Материалы, похожие на работу «Бардина Софья Илларионовна»

... Академия Контрольная работа N0 1 по культурологии студента ЗЭПА 95-051 Лавриненко Дениса Викторовича. Реферат на тему: И.П.Бардин и его вклад в ...
Иван Павлович Бардин родился 10 ноября 1883 года, 14 ноября рождение было зарегистрировано православной церковью: у портного села Широкий Уступ
Никакие трудности не могли остановить Бардина; наоборот, они вдохновляли его; видимо, практика предыдущих лет вселила в него уверенность, что любые трудности можно и должно ... ...
Фiлософiя — Реферат
2.1 Докласична антична давньогрецька фiлософiя. 2.1.1 Натурфiлософiя Мiлетської школи. Виникла в YI ст. до н.е. в м.Мiлетi, була одним з осе- редкiв ...
усiх помiтних змiн та вiдношень мiж речами, бо в iншому ви-
цьому слiд говорити не про окремих людей, а про їх сутнiсть,...
Іван Якович Франко — Курсовая работа
Іван Якович Франко Вступ "Франко дійсно відчував потреби хвилі, жив все "теперішнім" життям, знав його люки, все затикав їх, цементував те, що ...
У цій роботі ми торкатимемося насамперед Франка в комплексі його редакторської та журналістської діяльності.
Абсолютна відірваність "язичія", яким писали і намагалися говорити москвофіли, а також ідеалізованої ними російської мови, від реального мовного середовища Галичини викликала так ... ...
Северский Государственный Технологический Институт Кафедра ОН Реферат Творчество И.Е.Репина Выполнил: Принял: -2002- Содержание Вступление. 3 ...
1877), проявилась замечательная способность Репина воспроизводить людей с почти осязательной конкретностью, остро схватывая всю неповторимость их характера и вместе с тем улавливая ...
В 1871 году Репин окончил Академию художеств, получив за программную работу на заданную к конкурсу тему "Воскрешение дочери Иаира" большую золотую медаль, которая давала право на ... ...
Предисловие 4 Изображение Руси в "Слове о полку Игореве". 4 Изображение Руси в "Слове о полку Игореве" 6 А. С. Грибоедов 7 Внесценические персонажи и ...
"Мильон терзаний" Софьи Фамусовой (По комедии Грибоедова "Горе от ума")
Князь стремился научить дочь мыслить: ведь математика развивает логическое мышление....
Вступ "Мова має постійну тенденцію до автоматизму в створенні та сприйнятті мовних знаків" [10;12], але цій тенденції протистоїть прагнення людини ...
Ми прагнемо довести, що у римі паронімія виконує всі свої функції, і взагалі, можна говорити про паронімію як стилістичний засіб в римі, а не розглядати її в римованій позиції як ...
Ми не будемо користуватись таким поділом, лише зазначимо, що омоніми розглядатимемо і як паронімічну межу, і як окремий вияв паронімії ("день ясний, а не мій, /від цензурного Літ"а ... ...
Електронний уряд — Дипломная работа
Електронний уряд О. Голобуцький О.Шевчук Електронний уряд /e-government/ концепція здійснення державного управління, притаманна Інформаційному ...
Я завжди кажу, що ми не повинні говорити про електронний уряд, ми повинні говорити про уряд, що використовує інформаційні технології.
Ми повинні говорити про Федеральні збори, що використовують інформаційні технології....
Династия Романовых Романовы - боярский род, с 1613 г. - царская, с 1721 г. - императорская династия в России, правившая до марта 1917 г ...
Окольничий, был воеводой в походе 1531 г. Имел несколько сыновей и дочь Анастасию, ставшую в 1547 г. женой царя Иоанна IV Васильевича Грозного.
От этого брака у Алексея Михайловича было 13 детей, в том числе будущие цари Фёдор и Иоанн V и правительница Софья....
1. Службовий етикет, яким він повинний бути. Чому оцінка тієї самої дії, вчинку неоднакова? Чому одну людину обурює поводження, яке іншими ...
Для успіху якої б те ні було діяльності на роботі необхідно бути ввічливим у спілкуванні з людьми будь-якого рангу; у робітнику (службовому) приміщенні говорити мало і не голосно.
У службовій обстановці кращою формою спілкування є звертання на "Ви", особливо в тих випадках, коли людина, до якої ви звертаєтеся на "ти", не може вам відповісти тим же....
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут журналістики РЕФЕРАТ з курсу "Теорія масової комунікації" на тему: "НЕВЕРБАЛЬНІ ...
Успіх будь-якого контакту в значній мірі залежить від уміння встановлювати довірливий контакт зі співбесідником, а такий контакт залежить не стільки від того, що ви говорите ...
Жести відкритості свідчать про щирість і бажання говорити відверто....
ПЕРЕДВИЖНИЧЕСТВО ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ Когда накануне столетия императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге четырнадцать учеников взбунтовались ...
Здесь работали, кормились сообща (хозяйство вела молодая жена Крамского, Софья Николаевна).
Клуб стал представляться Крамскому возможным центром художественной жизни и пропаганды передового искусства, вновь воскрешена была идея сменных выставок, лотерей и т. д. Родилась ... ...
Курсовая работа по теме "Кино в дореволюционной России" Выполнил студент первого курса заочного отделения сценарно-киноведческого факультета Ямин ...
... 1908 года, когда кинематографы значительно распространились в России, царское правительство сочло возможным использовать некоторые сюжеты этой хроники для монархической пропаганды.
При этом надо заметить, что по приезде в Одессу Вера Холодная, ее мать, сестра Софья и дочь Женя поселились в Большой московской гостинице на Дерибасовской улице, дом № 18....
Кино в дореволюционной России Кино в России до появления собственного кинопроизводства. Огромный успех "синематографа братьев Люмьер" обусловил ...
... 1908 года, когда кинематографы значительно распространились в России, царское правительство сочло возможным использовать некоторые сюжеты этой хроники для монархической пропаганды.
При этом надо заметить, что по приезде в Одессу Вера Холодная, ее мать, сестра Софья и дочь Женя поселились в Большой московской гостинице на Дерибасовской улице, дом № 18....
Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я.Яковлева Кафедра Отечественной истории и права Курсовая работа на тему Возникновение ...
Основным занятием землевольцев была пропаганда.
Софья Перовская была дочерью крупного чиновника министерства внутренних дел, представителем известной аристократической фамилии....
Москва прирастала слободами. Слободы Шаболовская и Донская Сергей Романюк В XVII веке в Москве было около 150 слобод - разбросанных по всему городу ...
Деньги, 900 тысяч рублей, были пожертвованы вдовой Степана Алексеевича Тарасова, бывшего московским городским головой в 1883-1885 годах.
В 1922 году, в тяжелейшей обстановке голода и страданий, большевики стали строить башню для радиопередач - пропаганда по радио, как не без основания утверждал Ленин, было "дело ... ...
Анархическое движение в Мексике От "Мексиканской либеральной партии" к анархо-коммунизму (начало ХХ века) Мексиканские анархисты в ХХ веке обращались ...
Мы дадим ему затем владение фабриками, шахта-ми и т.д. Чтобы против нас не сплотились все, мы продолжаем следовать той же тактике, которая уже принесла нам хорошие результаты.
Мы будем продолжать называть себя либералами во время революции, но в действительности продолжаем пропаганду анархии и совершать анархистские действия"....
Агатангел Юхимович Кримський I Вісімдесяті і дев'яності роки XVII ст. були дуже бурхливими в Туреччині, в Криму і Україні. Це часи початку розпаду ...
Про ту першу школу його свідомого життя заховалися його ж характеристики, із яких ми запитуємо дві: "зовнішню", офіціальну - у листі Агатангела Юхимовича до Львівського професора ...
Для нас і говорити своєю мовою то вже є злочин; нашій наці! - гірше, ніж усім іншим націям....
Первобытно-общинный строй на территории будущего древнерусского государства Первобытно-общинный строй - это первый этап в развитии человечества ...
Со сватовством норвежского короля Харальда к дочери Ярослава Мудрого Елизавете связан сюжет былины "Соловей Будимирович".
Царевна Софья, поддержавшая восставших, была пострижена в монахини....
Портрет в русской живописи 19 века. Хохлина Наталья, Школа № 303, 10 Б Москва 2001г. Мир - это маскарад: лицо, одежда, голос - все подделка, каждый ...
Выдающимся произведением явилось "Воскрешение дочери Иаира" (1871, ГРМ), за которое автор получил Большую золотую медаль.
В 1877 году в Чугуеве написан портрет-картина "Протодьякон" (ГТГ)....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru