Материалы, похожие на работу «Массивы»

Розвиток процесів пам`яті в молодшому шкільному віці Вступ Щоб піднятися на вищий ступінь розвитку, дитина має засвоїти знання про навколишній світ ...
Специфічно людська пам$ять - словесно-логічна, змістом якої є наші думки та мова.
Виходячи з того, що під пам$яттю ми розуміємо запис, зберігання та відтворення слідів колишнього досвіду, який дає змогу людині накопичити інформацію та мати справу зі слідами ... ...
КУРСОВА РОБОТА на тему "Розвиток процесів памґяті в молодшому шкільному віці" План стор. Вступ.. ..3
Специфічно людська пам(ять - словесно-логічна, змістом якої є наші думки та мова.
А потім, відкриваючи цей пакунок, могли довільно, за своїм бажанням викликати з пам(яті події, думки або переживання, пов(язані з цим запахом....
... розвитку процесорів Історія мікропроцесорів почалася в 1971 році, коли фірма Intel випустила перший мікропроцесор i4004. Він мав розрядність 4 біта, ...
Він мав розрядність 4 біта, спроможність адресувати 640 байт пам'яті, тактову частоту 108 кГц і продуктивність 0.06 MIPS.
Цей елемент містить базова фізична адреса сторінки в фізичній пам'яті;...
АНОТАЦІЯ. Випускної бакалаврської роботи Скоробрехи Леоніда Григоровича на тему : " Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві " - Київ ...
При створенні інформаційних масивів для економії зовнішньої пам(яті частина інформації кодується і вводиться в ЕОМ з клавіатури для заповнення оперативних масивів.
Цей режим дозволяє зберігати масиви в архіві з ім(ям arhiv_m.arj, де m ( поточний місяць....
ЭВМ — Реферат
Мікропроцесори. 1. Приклад організації циклічного виконання операцій. Розрахувати цифровий пристрій, призначений для виконання операції множення двох ...
Безпосередня адресація - адрес елемента пам"яті або декількох адресів формується безпосередньо з БА.
Третій рівень формалізації описання роботи мікропроцесора - це мова команд - тобто строга послідовність мікрокоианд, що записується в пам"яті...
I.Вступ В наш час комплексна механізація і автоматизація виробництва стають важливою умовою економічного зросту країни.Розв"язок цих задач неможливий ...
За цей час потрібно натиснути наступну кнопку, при цьому високий рівень надійде на вхід елемента DD1.3 і т.д. Після натискання останньої кнопки коду високий рівень з виходу DD1.5 ...
Відрізняється тим, що має внутрішнє 1Kx14 біт EEPROM для програм, 8-бітові дані і 64-байт EEPROM пам'яті даних....
Алгоритми маршрутизації в мережах Курсова робота 1. Вступ В наш час комп"ютерні мережі перебувають в стані розвитку й набувають широкого ...
a)Якщо елемент залишився в TENT в списку для tentlength, вибрати цей елемент.
main(int argc,...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ РЕФЕРАТ на тему: "Мова нашого народу" Виконала: студентка 306 ...
Мова теж створена людиною для потреб спілкування і для утворення в пам"яті людства банку даних колективного досвіду у пізнанні світу.
Однак ми пам"ятаємо, що в духовній культурі мова є не тільки організатором праці (як, наприклад, у танці, живопису, архітектурі і т.ін.), але й матеріалом культури....
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ДИПЛОМНА РОБОТА на ...
Ми можемо довільно структурувати картку на логічному рівні, розглядаючи її пам'ять як набір байтів, якому можна скопіювати в оперативну пам'ять або обновити спеціальними командами.
Однак малий об"єм пам"яті (сотні байт) і, головне, слабка захищеність від несанкціонованої зміни даних, записаних на магнітну стрічу, робить їх непридатними для обслуговування в ... ...
Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна ...
... і його слухачі також користуються хоч і біологічним, але теж досконалим технічним засобом комунікації; подарувала нам природа й відповідник M як засобу закріплення тексту - пам"ять ...
І справді, коли ми ніколи не дізнаємося, хто склав думу про козака-нетягу (в записах XIX ст. - голоту) і не почуємо її первісного виконання, то вважати, що цей поет-співець та ... ...
Міністерство освіти України Державний університет "Львівська політехніка" Комп"ютерний факультет Кафедра систем автоматизованого проектування ...
Дані представлятимуться у вигляді масиву в оперативній пам"яті.
1". Цей код команди МП читає не з пам"яті, а безпосередньо з МП, в результаті якої МП переходить до підпрограми обробки переривань, яка повинна бути розміщена в пам"яті адресою 8*7 ... ...
Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова "Пересопницьке євангеліє" в історії української літературної мови. Реферат з історії ...
Коли саме написання пам"ятки було перервано в Двірці і перенесено в Пересопницю, як довго тривала неминуча при цьому перерва у праці творців пам"ятки - цього ми не знаємо.
Цей факт треба брати до уваги, розв"язуючи питання про авторство перекладу євангельського тексту на "просту мову" в Пересопницькому євангелії й питання про особу писця, що увічнив ... ...
Visual C++. Бази даних \Укр.\ — Курсовая работа
Національний університет "Києво-Могилянська Академія" Курсова робота на тему: " Visual C++. Бази даних. Студентки 4-го курсу департаменту комп ...
SQLAllocConnect(); Виділяє пам"ять для підключення
Виділяючи пам"ять для оператора SQL за допомогою функції SQLAllocStmt() на окремому кроці, ODBC забезпечує механізм, при якому оператори можуть конструюватися і використовуватися ... ...
Билеты по литературе (Украина) Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що ...
До циклу "Скорбна мати" дуже близький символами жертовності і провісництва вірш "Пам'яті тридцяти" (1918).
Цей твір присвячено пам'яті відважних шести пожежників, що самовіддано вступили у боротьбу зі смертю, та кінорежисера Володимира Шевченка, який знімав фільм про спробу людей ... ...
Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення "Автоматизоване робоче місце менеджера" Курсовий проект Виконав: студент групи 4 ...
Мова завдання форм вихідних документів і машинних носіїв визначає розташування інформації на текстових документах (лістінг програми, розподіл пам'яті й ін.) і машинних носіях.
Для цього передача керування на інші програми здійснюється через масиви виклику, що містять початкові адреси програм (у програмі використовуються команди передачі керування по ... ...
О.В.Авеpченкова-Землянська Т В І Р З У К Р А Ї H С Ь К О Ї М О В И Т А Л І Т Е Р А Т У Р И Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт стаpшокласників ...
Командно-бюpокpатична система СРСР багато зpобила, щоб ми забули мову батьків, стали Іванами, без pоду і племені, яким байдуже, якою мовою говоpити.
Ми зобов'язані вбиpати в себе ці духовні витоки, доpогоцінні набутки минулих віків, бо це - пам'ять для нас і наших дітей, бо це - дух наших пpедків, який допомагає нам усвідомити ... ...
Зміст Вступ. 2 1. Теоретичні складові ділових взаємовідносин. 4 1.1. Спілкування як один з головних аспектів ділових взаємовідносин у колектив 6 1.2 ...
Ми згодні з думкою В.Н.Панферова (20) та інших дослідників, але на наш пгляд, спілкування - це нейнеобхідніший елемент любої діяльності людини, необхідний для встановлення ...
Воно впливає на образ, що залишається у пам"яті партнера, а також на майбутні ділові стосунки....
Електронний уряд — Дипломная работа
Електронний уряд О. Голобуцький О.Шевчук Електронний уряд /e-government/ концепція здійснення державного управління, притаманна Інформаційному ...
Таким чином, ми наголошуємо на тому, що електронний уряд не як витратне часткове технологічне рішення, а як концепція здійснення управління державою необхідно є елементом ...
... можна спробувати розірвати чи відділити певний окремий зв"язок чи елемент, але і цей елемент, і клубок чинитимуть спротив, і тільки-но перестануть докладатись деструктивні зусилля, ... ...
Язык С — Реферат
Содержание. Аннотация 0.1. Введение 1. Учебное введение 1.1. Начинаем 1.2. Переменные и арифметика 1.3. Оператор FOR 1.4. Символические константы 1.5 ...
#INCLUDE MAIN() /* CONVERT INPUT TO LOWER CASE */ \(INT C;WHILE ((C = GETCHAR()
могла бы прини-мать запрос на размер выделяемого объекта в байтах, а возв-ращать...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru