Материалы, похожие на работу «Постанова В.Р,»

Підприємництво — Реферат
Підприємництво Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх ...
Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним.
Трудовий договір укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним ...
У протесті, поданні, приписі або постанові прокурора обов'язково зазначається, ким і яке положення закону порушено, в чому полягає порушення та що і в який строк посадова особа або ... ...
Шпоры по Праву — Реферат
Поняття та ознаки держави Термін "держава" в юридичній та іншій науковій літературі тлумачать порізному. У субстанціональному значенні держава ...
вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або за дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи ...
Основні покарання: позбавлення волі на строк від 3 місяців до 10 років (в окремих випадках до 15 років); виправні роботи без позбавлення волі на строк від 2 місяців до 2 років ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
... зовнішньоекономічних відносин і використовує названі елементи (принципи, методи, інструменти)); *міжнародний (погоджений вплив двох або більше держав на економічні відносини між ...
Іноземним громадянам та особам без громадянства земельні ділянки у власність не передаються....
Проект | |(тираж 13.01.2001) КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу ...
2) Ненадання допомоги малолітньому, який завідомо перебуває небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним ...
Самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду, а також неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання ... ...
Проект | |(12.05.98) КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу (1 ...
1) Передавання або збирання з метою передавання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну чи військову таємницю, а також ...
Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки для власника майна ... ...
ЗМІСТ Вступ 2 Глава 1. Зміст і здійснення суб"єктивного цивільного права. 4 § 1. Поняття суб"єктивного цивільного права. 4 § 2. Поняття здійснення суб ...
В ролі особи, яку представляють, може виступати будь-який суб"єкт цивільного права, - юридична особа або громадянин незалежно від стану дієздатності.
Якщо ж громадянин в силу поважних причин не може особисто підписати довіреність, то за його проханням і в присутності нотаріуса (або особи, яка посвідчує довіреність) цей документ ... ...
ЗМІСТ Вступ Глава 1. Зміст і здійснення суб"єктивного цивільного права. § 1. Поняття суб"єктивного цивільного права. § 2. Поняття здійснення суб ...
В ролі особи, яку представляють, може виступати будь-який суб"єкт цивільного права, - юридична особа або громадянин незалежно від стану дієздатності.
Якщо ж громадянин в силу поважних причин не може особисто підписати довіреність, то за його проханням і в присутності нотаріуса (або особи, яка посвідчує довіреність) цей документ ... ...
1. Порядок припинення юридичної особи. Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація. НПА ...
1) рішення вищих або уповноважених органів; 2) рішення органів або осіб, які створили юридичну особу; 3) досягнення мети або закінчення строку, на який її створювали.Підстави ...
Коли громадянин не залишив заповіту або заповіт виявився недійсним, або спадкоємці за заповітом не прийняли спадщину, або не закликаються до спадкування, або громадянин ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ Факультет "Цивільного права і підприємництва" Кафедра цивільного права ...
З метою припинення незаконної діяльності об"єднання громадян за поданням легалізуючого органу або прокурора суд може тимчасово заборонити окремі різновиди діяльності або тимчасово ...
1) за рішенням її учасників або ж органу юридичної особи, правоуповноваженої на те установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який створено юридичну ... ...
План : 1. Поняття громадянства і належність до громадянства України . . 2 2. Принципи громадянства України . . 6 3. Набуття громадянства України .
Поширеним є таке положення, що особа, яка бажає вийти з громадянства, повинна мати громадянство іншої держави або отримати його протягом певного строку після виходу з громадянства ...
2) документ, що підтверджує факт добровільного набуття особою громадянства іншої держави; 3) документ, який підтверджує, що особа перебуває на військовій службі, у служб" безпеки ... ...
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Вінницький технікум м"ясної та молочної промисловості КУРСОВА РОБОТА з предмету "Цивільне та сімейне право" на ...
За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об'єкт приватизації або у разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди ...
Щоб одержати квиток на участь в аукціоні необхідно мати: документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження, квитанцію про сплату реєстраційного ... ...
Електронний уряд — Дипломная работа
Електронний уряд О. Голобуцький О.Шевчук Електронний уряд /e-government/ концепція здійснення державного управління, притаманна Інформаційному ...
Цей механізм, поруч із запровадженням внутрішньої конкуренції шляхом атестаційного відбору та демонополізації відомчої інформації, є способом заохочення державних службовців до ...
Який статус повинні мати пропозицій, вимоги і зауваження громадян, висловлені з приводу тих чи інших проблем, обговорюваних на відповідних форумах, телеконференціях тощо з ... ...
З М І С Т стор. Вступ.. . 3 Розділ 1. Поняття трудового договору і контракту. § 1. Загальне поняття трудового договору..
Таким чином, трудовий договір - це добровільна угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою.
23 КЗпП, строковий трудовий договір (контракт) повинен укладатися лише у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з врахуванням характеру ... ...
План 1. Захист від монополізму у підприємницькій діяльності. 1. Причини, які об"єктивно зумовлюють необхідність 2. Характеристика антимонопольного ...
Громадянин або організація можуть вимагати в судовому порядку спростування відомостей, які не відповідають дійсності або неправдиво викладені, які ганьблять їх честь і гідність ...
Навмисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця стала відомою в зв"язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно скоєно з ... ...
Вступ Мета і задачі дослідження. В дипломної роботі поставлено мету: на основі ринкових досліджень, теоретичних і методичних основ регулювання ринку ...
... за кожний завершений фінансовий рік з моменту створення, якщо цей строк менше трьох років) та інші відомості; б) опис ділової активності емітента, засвідчений аудитором, перш за ...
Казначейство (міністерство фінансів) Великобританії, наприклад, випускає іменні податково-депозитні сертифікати, які можуть бути, за бажанням їх держателів, або в будь-який час ... ...
Зміст Вступ ......1 I. Права і обов"язки сторін, що беруть участь в процесі : 1.Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі ...
В Конституції України стаття 129- закріплено положення про рівність всіх перед законом і судом і конкретизує, що на рівність громадян не впливають їх походження, соціальне та ...
Якщо справу порушено прокурором чи організаціями або громадянами, які мають на це право згідно ст.4 ЦПК, зацікавлена особа повинно бути повідомлені про це і брати участь в якості ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Г.С. СКОВОРОДИ Нікопольський юридичний факультет кафедра правових ...
Нагляд за додержанням законності в місцях позбавлення волі є самостійною галуззю прокурорського нагляду, якій притаманні своі специфічні методи виявлення порушень закону і правові ...
У світлі підвищення ефективності прокурорського нагляду за додержанням прав та законних інтересів засуджених, становить науково-теоретичний та практичний інтерес питання про ... ...
1.Предмет Г. П. Понятия господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і ...
... та іншими ресурсами.( У передбачених законом випадках підприємець або громадянин,який працює у підприємця по найму, може бути залучений довиконання в робочий час державних обов' ...
Майно може належати на праві спільної (часткової або сумісної) власності громадянам, юридичним особам і державам....
смотреть на рефераты похожие на "Хозяйственные общества" План: 1. Вступ 2. Господарські товариства. Поняття та ознаки. 3. Засновники та учасники ...
Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з ...
Товариство ліквідується: а) після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні; б) за рішенням вищого органу товариства ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru