ва (1986)-95%.
Но в период экономического кризиса мощность большинства промышленных предприятий используется лишь на 50-70%, а некоторые фабрики и заводы прекратили производство....
Шпаргалки по географии промышленности Билет 1. 1. Функц. и стр-рные особенности узлов доб. и обрабат. пр-ти. Суть проблемы пром. узла сводится к ...
В пром. узлах, возникших на базе разработки прир. ресурсов, пр-ия привязаны к опр. источникам сырья, топлива и энергии, и осн. задача заключается в создании эфф. коммуникаций по ...
1. Специализированные пр-ия с пр-вом продукции в законченном виде, в т.ч.: а. При полном цикле пр-ва (автомобильный завод) б. При наличии только завершающей стадии пр.-ного ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по экономике предприятия 1 курс" 1. Организационно-правовые формы пред., их характеристика В соответствии с ГК ...
3. V пр-ва нефтепро-в в ден выр на данном заводе.
ПОФ относятся те ср-ва труда, кот. непоср. уч. в произ. процессе (маш., обор. и т.п.), созд. ус-я для его норм. осущ. (произ. здания, сооружения, электросети и др.) и служат для ... ...
Полесский и Подольский экономические районы Украины АПК Полісся: передумови розвитку, галузева стр-ря і формування спеціалізованих АПК ...
У Рівному зн-ся такі великі п-ва, як ВО "Газотрон", "Азот", "Рівненський завод тракторних агрегатів", заводи високовольтної апаратури, торгового обл-ня.
У місті є п-ва будіндустрії (ВО "Волиньзалізобетон", заводи великопанельного домобудування, картонно-руберойдовий і силікатний), легкої пр-сті (виробничо-торгове шовкове об$єднання ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru