Материалы, похожие на работу «История Украины»

2. Системний підхід до вивчення міжнародних відносин. Термін Міжнародні відносини (МВ) з'явився після ІІ Світової війни, але ще до цього періоду ...
Республіканський уряд знову звернувся до Москви з проханням прийняти на зберігання частину свого золотого запасу з тим, щоб за цей рахунок направити в Іспанію радянську зброю.
... політичних партій, введення принципу виборності влади і створено централізований німецький уряд, який мав ухвалити документ про мирне врегулювання, складання якого покладаюся на ... ...
История Украины (2) — Шпаргалка
История Украины (2) 62. Піднесення українського національного руху на початку XX ст. Утворення національних політичних партій. Розвиток і активізація ...
... почалася 3 липня стихійними демонстраціями у Петрограді проти Тимчасового уряду, а 4 липня уряд розстріляв мирну півмільйонну демонстрацію робітників, солдатів і матросів, які йшли ...
Незважаючи на договір, який було укладено між В. Винниченком і Д. Мануїльським про спільну боротьбу проти німців та австрійців, що перебували в Україні, а також на обіцянку X ... ...
1. Предмет, методи та джерела вивчення історії У. Предмет вивчення в кожній науці становить система об"єктивних закономірностей. Предметом вивчення ...
... що боялася загубити свої привілеї; укр. повстання не підтримувалися польським і литовським населенням, через що уряд міг стягати сили з інших областей для придушення повстань і т.п ...
Після 1991 р У. стала незалежною державою, але вона мала стару рад. конституцію, яка була прийнята ще у 1986 р. у 1991-1993 рр. було розроблено декілька проектів конституції (К ... ...
Вступ. Над пошуками розв"язання так званої української справи -проблеми відновлення і побудови української державності працювало чимало поколінь ...
Скориставшись перемогами Б.Хмельницький, який став гетьманом, поставив вимоги перед польським урядом про амністію для усіх, хто брав участь у повстанні, скасування церковної унії ...
Верховну владу формально здійснював тимчасовий уряд, який призначав своїх комісарів і чиновників....
НБУ - фінансовий агент уряду ЗМІСТ Вступ. 4. І. Сутність функції НБУ, як банкіра і фінансового агента уряду. 10. 1. Банківське обслуговування, як ...
Новий уряд ще не наважився на значні зміни кредитно-грошової політики, тому зростання макроекономічних показників поки продовжується, хоча темпи його уповільнилися.
Угодою від 26.05.1993 р., укладеною між урядами РФ і України за результатами торгово-економічних відносин у 1992-1993 рр., заборгованість...
ВСТУП Актуальність теми зумовлена необхідністю більш ґрунтовного дослідження теми на основі документальних джерел і потребою детальнішого висвітлення ...
Боже мій, яка розкіш проникла в цю державу! - писав відомий політичний діяч Петро Скарга (1536 - 1612 рр.) - всі, від великого до малого, відкинули святу поміркованість... рідко ...
Напередодні повстання випищики знов обрали гетьманом Федоровича, який стояв на непримиренній позиції відносно польського уряду....
перелік екзаменаційних питань з курсу "Економіка зарубіжних країн" 1. Причини та наслідки фінансових криз у світі в 90-ті рр. ХХ ст. 2. Сучасна модель ...
На протязі всього післявоєнного часу уряд Японії послідовно здійчснює економічну політику, базуючись на середньо-, довготермінових планах (перший план "План востановлення економіки ...
Так частка машин і устаткування у польському експорті в Угорщину знизилася з 53-55% у 1988-1989 рр. до меш як 10% у першій половині 1992 р. За цей час відповідна частка в ... ...
Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів ...
Т. Шевченко склав буквар для цих шкіл, що був надрукований у Петербурзі в 1861 р. Однак, царський уряд, в умовах наростання революційного і національно-визвольного руху в Україні ...
Безпосередньою відповіддю на репресивні заходи хрущовського керівництва проти інтелігенції була поява дисидентського руху, який охопив творчу молодь, студентство України і був ... ...
Украина в 40-50 гг. XX века /Укр./ — Дипломная работа
Міністерство освіти України Запорізький державний університет ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНИЙ Зав.каф.Новітньої історії України, проф. _Турченко Ф.Г. (дата ...
Радикалізація національно-визвольного руху, яка відбулась у 30-х роках, розколола тепер саму західну частину українського народу навпіл - на "старих", досвічених, підсвідомо ...
До неї належать представники перш за все радянської науки, а також значна частина польських, чеських вчених та публіцистів, які мають певні особливості у підходах відповідно до ... ...
ПЛАН І. Вступ. ІІ. Основна частина. 1. Поняття "держави", умови виникнення. 2. Початки державності в Україні. 3. Київська Русь та Галицько-Волинське ...
Існування козацької "держави в державі" визнавав польський уряд, який намагався всіма силами її знищити.
Крім того, цей період характеризувався: по-перше прагненням лідерів українського національного руху наповнити конкретним змістом діяльність створених протягом попереднього часу ... ...
План: 1. Політична роздрібненість Київської Русі кін. XI-сер.XII ст. 1. Великі простори держави та етнічна неоднорідність населення. 2. Зростання ...
Намагаючись взяти козацтво під контроль, польський уряд після придушення селянсько-козацьких повстань у січні 1638 р. прийняв "ординацію Війська Запорозького реєстрового", яка ...
Богдану дрібним польським шляхтичем Д. Чаплинським, який зі своїми слугами зруйнував та пограбував родинний хутір Хмельницького Суботів, до смерті забив малолітнього сина та ... ...
План: Столиця Галичини - Львів Історія Галичини Геральдіка та герби Галичини: історія та сьогодення. Прилученнє Галичини і Буковини до Австрії ...
Австрийські власти, маючи досить клопоту з тодїшніми польськими революційними течіями не хотіли мати нових клопотів ще й з українським рухом.
Виходять наверх такі справи як розділеннє Галичини (недорічно звязанеї з українських і польських земель) на- частину українську і польську; заведеннє в українській Галичині ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Прикарпатський Університет ім. В.Стефаника КОНТРОЛЬНА РОБОТА НА ТЕМУ: "ЮРИДИЧНА ПЛАТФОРМА ОУН" ВИКОНАВ: студент 1-ого ...
Однак нерішучість його під час подій 1938-39 рр. в Карпатській Україні, орієнтація на гітлерівську Німеччину, а не на власні сили привели до конфлікту з молодими діячами ОУН, а ...
Згідно з цим документом ставилося завдання: "на звільнених від московськобольшевицької окупації частинах української землі, не ждучи на ніщо", проголосити відбудову Української ... ...
Іван Якович Франко — Курсовая работа
Іван Якович Франко Вступ "Франко дійсно відчував потреби хвилі, жив все "теперішнім" життям, знав його люки, все затикав їх, цементував те, що ...
Тема доволі актуальна як для кінця ХІХ-початку ХХ століття, коли в контексті широкомасштабного національного піднесення в обох частинах України постало питання провідної верстви ...
... смиренность, працевитость и трезвость" або "борються за права руської народності і обряду" проти польських інтриг,між тим, коли прочі, не слухаючи патріотичного гомону, стараються...
Симон Петлюра — Реферат
Вступ 1. Покликаний історією. 1.1 Життєвий шлях С.В. Петлюри до 1917 року. 1.2 Створення українських збройних сил. 2.Головний Отаман збройних сил УНР ...
Цей переїзд був зумовлений конфліктом, який виник між ним і головою Генерального Секретаріату В. К. Винниченком з приводу рішення українського уряду включитися у переговори з ...
Тепер польський уряд практично його не підтримував....
Хмельницкий — Реферат
Зміст БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1648-1657) ПЕРША ДОБА ПОВСТАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО - 1648-Й РІК ВІД ПОВСТАННЯ ДО ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА ...
Великий рух народній, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній Україні - Гетьманщині.
мав там польських послів, а 1654 року відбулася там рада з москов-
місця в сенаті, не повернено спірних земель, польський уряд не...
Хмельницкий — Реферат
Зміст Зміст БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1648-1657) ПЕРША ДОБА ПОВСТАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО - 1648-Й РІК ВІД ПОВСТАННЯ ДО ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ...
Великий рух народній, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній
мав там польських послів, а 1654 року відбулася там рада з москов-
місця в сенаті, не повернено спірних земель, польський уряд не...
Електронний уряд — Дипломная работа
Електронний уряд О. Голобуцький О.Шевчук Електронний уряд /e-government/ концепція здійснення державного управління, притаманна Інформаційному ...
Показове в цьому плані висловлювання чиновника з Нижнього Новгорода, Росія, керівника проекту www.duma-nn.ru О.Акілова: "ідея "електронного уряду" ... в тому, щоб вирішити три ...
Цей приклад дозволяє говорити ще про одне явище - і електронний уряд, і цифрова демократія оптимізують систему управління державою, оздоровлюють стосунки всередині суспільства ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
Цей термін було вжито у статті Т.Левітта, опублікованій у "Гарвард бізнес рев'ю" у 1983 р. він позначив цим словом феномен злиття ринків окремих продуктів, що виробляються великими ...
Рада Європейських Співтовариств (скликається двічі на рік у складі глав держав і урядів) як вищий орган інтеграційного угруповання, наділений законодавчою владою; *Комісія ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru