Материалы, похожие на работу «Ллитературная Одесса 20-30-х гг. XX века»

1. Первісний лад на території України Розвиток людини на території України відбувався в основному по тих же напрямках, що і в інших регіонах і ...
Сфера міжнародних відносин та зовнішньої політики за М.Горбачова була чи не єдиною ділянкою життя тогочасного радянського суспільства, де "нове політичне мислення", "гласність" та ...
Що ж стосується посилання на розрив економічних зв"язків між колишніми радянськими республіками, то цей розрив тільки загострив кризу, створену адміністративно-командною системою ... ...
Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів ...
Внаслідок національної революції 1917-1920 рр., за діяльності українських національних урядів, розпочався новий етап національного відродження в Україні, Він продовжився і за перше ...
Все це дає підстави говорити про державний антисемітизм, який існував в цей час в Радянському...
История Украины (2) — Шпаргалка
История Украины (2) 62. Піднесення українського національного руху на початку XX ст. Утворення національних політичних партій. Розвиток і активізація ...
Сфера міжнародних відносин та зовнішньої політики за М. Горбачова була чи не єдиною ділянкою життя тогочасного радянського суспільства, де "нове політичне мислення", "гласність" та ...
Що ж стосується посилання на розрив економічних зв"язків між колишніми радянськими республіками, то цей розрив тільки загострив кризу, створену адміністративно-командною системою ... ...
Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка кафедра дошкільної педагогіки Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика ...
Дитинство Володимира Винниченка частково можна відтворити з розповідей матері письменника.
І скрізь письменник торкається вічного болючого питання про співмірність громадського обов"язку і особистого життя....
Юрій Яновський — Сочинение
І СВІТ РОЗЧИНЕНО ЯК ДВЕРІ.. Того літа серпень аж пашів спекою. Від неї рятували хіба що ночі. У Хості, в будинку відпочинку письменників, коли на небі ...
Цей епізод згадав його безпосередній учасник письменник В. Гжицький.
В ньому світла віра письменника-романтика в перемогу життя над смертю пронизала правдиві реалістичні картини складної повоєнної дійсності....
Вступ. Над пошуками розв"язання так званої української справи -проблеми відновлення і побудови української державності працювало чимало поколінь ...
Погодився він на цей пост неохоче, але все життя невтомно працював, як політичний діяч, дипломат, автор політико-правових документів, заяв, що стверджували право
Процес утвердження тоталітарного комуністичного режиму найінтенсивніше проходив у 1920 - 1930 рр., коли сформувалася сталінська тоталітарна система і була відновлена, фактично ... ...
1. Предмет, методи та джерела вивчення історії У. Предмет вивчення в кожній науці становить система об"єктивних закономірностей. Предметом вивчення ...
А життя в прикордонних із татарами районах змушувала кожного мати зброю, уміти мистецьки їм володіти і бути готовим у будь-який час його застосувати.
Діяльність Директорії у 1919-1920 рр....
ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ С.В.ВАСИЛЬЧЕНКО (С.В.ПАНАСЕНКО) Рубанського Валентина° План НА ШЛЯХАХ ЖИТТЯ 3 Дитинство 3 Навчання 5 Праця в школах 7 Праця в газеті ...
Письменник Є.Кротевич, що зустрічався в цей час з Степаном
В ній, як і в усіх творах Васильченка на теми з радянського життя, письменник вдається до композиційної структури, яку можна окреслити так: "мрія - дійсність - мрія" (від мрій юні ... ...
Билеты по литературе (Украина) Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що ...
Новаторство письменника якраз виявилося втому, що він показав руйнування набутої духовності труднощами щоденного життя, відтворив такий стан українського селянства, який нівечить ...
Остап Вишня - письменник-новатор, найяскравіша постать національного відродження 20-х рр....
Життя та творчість Володимира Кириловича Винниченка План: Життєвий шлях Володимира Винниченка 1. Навчання та початок політичної діяльності 2 ...
Письменник 24 травня 1920 р. Разом із дружиною Розалією Яківною з чеським дипломатичним паспортом та з відомим чеським соціал-демократом
Колоритні "шматки" життя, соціально-психологічні типи, породжені українською дійсністю початку нового століття, вихоплені з плину буднів характери і сцени змальовувалися ... ...
2. Системний підхід до вивчення міжнародних відносин. Термін Міжнародні відносини (МВ) з'явився після ІІ Світової війни, але ще до цього періоду ...
Цей крок Радянського Союзу був не стільки помилковим, скільки авантюристичним й мало не спричинив до міжнародної катастрофи.
У 1956-1957 рр. відповідні угоди Радянський Союз підписав з Польщею, НДР, Угорщиною та...
В С Т У П Природною основою демографічного стану в Україні є народонаселення. Роль його як основи суспільного виробництва полягає в тому, що воно ...
... геноцидів (знищення за національною ознакою), що його знала історія людства: громадянська війна і агресія російських, польських і. німецьких військ 1917-1920 рр., голодомори
З'являться передумови зниження захворюваності та інвалідності, деякого підвищення тривалості життя, які, однак, не ведуть до принципових змін якості здоров'я, до переходу від ... ...
... народні пісні, в яких нема риторики, ані сентиментальності, а тільки наочне, голе, просте, не підфарбоване життя, дуже часто сумна дійсність, але ...
У другій збірці головне місце займає тема, що хвилювала письменника протягом усього творчого життя,
Отримуючи від українського радянського уряду за свою літературну працю персональну пенсію, В.Стефаник водночас не давав себе втягнути в сумнівну політичну полеміку, зрештою ... ...
Вступ Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач - Драгоманова, 1849 - 1930) посідає значне місце у розвитку української культури кінця XIX - початку ХХст ...
Вже у 1914 - 1920 рр. вона написала ряд п'єс для дитячого театру.
У цей період майже всі провідні українські письменники пишуть твори для дітей різного віку....
Харківський державний університет Реферат з історії України на тему: Життя та діяльність митрополита Петра Могили. Виконала: студентка І курсу ф-ту ...
Лист цей був написаний у ХVІІ ст., і його невідомий автор, стаючи на захист Петра Могили зазначає:
Цей спосіб, як показав віковий досвід, мало допомагав розповсюдженню наукових предметів і давав змогу так званому вченому пишатися своєю мудрістю, коли він, насправді, був зовсім ... ...
Реферат на тему Огляд життя Олександра Довженко Учня 11-М класу середньої школи № 5 м. Харьківа Гольштейна Олександра 8.12.2000 Олександр Петрович ...
В тридцять два роки, маючи певний досвід і певні трудові навики, він круто змінив своє життя, по суті, начавши все заново, і цей рішучий крок дав світові неперевершенного майстра ...
Найбільшу емоційну напругу викликає паралельний монтаж сцен, коли отупіла від горя мати б"є своїх дітей, а озвірілій від тяжкого життя солдат-інвалід б"є на убогій ниві свого коня ... ...
Возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР В цьому рефераті мова йде про становище трудящих мас західноукраїнських земель, які перебували під ...
Однак вони погоджувалися не з усім тим, що діялося в Радянській Україні, й висловлювали свою точку зору.
Зокрема, активну участь у соціалістичних перетвореннях взяли письменники С. Й. Тудор, О. Я....
Украина в 40-50 гг. XX века /Укр./ — Дипломная работа
Міністерство освіти України Запорізький державний університет ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНИЙ Зав.каф.Новітньої історії України, проф. _Турченко Ф.Г. (дата ...
З 1920 по 1923 рр.
Слід визнати, що досі дуже сильним є вплив радянського минулого на громадян цієї держави, безперечно цей фактор протягом багатьох років буде відбиватися на поведінці та думках ... ...
Вступ Доброчинність - явище, знайоме в Україні здавна. Князі Русі Київської, гетьмани Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Іван Мазепа, Кирило ...
Маєток у селі Качанів ці дістався камер-юнкерові Григорію Степановичу Тарновському (1788 - 1853) у спадок від матері, а тій - від другого чоловіка Григорія Почеки, який купив ...
І треба зазначити, став цей пункт зразковим, найкращим у тодішньому Радянському Союзі!...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru