Материалы, похожие на работу «Олово»

1. Первісний лад на території України Розвиток людини на території України відбувався в основному по тих же напрямках, що і в інших регіонах і ...
... збиральництва і полювання до землеробства і скотарства, які остаточно розвинулися в епоху неоліту (VI-III тис. до н. е. ). Саме цей період вважають розквітом первісного ладу тому ...
Розвиток знарядь праці, із сплаву міді і олова - бронзи був головним досягненням цієї епохи, яке зумовило і зміни суспільних відносин....
Міністерство освіти і науки України ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ Економічний факультет Кафедра облік і аудит Контрольна робота з ...
Цей бог, як звичайно, пофарбований у блакитну фарбу, його бараняча голова ще прикрашена цапиними рогами, символом множите ля, диском і сонячними променями; він тримає в руці ключ ...
У Єгипті працювала безліч ремісників: ювелірів, горщечників, шкіряників, ткачів, кораблебудівників, столярів, тесль, митецьких металургів, що виплавляли з руд олово і мідь, щоб ... ...
Харківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди На правах рукопису Василенко Валентина Анатоліївна Синонімія і антонімія у поезіях ...
... в характеристиці предметно-понятійного ядра слів: крім спільного, вже названого значення, іменник горе має ще додатковий семантичний елемент, що уточнює синонім біда - зло.
У ступені якості спостерігаємо градацію: глузуйте має вищу міру ознаки, ніж насміхайтесь, крім того, воно має додатковий відтінок зневаги, а у фразеологічному звороті шкірте зуби ... ...
Билеты по литературе (Украина) Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що ...
Грандіозну по своїм замислі й по майже бездоганнім оздобленню картину великого промисловця і глитая з селян з його могутніми впливами і чисто селянською вдачею дає нам Карпенко ...
Вболівання за долю рідного краю і. Франко виніс ще з батьківської кузні, яка була його першим "університетом"....
О.В.Авеpченкова-Землянська Т В І Р З У К Р А Ї H С Ь К О Ї М О В И Т А Л І Т Е Р А Т У Р И Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт стаpшокласників ...
Hаділений великим талантом, але ще більшою амбіцією, Куліш пpотягом свого довгого життя пpоходив найpізніші зміни, топтав найpізніші сліди, виступав у найpізніших pолях і полишив ...
Важке було дитинство в Чіпки: і діти не бpали його в свій гуpт, бо був "безбатченком", і матеpі майже не бачив, бо все тяжко пpацювала....
Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна ...
Тут усе вірно, тільки механізм цей має ще й зворотний, суб"єктивний бік, описаний свого часу І. Франком: отой індивідуум "творить свою пісню з того матеріалу вражінь та ідей, яким ...
Позаяк у СРСР комуністична доктрина передбачала вольове прискорення очікуваного "злиття націй", названі науки отримували тут певну ідеологічну заданість (див. ще в "Післямові"), в ... ...
Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка кафедра дошкільної педагогіки Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика ...
Цю думку ще більше стверджували гімназіальні вчителі, що просто таки переслідували його за мужицтво.
Цей своєрідний підхід до натури давав виразну індивідуальність його малюнкам....
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
Оскільки МЕВ є підсистемою ек. с-ми, то найважлив. елементом серед-ща МЕВ є їх ек. серед-ще.
... галузей економіки Укр (металургія, машбуд, енергетика, хім пром, харч пром та комунікації), і майже не надходили до інших галузей (с/г, деревооброб, легка, борошномельна та круп" ... ...
Туреччина, Китай, Росія, США, країни Близького Сходу. До європейських країн (Великобританії, Італії та ін.) металу експортується дуже мало. тому то ...
Оксиди титану використовуються для виробництва білил, емалей, вогнетривких глин та ін., цирконій та його сполуки - для виробництва жаростійких мінералів, необхідних для сучасного ...
Добувають його з алюмінієвих руд - бокситів, алунітів, нефелінів тощо....
Фiлософiя — Реферат
2.1 Докласична антична давньогрецька фiлософiя. 2.1.1 Натурфiлософiя Мiлетської школи. Виникла в YI ст. до н.е. в м.Мiлетi, була одним з осе- редкiв ...
Вiн завершив розпочату ще його попередниками
багатьма дослiдниками фiлософiї Маркса цей перiод його твор-...
... торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні" ...
Якщо він не користувався кредитом, але має депозитний рахунок в цьому банку, то наявність солідного залишку на ньому та регулярне перерахування сум на цей рахунок теж може свідчить ...
Подібні субсидії повинні мати строгу цільову спрямованість і даватися сім'ям з обмеженими прибутками, що потребує в поліпшенні житлових умові, при цьому головним чином тим із них ... ...
Міністерство освіти України Київський державний торговельно-економічний університет Кафедра філософських та соціальних наук Реферат з курсу "Історія ...
Отже, ми коротко розглянули величезний період історії людства - кам'яну добу, що тривала на землях України майже мільйон років.
Бронза - це перший штучно створений людиною сплав, який має великі переваги над міддю: більшу твердість і нижчу температуру плавлення, отже, виплавляти бронзу можна було в ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра _ МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ зі спеціальності "Банківський ...
Векселедавець може скоротити або збільшити цей строк, індосанти можуть скоротити його, тоді вексель може бути прийнятим до опротестування в неакцепті на протязі цих строків, але не ...
Однак пройшло майже півтора року після початку першого вексельного взаємозаліку, а нормативна база, що його регулює, не зазнала істотних змін у бік активізації вексельного обігу....
Вивчення біогеохімічного циклу магнію Вступ. З хімічних елементів, що зустрічаються в природі в істотних кількостях (~50), приблизно половину ...
У організмі засвоюється менше 40% магнію, тому що його сполуки погано всмоктуються кишечником.
Підводячи підсумки проведеної роботи, можна зробити висновок, що хімічний елемент магній є одним із найрозповсюджених елементів в природі і зустрічається лише у вигляді сполук....
Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів ...
У східних слов'ян писемність існувала ще до прийняття християнства.
Ще у 1957 р. розпочалася нова (після 30-х років) хвиля масованого наступу на церкву, внаслідок якої в Україні було ліквідовано майже половина всіх існуючих парафій, монастирів ... ...
Франций — Реферат
План 1. Загальна характеристика 1. Фізичні властивості 2. Електронна конфігурація та будова атома 2. Історія відкриття 3. Методи отримання та ...
Для лужних металів (окрім літію) характерна ще одна закономірність: чим більше масове число елемента (тобто чим нижче він розташований у періодичній таблиці), тим менше його ...
Зокрема, його ступінь окислення у сполуках завжди має становити +1, а сам елемент в металічному стані має бути найактивнішим з усіх металів....
Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) Сдавався Курилко Андрієм учнем 9-В класу ССШ №4 23.3.01 Тарас Шевченко народився 9 березня (за новім стилем ...
Не пригадую, в який книгія прочитав цей афоризм, що коли бачимо мерзотника й не показуєш на нього пальцем, то й ми майже такі ж самі мерзотники.
Шевченко, очевидно вивіз цей аркуш із каземату на заслання, тут згодом переписав у першу завальну книжку , а ще пізніше , після заслання , у більшу книжку під назвою "У казематі ... ...
Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Факультет фізичний Кафедра теоретичної фізики ДИПЛОМНА РОБОТА Питання ...
Радіаційна небезпека, зв'язана із супутніми елементами, характерна не тільки для урановмісних руд, але і для будь-якої гірничодобувної промисловості.
Відходи низького рівня мають, приблизно, такий же рівень радіоактивності, як і низькосортна уранова руда, а їхня кількість, що утвориться щороку, майже в п'ятдесят разів більше ... ...
1. Предмет, методи та джерела вивчення історії У. Предмет вивчення в кожній науці становить система об"єктивних закономірностей. Предметом вивчення ...
У результаті: а) розвиток східних слов'ян йшло природничоісторичним шляхом і було типовим для сотень інших народів б) рабовласництво зустрічалося (патріархальне, домашнє), але воно ...
... з корінним населенням - ослов'янилися; г) порівняльний аналіз залишків озброєнь норманів і слов'ян говорить про приблизно однаковий рівень розвитки продуктивних сил; д) у літописах ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru