Материалы, похожие на работу «Гороскоп дерев»

Билеты по литературе (Украина) Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що ...
Багатство мови, риторичні заклики, а найголовніше - щире, схвильоване почуття, що пульсує в словах і рядках, відрізняють цей твір.
Микола не хоче вірити, що "святості зникають із життя і на їх місце все більше вдирається цинізм", хоча бачить, як убога антихудожні сть шалено наступає проти всього людяного ... ...
Харківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди На правах рукопису Василенко Валентина Анатоліївна Синонімія і антонімія у поезіях ...
У своїй поемі І. Муратов прославляє священні людські почуття - дружбу, мужність, братерство, що живуть у серцях волелюбних народів, розбуджених до нового життя вогнем
Цей тип антонімів включає слова, які представляють векторну протилежність і діляться у І.Муратова на п"ять тематичних груп: а) антоніми, що характеризують соціальні явища (зло ... ...
План Вступ. І. Образи і символи смерті в культурі............ с. 8-23 §1. Культуротворчість смерті за концепцією Є.Морена..с. 8-14 §2. Образи смерті в ...
Та справді глибоким і фундаментальним виявляється не просте співіснування цих двох свідомостей, а їх тривожне життя в єдиній двоїстій свідомості: хоча дві ці свідомості дуже по ...
Вони приймають збуджуючі спокуси за радість життя і перебувають в ілюзії, що ведуть дуже живе життя, якщо володіють і можуть користуватися багатьма речами....
смотреть на рефераты похожие на "Український мандрівний філософ Г. Сковорода " ЛІТЕРАТУРА 1. Багалій Д. 1. '' Український мандрівний філософ Г ...
І ось в цьому відношенні окремі особи можуть дуже багато дати своїй добі.
Форми політичного життя України, що існували з 17 ст., з часів Б. Хмельницького, автономія гетьманщини у складі Російської держави та політична автономія, хоча і в менших розмірах ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму" Національний університет "Києво-Могилянська академія" Курсова робота ...
Новіші праці з історії епохи еллінізму привідкрили завісу і дозволили говорити про цей час, як про дуже складний, але й не менш цікавий, якому характерний багатогранний розвиток ...
Але усі ці почуття мізерності людського життя проявляються у Аврелія ще сильніше....
Методика вивчення творів різних жанрів Курсова робота Коломийський педагогічний колледж Прикарпатського університету ім.В.Стефаника План Ознайомлення ...
Зумовлено це тим, що вірші такого типу невеликі за розміром і передаються в них не події з життя людей, а почуття, пов"язані із змалюванням явищ природи, переживань.
Учні підсумовують, що скромне і чесне трудове життя селян чарує поета, який бачить у ньому багато людяності та благородства....
НЕФІ У ТУРЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДИВАНУ ТА ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО САКІНАМЕ Дипломна робота на здобуття ступеня магістра студентки V курсу ...
Е. Бертельс зазначав, що література Близького Сходу XVІ - XVIІ століть вивчена дуже слабо1 , до його думки приєднуються Г. Халимоненко та Н Бороліна, яка, зокрема, вказує на те, що ...
Очевидно справа у тому, що газелям Нефі не вистачає необхідного й властивого цьому жанрові почуття пристрасного кохання....
МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ імені академіка СТЕПАНА ДЕМ"ЯНЧУКА ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ"Я, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Кафедра фізичної реабілітації ...
Йому вдається улаштувати своє життя і процвітати в ньому, якщо він зуміє придушити своє вічне невдоволення і надмірний смак до даного моменту.
Однак цей рвач сентиментальний - пацюк здатний на великодушність до того, кого він любить, навіть якщо той не відповідає на його любов, тому що саме в любові пацюк виражає себе....
О.В.Авеpченкова-Землянська Т В І Р З У К Р А Ї H С Ь К О Ї М О В И Т А Л І Т Е Р А Т У Р И Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт стаpшокласників ...
Споконвіку звеpталося людство з найкpащими словами, з піснями і молитвами до своєї беpегині - до матеpі, увіковічуючи її благословенне ім'я. Мати не лише даpує життя, вона віддає ...
Скільки ночей недоспано, скільки сліз виплакано матіp'ю... Кожна мати хоче, щоб життя дітей було щасливим, безтуpботним, і вона "від лютої зими затуляла нас кpильми", як пташка ... ...
План 1. Вступ. 2. Поняття про здоровий спосіб життя. 3. Раціональне харчування. 4. Норми і режими харчування. 5. Відмова від шкідливих звичок. 6 ...
Дуже багато людей таким чином і поведінкою не те, що сприяють здоров'ю, а руйнують його.
У даному випадку мова йдеться про всі компоненти різних видів діяльності, спрямованих на охорону і поліпшення здоров'я. Автор вказує на те, що поняття здорового способу життя не ... ...
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра: АСОІУ ...
Для нормального розвитку дитини в перші роки життя велике значення автономності в ході його контактів з матір'ю. Якщо дитина ніколи не залишається сам по собі в присутності матері ...
У "моду входять" "бездітні" шлюби, мати дітей вважається тепер "незручним і непрактичної" по цілому ряді розумінь: говорять у цих випадках і про труднощі життя, і про матеріальні й ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНИЙ Зав. кафедрою МіМ, к.е.н., доцент _ Л. О ...
Однак, якщо існує визначена тенденція зміни курсу, то сама ця тенденція може виявитися суттєвою, хоча відхилення від курсу в ту чи іншу сторону можуть і не мати значення.
На практиці з метою розрізнення премії або знижки їх часто записують, відповідно зі знаком "плюс" чи "мінус", але дилер завжди безпомилково визначить премію чи знижку, якщо знак і ... ...
Фiлософiя — Реферат
2.1 Докласична антична давньогрецька фiлософiя. 2.1.1 Натурфiлософiя Мiлетської школи. Виникла в YI ст. до н.е. в м.Мiлетi, була одним з осе- редкiв ...
На цей виклад дуже вплинули принципи неоплатонiзму.
логiку, хоч цей подiл i носить умовний характер). вся логiка,...
1. Первісний лад на території України Розвиток людини на території України відбувався в основному по тих же напрямках, що і в інших регіонах і ...
Багато вчених вважають цей факт однією з основних причин руйнації тодішньої української державності.
Хоча цей рух загалом і зазнав невдачі, але його продовженням стали події, що відбулися 1877 р., коли Я. Стефанович та його анархістська група, котра базувалася в Києві, вдалися до ... ...
Міністерство Освіти України Слов"янський Державний педагогічний інститут кафедра педагогіки Дипломна робота Виховання у сім"ї як першооснова розвитку ...
Діти, почавши своє життя цілком безпомічними істотами, так багато одержують від батьків, що останні природно породжують у них почуття подяки, любові і свого роду гордості своїми ...
Діти, що рано осиротіли, що позбавилися чи батька чи мати, часто пізніше, у зрілі роки, почувають гіркоту, тугу від відсутності в їх спогадах пам'яті про батьківську ласку, сімейні ... ...
Компьютерная графика укр — Курсовая работа
Компьютерная графика 1. Вступ 2. Огляд графічних редакторів 2.1. Класифікація видів комп"ютерної графіки 2.1.1. Компьютерна графіка для поліграфії 2.1 ...
Якщо ж сюди добавити величезні можливості стосовно взаєморозміщення та навігації об"єктів (функції групування, закріплення, різноманітного вирівнювання та розташування з заданими ...
Хоча цей процес досить простий, нинішній митець може годинами возитися із картинкою, доводячи її до досконілості або до абсурду....
Римское право — Реферат
Зміст І Вступ ІІ Зміни у суспільному житті Риму напередодні встановлення республіки ІІІ Епоха республіки 1) державний устрій Риму до поч. ІІІ ст. до н ...
1) народженням від матері-рабині (хоч би батьком дитини була зведена особа; навпаки, якщо батько - раб, а мати - вільна, дитина признавалася вільною);
Подібний порядок породжував почуття свободи, власного достоїнства, упевненості в своїх силах, спокійний реальний погляд на життя і існуючі відносини....
Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна ...
Перша: все вищеназване вивчає етнографія, наука про життя народу, етносу, то ж "навіщо замінювати "фольклором" цей старий добрий термін?
Якщо цей усний, створений цим індивідуумом твір з тієї або іншої причини виявляється непридатним для колективу, якщо інші члени колективу його не засвоюють - він приречений до ... ...
Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка кафедра дошкільної педагогіки Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика ...
І все це - зовсім не від нелюбові до Корнія, скоріше навпаки: це зрозуміле, хоча й брутально виражене бажання зосередити всю його увагу й почуття на собі, підігріти їх, довести до ...
Було цілковито відсутнє зображення психологічного життя героїв - лише із зовнішніх учинків можна було здогадуватися про їх почуття й переживання....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru