Материалы, похожие на работу «Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ»

смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
Основні з них: кожна держава має право вільно вибирати і розвивати свої політ., соц., ек. й культ. c-ми; повинен бути вільний доступ до моря і від нього для країн, що його не мають ...
Дт Розрахунки з постачальниками Кт Рахунок в банку.) *по векселях виданих ( для обліку використовують рахунок "Векселі видані", він пасивний, розрахунковий....
Зміст |Сторінка | |Вступ. |1 |Сутність прибутку у фінансово - господарській діяльності | |підприємства. |Економічна суть та значення прибутку в ...
Для зміцнення зв(язків радгоспробкоопу з своїми членами - пайовиками у його складі створюються органи самоврядування і контролю на кооперативних дільницях - дільничні кооперативні ...
Радгоспробкооп та його розрахункові підприємства мають право: а) відкривати на свій вибір у будь-якій установі банку розрахункові та інші рахунки, включаючи валютні, вільно ... ...
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ" 1 Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі. 2 ...
Клірінгова форма розрахунку: після відправлення товару експортером його платіжні вимоги заносяться на клірінговий рахунок у країні імпортерам.
До об"єму постачань та надан.послуг вход. передача технол-ї, ноу-хау, проектув-я, пост-ка компл.обл-я, його монтаж, провед-я пусконалаг.робіт, проектув-я і буд-во допом.громадс ... ...
Державна Податкова Адміністрація України Академія Державної податкової служби України Факультет фінанси Кафедра державних фінансів Дипломна робота на ...
Документарний акредитив являє собою зобов'язання банку сплатити за рахунок і з доручення платника встановлену суму грошей постачальнику товарів або послуг, якщо банку будуть ...
При здійсненні операцій по акредитиву в його основній формі беруть участь: платник (покупець, аккредитивонадаватель), що звертається в банк із проханням про відкриття акредитиву ... ...
I ВСТУП 2 II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3 III ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ПРИЙМАННЯ УСТАНОВАМИ БАНКІВ 4 IV Розрахунки в системі електронних ...
У тому разі, якщо одержувач коштів не має рахунку в установі банку або розрахунки безпосередньо з одержувачем коштів платіжними дорученнями неможливі, підприємство може здійснювати ...
Про закриття непокритого акредитива у зв'язку із закінченням строку його дії виконуючий банк надсилає повідомлення банку-емітенту електронною поштою або іншими лініями зв'язку та ... ...
Кредиты — Реферат
ЗМІСТ: Вступ 3 І. Сутність споживчого кредиту 5 1.1.Класифікація споживчого кредиту 8 1. 1.2.Процентні ставки по споживчих кредитах і фактори які їх ...
Базовими умовами методу розрахунку ліквідаційної вартості об`єкта (Сл) є його ринкова вартість (Ср) та "довгий" період його реалізації
Банкноти та монети в касі банку" - на суму кредиту, видану готівкою; по дебету рахунків №2213, 2214, 2205 та кредиту рахунку №2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб" - на суму ... ...
План Вступ.. 1. Мета і завдання аудиту операцій з грошовими коштами.. 2. Нормативно-правове регулювання операцій з грошовими коштами.. 3. Оцінка ...
14 Платіжне доручення Письмове доручення банку, який обслуговує підприємство, на перерахування певної суми коштів з поточного рахунку в банку на рахунок постачальника
Крім цього Положення існують ще декілька документів, які регулюють операції з грошовими коштами в касі підприємства та на поточному рахунку, відкритому підприємством в установі ... ...
... торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні" ...
Якщо він не користувався кредитом, але має депозитний рахунок в цьому банку, то наявність солідного залишку на ньому та регулярне перерахування сум на цей рахунок теж може свідчить ...
Що стосується індексу мінімальної заробітної плати, то цей показник змінюється на основі політичних рішень, періодичність і розмір його змін мають дуже віддалений зв'язок із зміною ... ...
№ 1. Порядок припинення юридичної особи. Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація ...
Правоздатність юридичної особи характеризується тим, що воно може мати цивільні права, що відповідають цілям діяльності, передбаченим у його установчих документах, нести зв'язані з ...
... повідомив про це боржника - то за новим місцем проживання кредитора з віднесенням на його рахунок усіх витрат, пов"язаних зі зміною місця виконання; 3) в інших випадках - за місцем ... ...
... Університет Кафедра "Бухгалтерського обліку та аудиту" по дисципліні: "Аудит " на тему: Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на ...
Крім цього Положення існують ще декілька документів, які регулюють операції з грошовими коштами в касі підприємства та на поточному рахунку, відкритому підприємством в установі ...
Кожному підприємству для зберігання коштів відкривають поточний рахунок, на який надходить виручка від продажу продукції, товарів, ведення робіт і надання послуг, проводяться ... ...
|Міністерство аграрної політики України | |Ріненський державний аграрний технікум | |Реферат | |на тему: "Фіксований сільськогосподарський податок ...
... пропорційно оплаті праці, віднесеної на окремі об'єкти обліку, і відображається в бухгалтерському обліку такими записами: дебет рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" і кредит ...
Кількість сільськогосподарської продукції, яку постачають у рахунок ФСП, визначають виходячи з нарахованої до сплати в поточному році його суми і договірної ціни на продукцію, що ... ...
ДОДАТОК До вих. № 09-23/615 АКБ "Укрсоцбанк" Від 22.11.99 року ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Правління АКБ "Укрсоцбанк" від 18.11.99р. протокол № 54 При ...
... в договір на підставі документу, виданого податковим органом); (у разі відсутності ідентифікаційного номеру фізичної особи на момент відкриття рахунку у зв"язку з тимчасовою ...
- розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученням фізичної особи, зарахування на її поточний рахунок в іноземній валюті...
Аналіз діяльності комерційних банків Дипломная работа Об"єкт дослідження - Запорізьке регіональне управління КБ "Приватбанк". Мета роботи - поліпшення ...
Депозити на запитання - це кошти, які знаходяться на розрахункових, поточних, бюджетних рахунках і використовуються власниками в залежності від їх потреби у вказаних коштах.
Розрахунки за сальдо можуть здійснюватися, коли два підприємства перебувають у постійних господарських зв"язках і кожне з них є одночасно і постачальником, і покупцем одне щодо ... ...
Міністерство освіти і науки України Тернопільська академія народного господарства Інститут комп"ютерних інформаційних технологій Кафедра моделювання ...
Облік розрахунків з постачальниками ведеться на рахунку № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
Цей документ заповнюється постачальником і є основним документом, що засвідчує факт поставки товару....
... Вступ Вступ 1. Теоретичне дослідження прибутку та рентабельності 1.1. Формування прибутку підприємства 1.2. Методи розрахунку прибутку від
... 1997 року, реалізацією визнається подія, що відбулася раніше: дата зарахування коштів покупця на банківський рахунок постачальника в оплату товарів або дата відвантаження товарів.
Дані показники дають уяву про ступінь важливостей підприємства забезпечити кредиторів, позичальників та акціонерів власними грошовими коштами в зв'язку з використанням його ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕГІ ім. СТЕПАНА ДЕМ"ЯНЧУКА shura19@yandex.ru Контрольна робота Виконала: Перевірив: РІВНЕ ...
... суб'єкти повинні здійснювати платежі, а призначені для цього кошти не надійшли чи надійшло їх мало (виплата заробітної плати, розрахунки з постачальниками, з бюджетом тощо) ...
Нижня частина - доручення покупця (платника грошових коштів) банку, який його обслуговує, переказати належну суму коштів з його рахунку на рахунок постачальника....
Экономико-статистический анализ развития малых предприятий Днепропетровской области Исполнитель: студентка группы ЕС-03-1 Цылиакус А.Е. Руководитель ...
Малий бізнес - самостійне організаційно - правове та господарське новаторство власників малих підприємств власним коштом і на власний ризик на основі оперативнішого управління ...
При його застосуванні не виникає питань щодо зіставлення показників у розрахунку на одну людину за галузями або у часі, як це буває при кількісному підході....
смотреть на рефераты похожие на "Організація підприємства дрібнооптової торгівлі "ХОДАК"" Вступ Торгівля - широка область підприємницької діяльності і ...
Дуже важливо контролювати заборгованість одержувачів і заборгованість перед постачальниками для оптимального керування коштами.
Він показує, у якому ступені всі короткострокові фінансові зобов'язання торговельного підприємства можуть бути задоволені за рахунок його високоліквідних активів і готових кошт ... ...
Бухучет 2000 — Реферат
Додаток 4 ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ (Затверджено наказом ...
Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат: промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції; підрядних, геологічних та ...
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru