Материалы, похожие на работу «Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки»

I.Вступ В наш час комплексна механізація і автоматизація виробництва стають важливою умовою економічного зросту країни.Розв"язок цих задач неможливий ...
За цей час потрібно натиснути наступну кнопку, при цьому високий рівень надійде на вхід елемента DD1.3 і т.д. Після натискання останньої кнопки коду високий рівень з виходу DD1.5 ...
Трансформатор Т1 можна застосувати саморобний чи заводський з напругою на вторинній обмотці 12-15В и струмом не менш100 мА....
Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ Дипломная работа. Киевский политехнический институт (КПИ) Радиотехнический факультет ...
1.2.2 Призначення розробки - створення функціонально закінченого пристрою який забезпечує стабільність вихідної напруги при зміні в широких межах вхідної напруги, вхідного струму і ...
Блок живлення(БЖ) для системних модулів IBM PC XT/AT призначений для перетворення вхідної змінної напруги мережі в вихідні постійні напруги, яки забезпечують роботу всіх інших ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Ремонт и регулировка мониторов для компьютеров " Зміст ВСТУП 1. ТИПИ ВІДЕОМОНІТОРІВ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРІВ 2. ОСНОВНІ ...
Напруга на виході такого джерела не залежить від струму навантаження і частоти переключення транзистора, але визначається коефіцієнтом трансформації обмоток і коефіцієнтом ...
У цей час контролюють вихідні напруги блоку харчування, величину імпульсної напруги на колекторі транзистора вихідного каскаду рядкового розгорнення, висока напруга на ЭЛТ....
Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ Дипломная работа. Киевский политехнический институт (КПИ) Радиотехнический факультет ...
1.2.2 Призначення розробки - створення функціонально закінченого пристрою який забезпечує стабільність вихідної напруги при зміні в широких межах вхідної напруги, вхідного струму і ...
Блок живлення(БЖ) для системних модулів IBM PC XT/AT призначений для перетворення вхідної змінної напруги мережі в вихідні постійні напруги, яки забезпечують роботу всіх інших ... ...
Зміст Вступ.................................4 1. Огляд різноманітних методів помноження частоти на напівпровідникових приладах ...
Крім того, у ряді випадків важко забезпечити оптимальний кут відсічки через недостатній розмір допустимої зворотної напруги на емітерному переході, а також виникають перекручування ...
Коливальний контур низької частоти визначає посилення вхідного сигналу: тому що добротність вихідного контуру мала, то в ньому присутнє не тільки n(Вх , але і (n+1)(Вх і (n-1)(Вх ... ...
1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 1.1. Призначення приладу, що проектується Не секрет, що багато аматорів магнітного запису судять про якість звучання магнітофона ...
Витікаючим базовим струмом відчиняється транзистор VТ8.
Гранично робоча напруга постійного струму:...
... енергії джерела живлення в енергію сигналу. Основну функцію перетворювача енергії в підсилювачі виконує активний підсилювальний елемент, здатний з ...
Він складається з одного нелінійного елемента (транзистора) та пасивних R, C елементів, які призначені для зв"язку нелінійного елементу з джерелом вхідного сигналу, з навантаженням ...
Положення навантажувальної прямої на вихідних ВАХ біполярного транзистора визначаються опором резистора [pic] та напругою джерела живлення [pic], які потрібно вибрати так, щоб ця ... ...
Реферат Квалiфiкацiйна робота: 41 сторiнок; 24 малюнкiв; Ключовi слова: p-n перехiд, вольт-амперна характеристика, швидкiсть поверхневої рекомбiнацiї ...
Звичайно цей струм дорiвнює темповому струму в напiвпровiдниковiй структурi при напрузi V.
де, - струм насичення,, - послiдовний та шунтуючий опори елемента....
Львівський Державний Університет Ім. І.Франка Кафедра нелінійної оптики РЕФЕРАТ на тему: "Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням" [pic] Виконали ...
Вольт-амперна характеристика відображає залежність струму, що проходить у ланцюзі фотоприймача, від напруги на ньому.
Проте робити цю область занадто протяжною не можна, тому що це сильно збільшує роботу напруги і підвищує інерційність....
... записка . Специфікація . Графічна частина . Аналіз і висновки ? Використана література ? Завдання: № варіанта Режим роботи Рвх. Вт Кг, % MН=MВ ДБ ...
Принцип підсилення підсилювальним каскадом на біполярних транзисторах полянає в тому, що підсилення напруги, струму або вихідної потужності відбувається за рахунок частини енергії ...
1) Формуємо наскрізну динамічну ВАХ підсилювального елемента за сім'єю вхідних і вихідних статичних характеристик і навантажувальної прямої змінного струму каскаду Ік=f(Ei): для ... ...
РЕФЕРАТ Дипломна робота: 43 сторінок, 12 малюнків, 1 таблиця, 6 джерел. Об`єктом дослідження є поверхня металевих та напівпровідникових матеріалів за ...
Цей контраст зв'язаний з тим, що коефіцієнт вторинної електронної емісії залежить від атомного номера елемента і, отже, від хімічного складу зразка в даній крапці.
Усунення небезпеки враження струмом у випадку дотику до корпуса та інших неструмоведучих металевих частин електроустановки, що опинилися під напругою, досягається захисним ... ...
... Львівська політехніка" Комп"ютерний факультет Кафедра систем автоматизованого проектування ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до курсової роботи з дисципліни ...
Цей сигнал через інвертор (якщо він є H - активним і без інвертора при L - активному сигналі) поступає на вхід дозволу [pic] буферного елемента (БЕ) з трьома вихідними станами ...
При цьому здійснюється перетворення струму на виході 1 на пропорційну йому напругу на виході ОП....
Завдання типу "Чорної скриньки" як засіб формування у студентів навиків стилю наукового дослідження У державному стандарті фізичної освіти особлива ...
Реалізувати цей аспект навчання студентів можна лише за умови їхньої активної розумової діяльності у процесі здобуття знань та формувань практичних умінь та навичок.
Дано "чорна скринька" з клемами А і В. За допомогою джерела струму (гальваніч-ний елемент з e = 1,5В) і амперметра визначити, яке електричне коло міститься в середині "чорної ... ...
Реферат на тему: "Поведінка в екстремальних ситуаціях на підприємстві" 1. Охорона праці на підприємстві. В умовах сучасного виробництва окремі ...
Змінний струм небезпечніший від постійного, але це характерно для напруги до 250 -
Ізоляція - захист струмоведучих елементів обладнання, що забезпечує її нормальну роботу і захист від ураження електричним струмом....
Міністерство освіти України Кременчутське ВПУ №7 КУРСОВА РОБОТА ТЕМА: Обслуговування та ремонт силового електрообладнання універсального токарно ...
|ться до електрообладнання по допустимому струму та падінню напруги.
Виходячи з потужності електродвигуна, який потрібно захистити від струмів перевантаження знайдемо струм нагрівального елемента теплового реле....
Ефект Ганна — Реферат
1. Реферат Дана робота містить 21 сторінку та складається з 6 розділів: вступу, рефератної частини, теоретичної сторони ефекту Ганна, практичної ...
Тому що цей перехід супроводжується падінням рухливості електронів, то він приводить до зменшення густини струму.
При цьому стала швидкість руху домена vд буде менше максимальної швидкості руху електронів, що вони мають при ?а. Тому у момент підключення до зразка напруги (через t=t0) струм ... ...
ANNOTATION The degree project is made out as an explanatory note containing sheets, tables, illustrations and a graphic part containing 6 sheets of А1 ...
|Елемент |Струм споживання,|Кількість |Загальний струм |
[pic], (3.10) де Сbat - ємність елементу живлення, I - струм, що споживається приладом....
1 АРХІТЕКТУРА ПРОЦЕСОРІВ INTEL 1.1 Історія розвитку процесорів Історія мікропроцесорів почалася в 1971 році, коли фірма Intel випустила перший ...
Сигнали арбітражу локальної шини передвизначені для передачі керування локальною шиною іншому влаштуванню по його запитанню - переходу в стан лог.
Цей елемент містить базова фізична адреса сторінки в фізичній пам'яті;...
ЭВМ — Реферат
Мікропроцесори. 1. Приклад організації циклічного виконання операцій. Розрахувати цифровий пристрій, призначений для виконання операції множення двох ...
2 представлений можливий взаємозв"язок між елементами, які утворюють схему.
Реальні мікросхеми ШП забезпечують рівні сигналів ТТЛ, мають вихідну потужність 500 мВт, та струм навантаження до 100 мА.
Двохкаскадний підсилювач підсилює вхідні сигнали без інверсії, а передача сигнала на вихід забезпечується при наявності нульового керуючого сигналу у. При у=1 транзистор VT5 ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru