Материалы, похожие на работу «В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)»

Планета Венера — Реферат
Венера Венеру - досить часто називають сестрою Землі через її подібність за розміром та близкості до Землі в сонячній системі. Поверхня Венери ...
Венера,друга по близькості до Сонця планета,майже такого ж розміру, як Земля,а її маса більше за 80 % земних мас.Розташована ближче до Сонця,ніж наша планета, Венера отримує від ...
Марінер - 10" наблизився до Венери в лютому 1974 року і передав перші знімки верхнього шару хмар.Цей апарат тільки один раз пройшов біля Венери - його основною метою була сама ... ...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Факультет фізичний Кафедра теоретичної фізики ДИПЛОМНА РОБОТА Питання ...
Протягом всієї історії існування Землі різні види випромінювання надходять від радіоактивних речовин, що знаходяться в земній корі, а також падають на поверхню Землі з космосу.
Хоча високоактивні відходи сучасної ядерної енергетики ще не зберігалися настільки довго, щоб спостерігати результати такого збереження, цей процес фактично уже відбувався в ... ...
Скелет (кістяк) людини - це комплекс кісток, які виконують опірну, захисну, локомоторну, кровотвірну та депонуючу функції. До скелету входить близько ...
Навколо водогону середнього мозку (Сільвієвого) розташована центральна сіра речовина, в якій розташована ретикулярна формація, ядра 3-ї і 4-ї пар черепних нервів, а також парне ...
Цей шар самостійний для правого і лівого передсердя....
... виконана студенткою ФПН-2 Перевертень Марією Андріївною НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ" Київ 1999р. ОЗОН ТА ЖИТТЯ Надзвичайну ...
Тільки потужній шар води міг захистити живу речовину від радіації.
Це значить, що земний шар озону послабить сонячне випромінювання цієї довжини хвилі в 1040 разів, тобто практично поглине його повністю....
Соціальна екологія — Курсовая работа
Соціальна екологія Контрольна робота з дисципліни "Основи екології" Міністерство освіти і науки України. Національний університет "Львівська ...
Вертикальні межі біосфери визначаються поширенням організмів у земній корі до глибини 2-3 км, в океанах до глибини понад 10 км та в атмосфері до висоти близько 20 км.
В цей час взаємодія людини з природою обмежувалась біологічним обміном речовин....
... робота Виконав студ. гр. М-1100З Чобан . М. С. Інститут управління природними ресурсами Коломия - 2001 Вступ. 1. Характеристика і склад біосфери.
Тому перед натуралістами виникає задача - конкретно досліджувати, яким образом і якою мірою жива речовина впливає на фізико-хімічні і геологічні процеси, що відбуваються на ...
Але таке припущення є не більше, ніж емпіричне узагальнення, засноване на тім, що сліди живої речовини дотепер не виявлені в земних шарах....
Структура, основні поняття і закони екології. Контрольна робота №1 Планета Земля - унікальне утворення у всесвіті. Будова оболонок Землі - літосфери ...
Серед них - це велика маса Землі (6-1021 т), достатня для утримання навколо себе захисного шару атмосфери, досить сильного магнітного поля, що захищає земних жителів від згубної ...
Цей шар міститься на висотах 20-50 км і захищає все живе на Землі від згубної дії жорстокого ультрафіолетового випромінювання Сонця....
Антропогенний вплив на біосферу Еволюція взаємовідносин людини й природного середовища. Вплив діяльності людини на довкілля: - Демографічні проблеми і ...
Перша стадія взаємодії суспільства та природи, а в цей час існувала незамкнена соціоекосистема - тривала близько 2-3 млн. років від появи на Землі перших людей примітивного виду до ...
Ґрунтом називаються видозмінені під впливом живих організмів, перш за все - зелених рослин, поверхневі шари земної кори (суходолу), котрі відрізняються від гірських порід складом ... ...
Нибиру?! Да минует нас планета сия. Научные обозреватели Веле ШТЫЛВЕЛД, Игорь СОКОЛ Бог Нибиру - тот, что неутомимо пересекает сердцевину Тиамат ...
Следы столкновения с планетой Тиамат - район пра-Тихого океана и остаток ядра Мардука - затянуло мантией, образовавшей при остывании базальтовую кору океанического типа.
Всякое вязко-пластическое тело, близкое по форме к шару, стремится при вращении равномерно распределить всю свою массу, в том числе и выступы, на поверхности....
РЕФЕРАТ ПО АСТРОНОМИИ НА ТЕМУ: "Планеты-гиганты" Работу выполнил ученик 11 "Б" класса средней школы № 4 Фомин Максим Проверила Типтярева В. В. Мытищи ...
Необычайным в этой планете является не ее полосатое тело с довольно быстрым перемещением темных полос и изменением их ширины и не огромное красное пятно, диаметр которого около 60 ...
Как на Земле, так и на других планетах, источником магнитного поля считают течения в расправленных породах, расположенных недалеко от ядра....
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ГЕОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ ЗЕМЛЯ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ Астероїди - малі планети. В Сонячній системі обертаються між орбітами ...
Географічні координати - географічна широта і географічна довгота будь-якої точки на земній кулі.
Астеносфера - в'язкий, частково розплавлений шар у верхній частині мантії, що лежить на глибині 50 - 100 км....
Фiлософiя — Реферат
2.1 Докласична антична давньогрецька фiлософiя. 2.1.1 Натурфiлософiя Мiлетської школи. Виникла в YI ст. до н.е. в м.Мiлетi, була одним з осе- редкiв ...
цей термiн ввiв послiдовник мiлетської фiлософiї Гераклiт,
речовина, яка з причин мiкроскопiчностi своїх розмiрiв не
iснування двох видiв людської спiльноти: 'град земний', тоб-...
Аэрозоль /Укр./ — Реферат
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО АЕРОЗОЛІ Вже давно і достатньо надійно встановлено вплив аерозоля природнього походження на клімат. Найбільш чітко це ...
Кліматом називається сукупність закономірностей, що визначають розподіл погодних умов на земній кулі, і закономірностей сезонного чергування цих умов.Він визначається циркуляцією ...
В останні десятиріччя виникла ідея, що у космосі могло зародитись якщо не життя, то, хоча б необхідні для виникнення життя амінокіслоти, з яких вже в атмосфері виникла біологічна ... ...
Вступ.. 3 Розділ 1. Суть екологічних проблем світу.. 5 Розділ 2. Причини і фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу.. 7 Розділ 3 ...
Ми живемо на самому дні блакитного повітряного океану Землі - її атмосферного шару.
В середньому щорічно на земній кулі відбувається один катострофічний землетрус, 18 сильних, 120 середніх і близько мільйону слабких поштовхів....
Вступ Розділ 1. Суть екологічних проблем світу Розділ 2. Причини і фактори виникнення глобальних екологічних проблем світу7Розділ 3. Основні ...
Ми живемо на самому дні блакитного повітряного океану Землі - її атмосферного шару.
В середньому щорічно на земній кулі відбувається один катострофічний землетрус, 18 сильних, 120 середніх і близько мільйону слабких поштовхів....
Планеты Земной группы Среди многочисленных небесных светил, изучаемых современной астрономией, особое место занимают планеты. Ведь все мы хорошо знаем ...
Радиус ядра, по данным американских учёных, составляет 1800 км (75% радиуса планеты).
После кропотливой и упорной работы десятков поколений учёных было неопровержимо доказано, что Земля вовсе не "центр мироздания", а самая обыкновенная планета, т.е. холодный шар ... ...
Овогенез — Реферат
План роботи Вступ 1. Історія 2. Відокремлення первинних статевих клітин 1. Передзародковий розвиток 2. Міграція первинних статевих клітин 3. період ...
У цей період продовжується (велика чи мала) синтетична активність ооцита, але в цілому маса цитоплазми наростає за рахунок надходження речовин ззовні.
На відміну від ооцита, маса якого інтенсивно збільшується за рахунок переважного росту цитоплазми, у трофоцитах інтенсивно ростуть і ядро і цитоплазма, причому ядро випереджає в ... ...
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра захисту рослин Завідувач кафедрою_ А.К ...
Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини.
В ряді робіт відзначається вплив алкалоїдів на обмін речовин у рослин, виникнення квітів, формування органел та органів рослин, ріст клітин, поділ ядер і т.д. Було доведено, що ... ...
Інтрузивний магматизм та його продукти Реферат студентки ФПН-2 Францевої Анастасії Інтрузивний магматизм Польові спостереження показують, що більша ...
... продовжуючи змінюватися під дією гарячих розчинів і мігруючих іонів, перетворюється, навіть без повного розплавлення, в гранульовану ( зернисту ) масу, що має форму батоліта і ...
Граніт - дуже поширена в земній корі порода....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru