Материалы, похожие на работу «Техника и электроника СВЧ (Часть 1)»

Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ Дипломная работа. Киевский политехнический институт (КПИ) Радиотехнический факультет ...
В холодному стані опор TR складає декілька Ом, струм крізь діодний міст обмежується на безпечному для їх рівня.
Цей струм лінійно спадаючий в часі....
РЕФЕРАТ Дипломна робота: 43 сторінок, 12 малюнків, 1 таблиця, 6 джерел. Об`єктом дослідження є поверхня металевих та напівпровідникових матеріалів за ...
Якщо на шляху струму виявляються життєво важливі органи - серце, легені, головний мозок, то небезпека враження дуже велика, так як струм діє безпосередньо на ці органи.
Основними заходами захисту від враження електричним струмом при таких умовах є:...
Ефект Ганна — Реферат
... складається з 6 розділів: вступу, рефератної частини, теоретичної сторони ефекту Ганна, практичної сторони - діодів та генераторів Ганна, висновку та ...
... періодичною зміною опору діода Ганна, внаслідок чого з'являються коливання струму діода, частота яких при малій довжині шляху домена (відстань анод - катод) виявляється у діапазоні ...
Як і будь-який генератор НВЧ-діапазону, генератор Ганна характеризується генеруючою потужністю, довжиною хвилі або частотою генеруючих коливань, коефіцієнтом корисної дії, рівнем ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНИЙ Зав. кафедрою МіМ, к.е.н., доцент _ Л. О ...
Якщо валюта надходить протягом місяця, то спочатку виповнюється форвардний контракт на продаж, укладений на цей місяць, і лише після цього відбувається продаж частини, що ...
Граничний відчутний струм - 0,6-1,6 ма (50 Гц)....
смотреть на рефераты похожие на "Ремонт и регулировка мониторов для компьютеров " Зміст ВСТУП 1. ТИПИ ВІДЕОМОНІТОРІВ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРІВ 2. ОСНОВНІ ...
Для зменшення стартового струму заряду цього конденсатора в ланцюг на вході випрямного моста іноді включають термістор, що у момент включення має опір десятки Ом, а після його ...
Якщо немає повної впевненості у відсутності несправностей у ТДКС, а таке побоювання може виникнути якщо був ушкоджений транзистор і конструкція ИП не має гарного захисту від ... ...
Зміст Вступ.................................4 1. Огляд різноманітних методів помноження частоти на напівпровідникових приладах ...
НВЧ високостабільні і переналагоджувальні в широкому діапазоні генератори низьких частот.
На відміну від помножувачів на транзисторах з відсічкою струму колектора в даному випадку гранична частота гармоніки, що виділяється, може істотно перевищувати граничну частоту ... ...
Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ Дипломная работа. Киевский политехнический институт (КПИ) Радиотехнический факультет ...
В холодному стані опор TR складає декілька Ом, струм крізь діодний міст обмежується на безпечному для їх рівня.
Цей струм лінійно спадаючий в часі....
ANNOTATION The degree project is made out as an explanatory note containing sheets, tables, illustrations and a graphic part containing 6 sheets of А1 ...
|генератора..
... для проектування способів і засобів захисту людей при взаємодії з електроустановками виробничого і побутового призначення постійного і змінного струму частотою 50 і 400 Гц....
I.Вступ В наш час комплексна механізація і автоматизація виробництва стають важливою умовою економічного зросту країни.Розв"язок цих задач неможливий ...
Для живлення модуля можна використовувати джерело постійної напруги +7,5...+15В. струм споживання мікроконтролера DD1 від інтегрального стабілізатора DA1 при погашених світлодіодах ...
Якщо взяти резистор більшого номіналу, струм через світлодіод і резистор буде меншим, знизиться яркість свічення світлодіода....
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
Якщо 3 з 4 показників країни перевищили граничний рівень, вона вважається країною з високим рівнем заборгованості.
Цей термін було вжито у статті Т.Левітта, опублікованій у "Гарвард бізнес рев'ю" у 1983 р. він позначив цим словом феномен злиття ринків окремих продуктів, що виробляються великими ... ...
Реферат на тему: "Поведінка в екстремальних ситуаціях на підприємстві" 1. Охорона праці на підприємстві. В умовах сучасного виробництва окремі ...
1). Найнебезпечнішою є частота струму для людини - 50 Гц.
При ураженні електричним струмом слід негайно звільнити потерпілого від його дії шляхом вимкнення електричного струму або відриванням його від джерела струму тримаючись за одяг ... ...
Державна Податкова Адміністрація України Академія Державної податкової служби України Факультет фінанси Кафедра державних фінансів Дипломна робота на ...
Уніфіковані правила визначають термін дії акредитива, як граничний період для надання документів для оплати, акцепту, негоціації.
Як і по всім умовам оплати буде мати місце валютний ризик, якщо експортер виставляє рахунок в іноземній валюті....
Компьютерная графика укр — Курсовая работа
Компьютерная графика 1. Вступ 2. Огляд графічних редакторів 2.1. Класифікація видів комп"ютерної графіки 2.1.1. Компьютерна графіка для поліграфії 2.1 ...
В Illustrator7.0 це робиться дуже елегантно- не відпускаючи потрібного об"єкту, shotcut"ом "замикаються" всі об"єкти, окрім об"єкту, що ви "тримаєте".
Якщо ж сюди добавити величезні можливості стосовно взаєморозміщення та навігації об"єктів (функції групування, закріплення, різноманітного вирівнювання та розташування з заданими ... ...
1. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ 1.1. Призначення приладу, що проектується Не секрет, що багато аматорів магнітного запису судять про якість звучання магнітофона ...
При наявності вимірювальної фонограми з записом сигналу частотою 3150 Гц швидкість стрічки можна виміряти порівнянням частот відтвореного сигналу і зразкового генератора ...
DA2 включений діодний міст VD3, VD4, VD6, VD7 із низьковольтним стабілітроном VD5, робоча точка якого зміщена в область лавинного пробою струмом, що задається резисторами R16, R17....
Міністерство освіти та науки України Національна Металургійна академія України Кафедра охорони праці Реферат На тему: "Вимоги до електрозварювальних ...
Якщо зварювальний виріб не має електричного контакту із заземленим столом, то заземленню підлягає безпосередньо цей виріб.
Під час зварювальних робіт в умовах підвищеної небезпеки враження електричним струмом (зварювання у резервуарах та ін.) електрозварювальники, крім спецодягу, повинні ... ...
Львівський Державний Університет Ім. І.Франка Кафедра нелінійної оптики РЕФЕРАТ на тему: "Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням" [pic] Виконали ...
У цьому випадку в умовах інжекційного пробою напівпровідника, коли відбувається різке збільшення фоточутливості, при модуляції примісного світла частота спаду фотоструму обернено ...
Якщо в область множення інжектується чисто електронний струм, то спочатку первинні електрони генерують повторні пари....
Завдання типу "Чорної скриньки" як засіб формування у студентів навиків стилю наукового дослідження У державному стандарті фізичної освіти особлива ...
... гіпотезу) про вміст "чорної скриньки", потрібно спочатку запланува-ти різні варіанти експериментального досліджен-ня, враховуючи умову задачі, що дано лише амперметр і джерело ...
Якщо полярність зовнішнього джерела змінити, то лівий діод закриється, а правий відкриється, і сила струму:...
1.Предмет Г. П. Понятия господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і ...
Цей документ повинен бути засвідчений згідно із законодавством країни його видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі України, якщо ...
Допускається на підставі нормативних актів,що допускають автоматичне продовження строку дії гд на такий же строк і на тих умовах,якщо ні одна із сторін за певний час до закінчення ... ...
Міністерство освіти та науки України Запорізький Національний Технічний Університет З/к №7071696 Контрольна робота По курсу: Безпека життєдіяльності ...
Перш за все - це сила струму та час проходження його через організм людини, рід струму (змінний чи постійний), шлях струму в організмі людини; при змінному струмі - його частота.
За відсутності пошкоджень шкіри та в сухому стані цей опір може складати сотні тисяч Ом....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru