Материалы, похожие на работу «Інженерний геній Риму»

Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів ...
Говорячи про античну спадщину, Маланюк стверджує, що Україна запозичила у греків індивідуалізм, схильність до філософії, мистецтва, миролюбність, на відміну від таких суто римських ...
Католицизм та православ'я. В 4-11 ст. у зв'язку з різними умовами існування і конкурентною боротьбою між римськими єпископами і константинопольськими патріархами стався розкол ... ...
Римское право — Реферат
... встановлення республіки ІІІ Епоха республіки 1) державний устрій Риму до поч. ІІІ ст. до н.е. 2) римське суспільство до початку ІІІ ст. до н
І якщо ми хочемо в цьому останньому відношенні порівнятися з Європою, якщо ми хочемо говорити з нею на одній мові, ми повинні, принаймні в школі, освоїтися з основами ...
Цей погляд на рабів знаходить своє відображення і в римському законодавстві....
Арабо-мусульманський культурний регіон Вступ Народам Арабського Сходу належить важливе місце в історії культури людства. Не випадково середньовічні ...
У великому залі мечеті більш ста мармурових колон, увінчаних різьбленими коринфськими капітелями, що підтримують високі напівкруглі арки.
Ці мініатюри мають яскраво виражену своєрідність, що дозволяє говорити про існування в Єгипті в цей період цілком самостійної школи мініатюр - однієї з найбільш ранніх в історії ... ...
БИЛЕТ № 1 1. Школы научного управления: общая характеристика, значение для сферы сервиса и туризма. 2. Порядок образования туристской фирмы. 3 ...
С двумя крепостями, узкими улочками, высокими домами, арками, венецианским зданием мэрии, церковью св.
Уже с XI в. Бре-Ц мен имел торговые связи со всеми странами Севера, в XII в. - с города"! ми...
Виготовлення скатертини Дипломна (кваліфікаційна) робота з декоративно-прикладного мистецтва студентки 4- курсу Триноги Валентини Керівник ...
Якими несхожими шляхами проходила еволюція, як формувалась дорогоцінна скарбниця вишивального мистецтва, що ми її отримали як спадщину народної художньої культури?
... про цнотливість і сподівання молодості, про чари дівочої вроди, про любов, "що тільки народжується і розквітає в душі", - так пише Т.В.Кара-Васльєва про цей твір високого народного ... ...
1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В историческом процессе можно выделить 3 этапа развития налогообложения: Первый период - возникновение первых ...
С-ма налогов д-на обл-ть 2 осн-ми св-ми:
1. выбор оптим. орг-но-прав-й ф-мы юр. лица с т.з. нал-ния (ком-и, нес-е неогр-ю отв-сть по св. об-вам платят меньше налогов, чем ф-мы с огран-й отвстью);...
|4. Принципы и система РПП. |6. Право на занятие |9. Виды источников РПП | |Принципы ПП - это |предприн. деят-стью (ПД) |Конституция РФ - содержит ...
|послед-ми введ-я набл-я. |договору личного страх-я. |деят-сть; в области дей-вия |
Ц.б. и иное имущ-во |ветеринарная деят-сть; мед. ...
План. I. Вступ; II. Основна частина: 1. Архітектура; 2. Малярство; 3. Скульптура; 4. Ритування; III. Висновки; IV. Додатки; V. Список використаної ...
Живучи спільним мистецьким життям із Західною Європою, Україна й на цей раз переймає новий напрям у мистецтві цілої Європи - стиль бароко.
До розвиненої барокової доби належать прекрасні будови Київської лаври - Усіх Святих (1696 - 98), Воскресіння та Петра й Павла, св....
1. Первісний лад на території України Розвиток людини на території України відбувався в основному по тих же напрямках, що і в інших регіонах і ...
Родинні зв'язки визначаються за материнською лінією, отож є підстави твердити про виникнення у цей період матріархату.
Римській імперії, античні міста-держави в епоху великого переселення народів фактично припиняють своє існування....
Антична культура: Давній Рим Реферат з курсу: "Українська та зарубіжна культури" студента I-го курсу 1-ої групи відділення МЕВ Гапєєва Дмитра ...
На протязі 1 століття до нашої ери складається велика римська латиномовна література, закладаються основи власного римського образотворчого мистецтва й архітектури.
Саме в цей період виникає латинська лірична поезія, досягає найвищого розквіту ораторське мистецтво, з"являються прозаїчні твори, написані класичною латинською мовою....
Зміст: 1. Вступ. 2. Кирило та Мефодій - просвітники слов'ян. 3. Володимир Великий у культурному розвитку. 4. Ярослав Мудрий і культурний розвиток ...
7. Архітектура та образотворче мистецтво.
За Ярослава засновуються монастирі Св....
П Л А Н 1. Вступ. 2. Петро Калнишевський - постать овіяна легендами. 3. Як Петро Калнишевський потрапив на Січ. 4. Відносини кошового з російським ...
Гетьманьський період ми ми виділяємо осібно, бо обставини історичні складаються так, що Україна у цю добу стає більш-менш незалежною, власть гетьманська стає самостійніша; до ...
Щоби цей малоросійський народ охоту мав своячитися і до свойства вступати з нашим, великоруським народом ... того повеліваємо вам, щоби ви секретно трудились; і українців від ... ...
План. I. Вступ.............................с. 1 II. Київська школа музики: 1. Періодизація діяльності школи.............с. 1 2. Київська нотація ...
В цей час в Україні було декілька осередків розвитку (точніше сказати - відродження) мистецтва, в тому числі музики - західний, галицький, на який більш впливали західні тенденції ...
Отже, мова буде йти про Київську школу музики, під якою ми розуміємо витворений в Києві напрям музичного мистецтва....
Фiлософiя — Реферат
2.1 Докласична антична давньогрецька фiлософiя. 2.1.1 Натурфiлософiя Мiлетської школи. Виникла в YI ст. до н.е. в м.Мiлетi, була одним з осе- редкiв ...
цей термiн ввiв послiдовник мiлетської фiлософiї Гераклiт,
ми, за своїми здобутками вiн - фiлософ, котрий не
яскраво демонструє римський переклад грецького слова 'атом'...
1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПР-ИЕ, ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ Понятие и особ-ти соцупр-ия. Определение упр-ия: 1. Это целенапр-ое орг-щее возд-ие человека на соотв ...
Адм. право и деесп-сть ОИВ возникает одновременно с их образованием и определением компетенции, прекращается в связи с их упразднением.
... эксперта, вещдоками (предметы, явившиеся орудием или непоср. объектом АПНАР либо сохранившие на себе его следы), прот-ми об изъятии вещей и док-тов и т.д. Оценка док-в осущ-ся ... ...
Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна ...
У згаданому "Стандартному словнику..." знаходимо й таке визначення фольклору, що належить Р. А. Вотермену: "це форма мистецтва, яка охоплює різні види оповідань, прислів"їв ...
І справді, коли ми ніколи не дізнаємося, хто склав думу про козака-нетягу (в записах XIX ст. - голоту) і не почуємо її первісного виконання, то вважати, що цей поет-співець та ... ...
Калуга — Реферат
НАЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КАЛУГИ | |[pic] По вопросу о значении слова "Калуга" существуют разные мнения. Одни ученые производят его от "халуга" - место ...
Если вы согласны служить мне, я приеду к вам и надеюся с помощью св.
(А. Арх.
6 1/2 в. дл.); перешла в нынешнюю церковь из придела прежней....
|Вирт| |www.vvsu.ru/VTrave| |уаль| |l | |ные | |Путе| |шест| |вия | |на | |ВГУЭ| |С | |Анал| |из | |совр|
|архи|
|сть |...
[pic] [pic] [pic] [pic] [pic] ПОШИРЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА ТА ВЕЛИКЕ ПЕРЕСЕЛЕННЯ НАРОДІВ. ХРИСТИЯНСТВО В АЗІЇ, АФРИЦІ, ЄВРОПІ Поширення християнської ...
Константинополі, своїм III каноном проголосив, що Коне- II тантинопольський єпископ має ?перевагу честі? безпосередньо після Ш Римського, ?бо цей град є Новий Рим?.
Для цього використовувалися близькосхідні, античні та еллініс- 1 тичні мистецтва ? архітектура, скульптура, живопис, поезія, Ц музика....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru