Материалы, похожие на работу «КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ(Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)»

Хулиганство — Реферат
ТЕМА: ХУЛІГАНСТВО З М І С Т I. Вступ.. ..II. Глава І. Поняття та юридичний аналіз складу хуліганства..
Як свiдчить проаналiзована мною слiдчо-судова практика в справах про хулiганство найбiльш часто зустрiчаються такi обтяжуючi обставини, як вчинення злочину особою, яка ранiше вже ...
Дii, передбаченi частинами 1 або 2 цiеi статтi, якщо вони вчиненi з застосуванням чи спробою застосування вогнепальноi зброi або ножа, кастетiв чи iншоi холодноi зброi, а так само ... ...
- 2 - ЗМІСТ |Вступ | | |3 | |Розділ |1 |Історія розвітку права колективної | |власності в Україні.. Обстеження | |створювання підприємств. |5 | |1 ...
- 41 - во вважається незаснованим і особам, що зробили підписку, повертаються внесені ними суми або інше майно не пізніше чим у 30-ти денний термін.
У такій ситуації інша громада має право доводити в судовому порядку своє право власності чи користування на спірну культову будівлю або інше культове майно....
Шпоры по Праву — Реферат
Поняття та ознаки держави Термін "держава" в юридичній та іншій науковій літературі тлумачать порізному. У субстанціональному значенні держава ...
Зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування.
По-третє, кримінальна відповідальність - це обов'язки злочинця особистого (позбавлення волі), майнового (конфіскація майна) чи організаційного (позбавлення права мати певну посаду ... ...
Постанова В.Р, — Реферат
Постанова Верховної Ради України "Про Державний герб України" (витяг) Верховна Рада України постановляє: 1. Затвердити тризуб як малий герб України ...
Необережне знищення або пошкодження державного чи колективного майна, що спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, при відсутності ознак злочину проти громадської безпеки ...
Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров"я або короткочасну втрату працездатності, - карається позбавленням волі на строк до одного року або ... ...
1. Порядок припинення юридичної особи. Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація. НПА ...
1) рішення вищих або уповноважених органів; 2) рішення органів або осіб, які створили юридичну особу; 3) досягнення мети або закінчення строку, на який її створювали.Підстави ...
Засновник юридичної особи або власник її майна не відповідають за її зобов'язаннями, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями власника або засновника, крім випадків ... ...
1.Предмет Г. П. Понятия господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і ...
В господарській діяльності правові наслідки часто наступають на під ставі волевиявлення сторін або згоди певного органу .Цей метод також називають методом погодження або дозвільним ...
2. Зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не зазначений чи визначений моментом витребування....
Міністерство освіти України Луцький державний технічний університет Факультет перепідготовки спеціалістів Випускна робота на тему: "Місцеві бюджети ...
Територіальна громада безпосередньо через референдум або за рішенням представницького органу місцевого самоврядування приймає рішення про доцільність, форми та про строки ...
Територіальна громада міста, а від її імені - міська рада можуть приймати рішення про передачу окремих функцій управління об'єктами комунальної власності чи окремими об'єктами цієї ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Пенсии в Украине" ЗМІСТ |І. Вступ |3 | |ІІ. Основна частина | |Правова природа пенсій |4-9 | |Види пенсій |10-40 ...
Якщо строк перегляду пропущено з поважної причини, виплата пенсії проводиться від дня припинення виплати до дня переогляду, але не більше ніж за 3 роки, якщо МСЕК визнає його за ...
Пенсії з інвалідності призначаються військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які стали інвалідами, якщо інвалідність настала в період ... ...
Підприємництво — Реферат
Підприємництво Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх ...
Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним.
У відповіді на претензію зазначаються: повне найменування і поштові реквізити підприємства, організації, що дають відповідь, та підприємства чи організації, яким надсилається ...
Працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням ... ...
Нотариат — Реферат
Зміст |Вступ |3 | |Глава 1. Права та обов"язки нотаріуса |8 | |Глава 2. Організація діяльності нотаріальних органів і |
Вчиняючи певну нотаріальну дію, нотаріус чи посадова особа підтверджує цим законність і достовірність вчинюваної нотаріальної дії та запобігає в майбутньому можливим порушенням ...
Припинення приватної нотаріальної діяльності можливе, коли нотаріус протягом тримісячного строку від дня реєстрації приватної нотаріальної діяльності не уклав договір службового ... ...
Курсова робота по кримінальному праву на тему: Форми співучасті Київ - 1999 Зміст Вступ 3 1. Поняття і ознаки співучасті 4 2. Форми співучасті 10 2.1 ...
Так званий підмовник або посібник чи організатор, тобто особи, які використовують неосудного або особу, яка не досягла віку кримінальної відповідальності, розглядаються як ...
164 КК); б) що виконавцем злочину з спеціальним суб'єктом може бути тільки цей спеціальний суб'єкт; в) спираючись на положення ч. 3 ст....
... Запорізький державний університет До захисту допущений Зав. кафедрою кримінального права та кримінології (підпис) Дудоров О. О. 25 травня 1999 року
Дії, передбачені частиною 1 статті 80 КК (22) караються позбавленням волі на строк до п"яти років з конфіскацією валютних цінностей, або виправними роботами строком до двох років ...
801 КК ніяких вказівок чи обмежень щодо того, хто може нести відповідальність за приховування валютної виручки, не міститься, то, очевидно, суб'єктом злочину у цій формі може бути ... ...
Кримінально - правові заходи щодо затримання злочинців у діяльності ОВС. Вступ Глава 1 Інститут затримання злочинця у системі обставин, які виключають ...
Ознаки, що характеризують затриману особу - особа,яка почала скоювати або скоїла злочин.
Але дане формулювання цієї підстави залишає відкритим питання: чи можна застигнути і затримати особу при приготуванні та замаху на злочин. у російському КПК чітко регламентується ... ...
Вступ Доброчинність - явище, знайоме в Україні здавна. Князі Русі Київської, гетьмани Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Іван Мазепа, Кирило ...
Заздрісники, недоброзичливці або просто циніки-зубоскали називали цей зразковий навчальний заклад "Колегією Пустих Голів", на свій манір перекрутивши КПҐ - скорочену назву Колегії ...
Так, саме в київській господі Чикаленків 1901 року було засновано Жіночу Громаду, яку очолила Марія Вікторівна....
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ" 1 Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі. 2 ...
Ліцензія-дозвіл на передачу юрид. чи фіз. особами-ліцензіарами прав на винахід, торг. марку чи зразок, які належать їм, іншим юр. чи фіз. особам.
Ліцензування може бути складовою частиною процесу квотування, тоді це лише документ, що підтверджує право ввезення (вивозу) товару в рамках отриманої квоти; або бути самостійним ... ...
Зміст |Сторінка | |Вступ. |1 |Сутність прибутку у фінансово - господарській діяльності | |підприємства. |Економічна суть та значення прибутку в ...
суми коштів або вартість майна, добровільно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України, бюджетів територіальних громад або неприбутковим організаціям у розмірі, що не ...
Визначення прибутку за нинішнім законодавством з метою оподаткування - це не проста арифметика, яка у принциповому плані порівняно з 1996 роком, коли обчислення податку на прибуток ... ...
Львівський національний університет ім. І.Франка Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів |Кафедра кримінального права і | |процесу ...
Потерпілим у процесуальному розумінні є особа, котра займає правове становище потерпілої у процесі за відповідним рішенням слідчого чи суду, винесеним завдяки наявності даних, які ...
97 КПК визначено строк, упродовж якого слід винести рішення за заявою чи повідомленням про злочин, - три дні....
План. Вступ. 1. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України. 2. Аналіз складу і структури доходів Державного ...
Необхідно зауважити, що патент може бути скасовано до закінчення терміну дії (видасться на строк від 1-го до 12-ти календарних місяців), якщо торгівлю здійснює особа, яку не ...
Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" від 16 грудня 1997 року із змінами від 22 грудня 1998 року з 2000 ... ...
Вступ. Над пошуками розв"язання так званої української справи -проблеми відновлення і побудови української державності працювало чимало поколінь ...
За Руською Правдою, поняття злочину трактувалось як "обида", незалежно від того, чи було це понесення матеріальної, фізичної або моральної шкоди.
Запоріжжі на невизначений строк, він здійснював керівництво військовими силами, очолював старшинську адміністрацію, визначав напрями внутрішньої політики, проводив переговори чи ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації" Формування недержавного сектору національної ...
На основі великого закону про реєстрацію, прийнятого федеральним парламентом ЧСФР у лютому 1990 року, держава була зобов'язана повернути раніше націоналізовану власність або ...
Організація орендарів, товариство покупців, створене працівниками відповідного орендного підприємства чи структурного підрозділу орендного підприємства мали право до 1 червня 1995 ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru