Материалы, похожие на работу «Вивчення оповідань Володимира Винниченка»

Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів ...
Володимир Боровиковський (1757, Миргород - 1825), народився в старшинській родині, учень Левицького, академік ПАМ (1795).
Серед них були відомі українські письменники та поети Максим Рильський, Юрій Яновський, Володимир Сосюра (в...
Вступ Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач - Драгоманова, 1849 - 1930) посідає значне місце у розвитку української культури кінця XIX - початку ХХст ...
Цей вірш має викликати в маленького читача перші думки про сутність життя, про деякі його сумні сторони, які, на жаль, не можна ніяк змінити.
32.Скобелєва-Сологуб Н. Володимир Винниченко: про дітей і для дітей...
Микола Куліш — Сочинение
ДРАМАТУРГІЧНА ГЛИБИННІСТЬ МИКОЛИ КУЛІША Якби Миколі Кулішу в юні або молоді роки сказали, що йому призначено стати одним із знакових імен української ...
Могутня постать письменника увібрала в себе поетичну безмежність і епічну велич землі, на якій він формувався й зростав, драматизм змін і перманентну полі проблемність суспільства ...
Сатиричні виступи М.Куліша жваво сприймалися учнями, які швидко підхоплювали його дотепні вислови та думки....
О.В.Авеpченкова-Землянська Т В І Р З У К Р А Ї H С Ь К О Ї М О В И Т А Л І Т Е Р А Т У Р И Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт стаpшокласників ...
Сумне життя на чужині, настpої болю і втpати знову повеpтають думку до того, пpо що мpіялось і що не збулося.
Лише заpаз ми відкpиваємо для себе спадщину письменника, який за тоталітаpного pежиму був викpеслений з національного і культуpного життя нашого наpоду....
Билеты по литературе (Украина) Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що ...
Можливо, на думку письменника, цей занедбаний цвинтар і символізує ту реальну прийдешність, на яку вже не хотіли дивитися покійні пращури.
"У Європу ми поїдемо вчитись, - писав письменник, - але із затаєною думкою - за кілька років горіти надзвичайним світлом"....
Електронний уряд — Дипломная работа
Електронний уряд О. Голобуцький О.Шевчук Електронний уряд /e-government/ концепція здійснення державного управління, притаманна Інформаційному ...
Громадянин як індивідуальність, відокремлена особистість, а не частка тієї чи іншої групи, проявляє значно більшу зацікавленість у повній і достовірній інформації про всі процеси ...
Вище ми казали про технологічну специфіку реалізації ресурсів, орієнтованих на громадян, з метою щонайшвидшої і якомога ефективнішої соціально-психологічної адаптації користувачів ... ...
1. Первісний лад на території України Розвиток людини на території України відбувався в основному по тих же напрямках, що і в інших регіонах і ...
Тоді з'являються такі популярні твори, як "Володимир" Ф. Прокоповича, "Успенська драма" Д. Ростовського, "Про блудного сина" С. Полоцького.
Очолив його відомий письменник і громадський діяч В. Винниченко....
Зміст Вступ. 2 1. Теоретичні складові ділових взаємовідносин. 4 1.1. Спілкування як один з головних аспектів ділових взаємовідносин у колектив 6 1.2 ...
На підтвердження нашої спільної з вищезгаданим автором-дослідником, думки, ми вважаємо, що: o невеликій групі притаманна мобільність - швидке реагування на внутрішні чи зовнішні ...
Ми підтримуємо думку авторів про те, що готових рецептів на всі випадки життя дати не можна....
Життя та творчість Володимира Кириловича Винниченка План: Життєвий шлях Володимира Винниченка 1. Навчання та початок політичної діяльності 2 ...
Володимир Винниченко публікує в 1949 році політичний маніфест "Заповіт борцям за визволення", бориться з голодом, із нестатками, мріє про завершення свого складного, драматичного ...
Навряд чи В. Винниченко знав висновки психологів про те, що масова схильна до афектації, марновірності, мінливості, але як художник він уловив ці закономірності в самому клекоті ... ...
... Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна творчість чи усна література? Термін "фольклор" ...
Перша: все вищеназване вивчає етнографія, наука про життя народу, етносу, то ж "навіщо замінювати "фольклором" цей старий добрий термін?
Дослідник його має перед собою текст - лише запис ментифакту, де ми не знайдемо, наприклад, інформації про те, чи вірить сама інформантка-знахарка у силу замовлянь, як зустрічає ... ...
- 2 - ЗМІСТ |Вступ | | |3 | |Розділ |1 |Історія розвітку права колективної | |власності в Україні.. Обстеження | |створювання підприємств. |5 | |1 ...
З останньою думкою навряд чи можна погодитися.
21 Закону України "Про об'єднання громадян" можуть мати у власності кошти та інше майно, передане їм засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та ... ...
План 1. Вступ. 2. Поняття про здоровий спосіб життя. 3. Раціональне харчування. 4. Норми і режими харчування. 5. Відмова від шкідливих звичок. 6 ...
У цей період з'являються перші концепції здорового способу життя: "пізнай самого себе", "піклуйся про самого себе".
У даному випадку мова йдеться про всі компоненти різних видів діяльності, спрямованих на охорону і поліпшення здоров'я. Автор вказує на те, що поняття здорового способу життя не ... ...
Державний університет імені М.П.Драгоманова Курсова робота з методики викладання природознавства на тему "Звірі" |Виконала студентка 43групи ...
Слухаючи такі художні твори учні вчаться не лише читати, писати, а дізнаються про характерні ознаки того чи іншого звіра, про спосіб його життя.
- Сьогодні ми напишемо переказ, в якому розповідається про те, як учні можуть допомагати звірам взимку....
Фiлософiя — Реферат
2.1 Докласична антична давньогрецька фiлософiя. 2.1.1 Натурфiлософiя Мiлетської школи. Виникла в YI ст. до н.е. в м.Мiлетi, була одним з осе- редкiв ...
про Демокрiта, його видатного учня, iснує досить велика
Не подiляючи думку про те, що ми можемо звести мислення лю-...
... Коломийський педагогічний колледж Прикарпатського університету ім.В.Стефаника План Ознайомлення учнів початкових класів з творами різних жанрів с.
Доцільно перед вивченням таких легенд розповісти учням про ту чи іншу рослину.
У вірші немає слів "весна", "травень", але ми здогадуємося, що мова йде саме про цей період: сади найчастіше цвітуть у травні....
Українська Академія державного управління при Президентові України Харківський філіал "Допущено до захисту магістерської дисертації" Екологічна ...
Від цієї проблеми, певно, ми позбавимось ще нескоро, мине чимало десятиліть, а, можливо, і століття, поки ми будемо згадувати про це як про історичний факт із життя України.
Ми можемо намагатися перевершити філософа, артиста, письменника або композитора, але, як вони творять свої витвори, залишається таємницею....
История Украины (2) — Шпаргалка
История Украины (2) 62. Піднесення українського національного руху на початку XX ст. Утворення національних політичних партій. Розвиток і активізація ...
В. Винниченко, С. Єфремов, Б. Мартос, С. Петлюра, І. Сташенко, П. Христюк.Членами центральної Ради стали майже всі відомі українські письменники, Історики, юристи, діячі кооперації ...
Щоб досягти своєї мети, він проголошує новий стиль керівництва, створюючи враження більшої наближеності до народу, закликаючи до гласності в управлінні державою та до плюралізму ... ...
План Вступ. І. Образи і символи смерті в культурі............ с. 8-23 §1. Культуротворчість смерті за концепцією Є.Морена..с. 8-14 §2. Образи смерті в ...
Але з середини минулого століття цей обов"язок став здаватися близьким хворого обтяжливим. намагання приховати наближення смерті веде до спроби відкласти на саму останню хвилину ...
На мою думку, щоб відштовхнути від себе цей жах смерті, людина повинна сприймати її не як повне знищення особи, а як перехід від одного життя до іншого....
Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві. Работу выполнила Салахян Анна Михайлівна Чернівецький національний університет імені Юрія ...
Що трохи різниться від народовладдя, як ми цей термін нині розуміємо.
Уся ця велика кількість багатоетнічних міст, з багатьма етнічними меншинами та спільнотами, які мають усі можливості для вільного існування та самодостатнього життя свідчить лише ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru