Материалы, похожие на работу «Агатангел Крымский»

ТЯЖКЕ СТАНОВИЩЕ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ ПІД ВЛАДОЮ КРИМСЬКОГО ХАНА.- НОВІ СПРОБИ ЗАПОРОЖЦІВ ДОМОГТИСЯ ПРИЙНЯТТЯ У РОСІЙСЬКЕ ПІДДАНСТВО.- ЗАПОРІЗЬКА ...
Ті самі посли і в цей час у Криму перебувають, очікуючи, який до хана кримського зі Стамбула указ прийде, і так чути, що хочуть на допомогу орду дати і розширення вчинити.
В той час, як запорожці безповоротно покинули ненависні їм володіння кримського хана, так званий гетьман українських козаків Пилип Орлик усе ще намагався схилити їх до Криму й ... ...
Запарожские казаки под властью крымского хана ТЯЖКЕ СТАНОВИЩЕ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ ПІД ВЛАДОЮ КРИМСЬКОГО ХАНА.- НОВІ СПРОБИ ЗАПОРОЖЦІВ ДОМОГТИСЯ ...
Ті самі посли і в цей час у Криму перебувають, очікуючи, який до хана кримського зі Стамбула указ прийде, і так чути, що хочуть на допомогу орду дати і розширення вчинити.
В той час, як запорожці безповоротно покинули ненависні їм володіння кримського хана, так званий гетьман українських козаків Пилип Орлик усе ще намагався схилити їх до Криму й ... ...
Харківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди На правах рукопису Василенко Валентина Анатоліївна Синонімія і антонімія у поезіях ...
Поетична мова Ігоря Муратова дуже багата мовними (лексичними, синтаксичними та ін.) і стилістичними засобами її використання.
У ступені якості спостерігаємо градацію: глузуйте має вищу міру ознаки, ніж насміхайтесь, крім того, воно має додатковий відтінок зневаги, а у фразеологічному звороті шкірте зуби ... ...
Компьютерная графика укр — Курсовая работа
Компьютерная графика 1. Вступ 2. Огляд графічних редакторів 2.1. Класифікація видів комп"ютерної графіки 2.1.1. Компьютерна графіка для поліграфії 2.1 ...
Цей тип графіки, а точніше, клас редакторів 3D набув за останні 1-2 роки достатньо широкого розповсюдження не тільки у колах спеціалістів, які користуються спеціалізованими дуже ...
Крім того, цей засіб працює повільніше, трасировка променей має ще один нестаток: вона не спроможня відтворити "м"які" тіні....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ РЕФЕРАТ на тему: "Мова нашого народу" Виконала: студентка 306 ...
Павел Шафарик, Михайло Красуський, Олексій Шахматов, Агатангел Кримський та ін.
Крім того, фінноруси (за Карлом Абелем), приймаючи слов"янську мову, не сприйняли слов"янського способу мислення; вони надали іншого відтінку слов"яноруським словам, які в ... ...
Генеза української національної мови . На москалів не вважайте, нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і ...
У своїй праці "Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася" (1922) 1 Агатангел Кримський дослідив українські мовні риси Х - ХІ ст.
Крім того, саме під його тиском колегія переходить на викладання наук за зразками єзуїтських колегій, а, отже, широко впроваджується латинська мова....
Міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче ...
24,3%. В загалі ж крім ГОУ зменшення простроченої заборгованості спостерігалося ще по двом управлінням, а саме по Кримському республіканському - обсяг простроченої заборгованості ...
Подібні субсидії повинні мати строгу цільову спрямованість і даватися сім'ям з обмеженими прибутками, що потребує в поліпшенні житлових умові, при цьому головним чином тим із них ... ...
Билеты по литературе (Украина) Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що ...
Я звернув особливу увагу на мову, гідну, на мій погляд, розповісти про героїв".
Незважаючи на схильність Б. Олійника до планетарного мислення, твір по-справжньому національний: звертання на "ви" до матері; рушники, що "злетіли увись"; ворота, край яких чекала ... ...
1. Первісний лад на території України Розвиток людини на території України відбувався в основному по тих же напрямках, що і в інших регіонах і ...
... збиральництва і полювання до землеробства і скотарства, які остаточно розвинулися в епоху неоліту (VI-III тис. до н. е. ). Саме цей період вважають розквітом первісного ладу тому ...
... південних кордонів від татарської загрози); національні (спротив політиці колонізації та покатоличення українського населення); стратегічні (загроза з боку Кримського ханства) ... ...
О.В.Авеpченкова-Землянська Т В І Р З У К Р А Ї H С Ь К О Ї М О В И Т А Л І Т Е Р А Т У Р И Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт стаpшокласників ...
Цей факт говоpить, що Свічка дуже хоpобpа людина, він тpемтить від стpаху, а боpеться за своє щастя:
"Бpешеш, костомахо!... час мій не вийшов, я ще не наоpався, не насіявся, не налюбувався землею, не нажився", - він ствеpджує свою життєву позицію, готовність пpодовжувати боpотьбу....
М. О. У. О. І. С. В. Реферат з історії України на тему: "Входження Північного Причорномор"я Криму та Правобережної України до складу Росії" Автор: к ...
Півстолітня боротьба Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії, Кримського ханства та Гетьманщини за право володіння Правобережною Україною завершилась на користь ...
Влада його ще більше зросла після приєднання до Російської імперії Кримського ханства:...
Методика вивчення творів різних жанрів Курсова робота Коломийський педагогічний колледж Прикарпатського університету ім.В.Стефаника План Ознайомлення ...
Як ви думаєте, для чого автор використовує цей засіб..
... звучанню плавності, протяжності; гармонія приголосних у другій і третій строфах передає враження від вечірньої тиші, а внутрішні рими (мати - научати, мати - коло хати) роблять ... ...
Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна ...
Спостереження С. М. Азбелєва дуже привабливі, але ніхто ще не довів, що фольклорний твір інакше "згортується" перед консервацією його в пам"яті та інакше видобувається звідти, ніж ...
Тут усе вірно, тільки механізм цей має ще й зворотний, суб"єктивний бік, описаний свого часу І. Франком: отой індивідуум "творить свою пісню з того матеріалу вражінь та ідей, яким ... ...
Международная реклама в интернете Вступ.. 2 Міжнародна реклама в інтернеті 3 Техмінімум. 3 Види міжнародної реклами в інтернеті.. 4 Баннерна реклама ...
Обмін баннерами 2:1, тобто за те, що я показую в себе на сторінці 2 баннера - мій покажуть десь ще тільки 1 разів, тобто комісія складає 50%.
Крім усього іншого, включаючи в цей опис ключові слова, можна ще більше збільшити їхнє процентне співвідношення (густоту) на сторінці і, відповідно, поліпшити її релевантність....
Вступ Доброчинність - явище, знайоме в Україні здавна. Князі Русі Київської, гетьмани Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Іван Мазепа, Кирило ...
"Є такий, мій товариш по навчанню, надзвичайно добрий хлопець і дуже відданий науці.
Агатангел Кримський - неодмінний секретар Всеукраїнської Академії наук, сходознавець, поліглот, перекладач, поет, репресований 1941 року і загиблий у в"язничній лікарні; Володимир ... ...
"Навськая дочка": до вияснення назви міфопоетичного образу західнополіського замовляння Старовинне замовляння із апеляцією до загадкової Навської ...
Підставою до ототожнення другого описового образу і враза є текст замовляння зі Звенигородщини із фольклорного збірника відомого мовознавця та фольклориста Агатангела Кримського.
Ще один - шостий зразок міститься у збірці "Ви, зорі-зориці." і, очевидно, походить з центральних областей України [2, 117]....
Люди говорять різними мовами. Пх нараховується приблизно 6 тисяч. На жаль, філологи попереджають, в XXI столітті щонайменше 40% цих мов вимеруть. А це ...
Справа в тому, що 95% тих шести тисяч мов охоплюють дуже малу частину світового населення.
Відтоді цей день у Бангладеші став днем полеглих за рідну мову....
Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві. Работу выполнила Салахян Анна Михайлівна Чернівецький національний університет імені Юрія ...
Крім того, найефективніший націоінтегруючий чинник - держава, як правило, прагне впровадити єдину мову серед різних сегментів поліетнічної нації (приміром, британської).
Державна мова - українська; у регіонах, де компактно проживають національні меншини, їхня мова може мати офіційний статус за рішенням органів місцевого самоврядування....
ПЛАН РОЗКВІТ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ РУСИ СВЯТИЙ ВОЛОДИМИР І ВЕЛИКИЙ ПРИЙНЯТТЯ ХРИСТИЯНСТВА БОРОТЬБА ЗА КИЇВ СВЯТОПОЛК ЯРОСЛАВ І МУДРИЙ АННА ЯРОСЛАВІВНА ...
Увесь цей конґломерат не був ще об'єднаний нічим, крім княжої влади, ослабленої за Святослава та міжусобної боротьби його синів.
Цей факт дуже важливий: папа був відомим ученим, учителем цісаря Оттона III, мати якого, Теофано, вдова Оттона II, була сестрою Володимирової дружини, Ганни....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru