Материалы, похожие на работу «Василь Стефаник – майстер психологічної новели»

История Украины (2) — Шпаргалка
История Украины (2) 62. Піднесення українського національного руху на початку XX ст. Утворення національних політичних партій. Розвиток і активізація ...
Війна Радянської Росії проти УНР(кінець 1917 - початок 1918 рр.
Серед 36 парламентарів були члени Української Національної Ради та уряду, відомі громадські діячі Дмитро Вітовський, Леонгин Цегельський, Василь Стефаник, Роман Перфецький, Семен ... ...
Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів ...
Пантелеймонівська церква (1200) в Галичі, Успенський Собор (1160) та церква св.Василя (кінець 13-початок 14 ст.) у Володимирі-Волинському руїни
6. Онопрієнко В., Щербаков Т. Доля науки в Україні (кінець ХІХ - 30 роки ХХ ст.).// УІЖ 1993. № 4-6....
Життя та творчість Володимира Кириловича Винниченка План: Життєвий шлях Володимира Винниченка 1. Навчання та початок політичної діяльності 2 ...
Десь під кінець квітня або радше на початку травня 1907 року приятелі Єфремова розстаралися й вибрали його на поруки.
Колоритні "шматки" життя, соціально-психологічні типи, породжені українською дійсністю початку нового століття, вихоплені з плину буднів характери і сцени змальовувалися ... ...
О.В.Авеpченкова-Землянська Т В І Р З У К Р А Ї H С Ь К О Ї М О В И Т А Л І Т Е Р А Т У Р И Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт стаpшокласників ...
Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест".
Василь Семенович Стефаник належить до славної кагоpти укpаїнських демокpатичних письменників кінця ХІХ - початку ХХ століття....
ВСТУП Актуальність теми зумовлена необхідністю більш ґрунтовного дослідження теми на основі документальних джерел і потребою детальнішого висвітлення ...
За словами іншого сучасника, пани "мають над ним (селянином) право життя і смерті... часто велять їх нізащо немилосердно мордувати, іноді навіть вішають без жодної причини ...
Познанський воєвода Христофор Опалінський в сатиричному творі (1650 р.) писав уже після початку Хмельниччини, що шляхта своїми утисками "викликала виступи Павлюків, Мул і Наливайок ... ...
1. Первісний лад на території України Розвиток людини на території України відбувався в основному по тих же напрямках, що і в інших регіонах і ...
Хоча цей рух загалом і зазнав невдачі, але його продовженням стали події, що відбулися 1877 р., коли Я. Стефанович та його анархістська група, котра базувалася в Києві, вдалися до ...
Жили й творили майстри старшого покоління - письменники Панас Мирний, В. Стефаник, О. Кобилянська, В....
Вступ Доброчинність - явище, знайоме в Україні здавна. Князі Русі Київської, гетьмани Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Іван Мазепа, Кирило ...
Праця містить такі розділи: історична довідка про особисті права селян; право вільного переходу селян, які проживали в приватних володіннях; початок обмеження цього за часів Бориса ...
Але завдяки вмілій праці та ощадливості Василь Симиренко сплатив борги, і на кінець життя його капітал нараховував уже до десяти мільйонів рублів....
Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка кафедра дошкільної педагогіки Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика ...
Учень 1-й. Аналізуючи малі жанри і романи Винниченка, ми дійшли висновку, що письменник створив нові зразки соціально психологічної прози в українській літературі початку ХХ ...
Письменник сам пройшов складні життєві "університети", і це дало змогу сказати йому правду про умови життя різних верств суспільства: безправних селян ("Контрасти", "Голота", "Біля ... ...
ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ С.В.ВАСИЛЬЧЕНКО (С.В.ПАНАСЕНКО) Рубанського Валентина° План НА ШЛЯХАХ ЖИТТЯ 3 Дитинство 3 Навчання 5 Праця в школах 7 Праця в газеті ...
Але той Василь Іванович, що постає перед читачем у дальших розмовах з селянами, у вчинках, нарешті, у внутрішніх монологах, - то вже цілком визначений суспільний тип.
В ній, як і в усіх творах Васильченка на теми з радянського життя, письменник вдається до композиційної структури, яку можна окреслити так: "мрія - дійсність - мрія" (від мрій юні ... ...
Билеты по литературе (Украина) Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що ...
Навпаки - зустріч із селянином враз запалила душу глибоким співчуттям до людського горя, до голодних дітей, яких "чомусь не забрала гарячка", до селянина, якого "раз на тиждень ...
В оповіданнях та творах Т. Бордуляка змальовано життя галицького селянства кінця XIX - початку XX ст., яке спостерігав письменник, будучи священиком у Малому Ходачкові....
Іван Якович Франко — Курсовая работа
Іван Якович Франко Вступ "Франко дійсно відчував потреби хвилі, жив все "теперішнім" життям, знав його люки, все затикав їх, цементував те, що ...
Тема доволі актуальна як для кінця ХІХ-початку ХХ століття, коли в контексті широкомасштабного національного піднесення в обох частинах України постало питання провідної верстви ...
У "Хліборобі" активно брав участь Василь Стефаник....
Боротьба Василя Стуса. У найближчих друзів Василя Стуса склалося враження, що він у свій внутрішній світ нікого не пускав і що його ніхто так і не ...
Дослідники вбачають в його творчості "великий світопояснювальний міт про кінець світу", знаходять в його світогляді низку суперечностей (між "кшталтуванням" своєї душі і покірністю ...
Якось в розмові Стуса з мистецтвознавцем Дмитром Горбачовим зайшла мова про письменника Миколу Лєскова з приводу того, що Лєсков - українізований російський письменник....
Значення творчості Т. Г. Шевченка Реферат працював Марченко Юра Миколаїв - 2001 Шевченко - основоположник нової української літератури. Шевченко є ...
Саме в його творчості повно розвинулися ті начала, які стали провідними для передових українських письменників другої половини ХІХ - початку ХХ століть.
Все його життя було низкою випробувань; ледве під кінець йому усміхнулося щастя: він бачив початок тієї суспільної справи, до якої линув всією душею....
1. Предмет, методи та джерела вивчення історії У. Предмет вивчення в кожній науці становить система об"єктивних закономірностей. Предметом вивчення ...
Кіммерійці (кінець 2 - початок 1 тис. до н. э.) перші племена на території У, назви яких збереглися у давньогрецьких (Гомер у "Одиссеї") та ассирійських джерелах.
У цей перехідний період завершується складання всіх основних рис і інститутів феодалізму (основних феодальних повинностей селян, основних прав феодалів, системи феодально-станової ... ...
Життя Тараса Григоровича Шевченка Виконав студент 1 курсу факультету маркетинг спец. 0108 гр №1 Самбур П. В. Київський національний економічний ...
Умови життя поета в цей час у Петербурзі були незадовільними, а для людини з хворим серцем особливо важкимию про це свідчить недавно виявлений в архіві Літературного фонду за 1861 ...
Все його життя було низкою випробувань; ледве під кінець йому усміхнулося щастя: він бачив початок тієї суспільної справи, до якої линув всією душею....
Вступ 2 1. Між "чотирьох вогнів" 3 2. Економічне життя 4 3. Під іноземною владою 5 4. Козацький устрій та визвольні рухи 7 5. Захоплення Росією ...
Проте, після того втеча селян ще більше підсилилась, бо вони побачили в тому наказі початок закріпачення.
Цей наказ ще не вводив кріпацтва в повному обсягу, бо особа селянина не визнавалася власністю пана, але за тодішніх умов, коли адміністрація та суд були станові, шляхетські ... ...
М. О. У. О. І. С. В. Реферат з історії України на тему: "Входження Північного Причорномор"я Криму та Правобережної України до складу Росії" Автор: к ...
Проте, після того втеча селян ще більше підсилилась, бо вони побачили в тому наказі початок закріпачення.
Цей наказ ще не вводив кріпацтва в повному обсягу, бо особа селянина не визнавалася власністю пана, але за тодішніх умов, коли адміністрація та суд були станові, шляхетські ... ...
Харківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди На правах рукопису Василенко Валентина Анатоліївна Синонімія і антонімія у поезіях ...
Життя поета було часткою життя країни, а творчість - часткою української літератури ХХ ст.
ХІХ - початок ХХ ст.- Харків:...
ПЛАН І. Вступ. ІІ. Основна частина. 1. Поняття "держави", умови виникнення. 2. Початки державності в Україні. 3. Київська Русь та Галицько-Волинське ...
В той час як на заходів виростав і скріплявся новий осередок українського політичного й культурно-національного життя, намагаючись об"єднати принаймні Західно - Українські землі й ...
Новий етап творення державності України розпочинається в кінці 80-х на початку 90 років ХХ століття....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru