Материалы, похожие на работу «Правовое урегулирование обращения ценных бумаг»

ЗМІСТ ст. Вступ.. 1. Фінансовий ринок та його особливості.. 1.1 Поняття, сутність, класифікація інвестицій.. 1.2 Склад фінансового ринку та його об ...
Облігація - цінний папір, який засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов"язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений ...
Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами....
Київський інститут бізнесу та технологій КОНТРОЛЬНА РОБОТА з курсу: "Гроші та кредит" на тему: "Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні ...
Іншими словами, цей ринок інтегрує операції щодо випуску та обігу боргових інструментів, інструментів власності, а також їхніх похідних.
Позабіржовий ринок охоплює, як видно із його назви, операції з цінними паперами поза біржою....
смотреть на рефераты похожие на "Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні" Поняття та види цінних паперів Поняття цінних паперів ...
Іншими словами, цей ринок інтегруе операції щодо випуску та обігу боргових інструментів, інструментів власності, а також їхніх похідних.
Закону, визнається посередницька діяльність по випуску та обігу цінних паперів, здійснювана банками, а також акціонерними товариствами, статутний фонд яких сформовано за рахунок ... ...
... ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні " Ринок цінних паперів " Слухач : ..О
Торговцями цінними паперами визнаються суб'єкти підприємницької діяльності, створені у формі акціонерних товариств, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно іменних акцій ...
26 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", торговці цінними паперами вправі здійснювати таку діяльність по випуску та обігу цінних паперів: а) діяльність по випуску ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
За родом д-сті виділяють 3 типи сусп. поділу праці: загальний (зд-ся між великими сферами д-сті людини - пром-сть, сільське госп-во, транспорт, зв"язок, буд-во, освіта, к-ра, наука ...
3. Теорема Рибчинського: розширення забезпеченості одним ф-ром вир-ва збільшує випуск товарів, який використовує цей фактор, і скорочує випуск іншого товару....
pic] Міністерство освіти України Тернопільська академія народного господарства кафедра економічної теорії Курсова робота на тему: РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ...
... його структура, основи регулювання, що складають і його місце в національному господарстві, а також такі нові для ринку явища як торгівля державними цінними паперами і позабіржовий ...
Цей документ встановлює не тільки перелік і правила подачі документів і отримання дозволу на роботу з цінними паперами, але і державний контроль за здійсненням операцій з ними....
... ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні " Ринок цінних паперів " Вариант ...
Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ...
... власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі; організаційно оформлений позабіржовий ринок - організація, що об'єднує торговців цінними ... ...
Міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче ...
Інші комерційні банки пропонують своїм акціонерам кредити забезпечені акціями та іншими цінними паперами даного банку.
|п/п | |сть |ве значення|показника з |...
- 2 - ЗМІСТ |Вступ | | |3 | |Розділ |1 |Історія розвітку права колективної | |власності в Україні.. Обстеження | |створювання підприємств. |5 | |1 ...
У деяких випадках пай може повертатися не тільки грішми, цінними паперами, а й натурою, майном на розмір паю.
Учасниками акціонерного товариства акції придбаються відповідно до установчого договору, а при збільшенні статутного фонду та додатковому випуску - на підставі договору із самим ... ...
Зміст стор. Вступ.. 2 Розділ 1. Поняття цінних паперів та їх класифікація.. 4 1.1. Основні види цінних паперів.. 6 1.2. Механізм формування курсової ...
Фінансовий ринок потребує не тільки правового регулювання обороту цінних паперів, але і виникнення організації, яка б забезпечувала цей оборот.
Тому в Законi Украiни "Про цiннi папери i фондову бiржу" визначається: " Фондова бiржа - органiзацiйно оформлений, постiйно дiючий ринок, на якому здiйснюється торгiвля цiнними ... ...
Правове регламентування діяльності акціонерних товариств та їх управлінського апарату. 1. Загальнодержавні законодавчі акти, що регламентують ...
Акціонерне товариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства України про цінні папери і фондову біржу.
... спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи) ... ...
ПЛАН Уведення ..2 стор. Ринок цінних паперів..
Цей документ називається сертифікатом цінного папера.
Цей вид облігацій здобуває усе більше поширення, оскільки їхньому випуску не сполучений з такими формальностями, як видача сертифікатів і тп. : просто всі необхідні дані про ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Суть і функції ринку" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА Інститут економіки ...
Фондолва біржа сприяє придбанню на певних умовах і на певний строк вільних грошей, залученню коштів за рахунок випуску і продажу акцій, облігацій і спрямування їх на технічне ...
"олігополія" застосовується в економіці для опису ринку, на якому існують декілька фірм, окремі з який контролюють значну частину ринку і вступ на цей ринок нових фірм утруднено....
Міністерство освіти України Вінницький державний технічний університет Факультет РЕ Кафедра ЕПОВ БІЗНЕС-ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ВАЛЯНКОВОГО ...
. 5. Ринок збуту
|Спеціальність |К-сть люд.| Оклад, грн | Сума, грн |...
смотреть на рефераты похожие на "Хозяйственные общества" План: 1. Вступ 2. Господарські товариства. Поняття та ознаки. 3. Засновники та учасники ...
Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами тих товариств, які здійснюють цей вид діяльності.
Акціонерне товариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства України про цінні папери та фондову біржу....
1. Економічна характеристика Фондової біржі 2 Таблиця 1 5 2. Котирування цінних паперів 6 Таблиця 2 7 Таблиця 3 8 3. Єдина біржова фондова система ...
Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" визначає фондову біржу як організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.
... це - межа ціни, пропонованої продавцем (П), і межа ціни, що її просить покупець (І). Звідси визначається прийнятний рівень ціни (Ц). Продавець готовий продати цінні папери тільки ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТУ студента ...
Виходячи на ринок, воно обирає сегмент господарювання і тим самим обирає контингент споживачів, який має свої особливості.
Попри всі зусилля, які доклало акціонерне товариство у 1998 році для збільшення об"ємів випуску електровимірювальних приладів (нормуючі перетворювачі, ТРЕ 6513, потенціометри ... ...
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДІСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ ОЛІЙНИК ВОЛОДИМІР АНАТОЛЬЙОВИЧ ДИПЛОМНА РОБОТА |На тему: |"ПРАВОВЕ ...
Однак, дотепер цей ринок комплексно не досліджується.
Ринок державного майна, що знаходиться на балансах господарчих товариств...
смотреть на рефераты похожие на "Фондовая биржа, как элемент рыночной инфраструктуры" Тема: Фондова біржа як елемент ринкової інфраструктури. З М І С ...
Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в обіг, створюючи ринок цінних паперів.
В даний час, у зв'язку зі значним розвитком державного сектору в економіці і збільшенням розмірів державного боргу, ринок цінних паперів усі більше заповнюється цінними паперами ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru