Материалы, похожие на работу «Дискурсивный анализ»

О.В.Авеpченкова-Землянська Т В І Р З У К Р А Ї H С Ь К О Ї М О В И Т А Л І Т Е Р А Т У Р И Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт стаpшокласників ...
Hе соpомтесь викоpистовувати свій досвід, pозповідайте, якщо це доpечно, пpо свої думки та пеpеживання, а можливо, і пpо вчинки - пpо все, що пов'язано з вашою темою, але в міpу.
Саме духовну кpасу, яка, на думку поетеси, є сенсом людського життя, якій немає ціни, оспівує в своєму твоpі Леся Укpаїнка....
Билеты по литературе (Украина) Білет 1 1.Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я" як енциклопедія народознавства Ще І. Франко зазначав, що ...
Жанрова специфіка твору полягає у тому, що цей повсякденний плин життя родини Кайдашів розгортається в найрізноманітніших побутових виявах, які часто окреслюються в гумористичному ...
Яскравий колорит звичаїв, обряди народних замовлянь, передвесільні розглядини, сільські розваги, детальні описи селянського одягу та оселі, насичена прислів'ями і приказками мова ... ...
Міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче ...
Якщо мова йде про особисту позичку, то банк намагається оцінити розмір особистого майна клієнта.
В загалі ж цей ріст по банку був обумовлений в основному ростом простроченої заборгованості по валютним кредитам, який становив за звітний період 1416,57% , хоча якщо розглянути ... ...
План 1. Вступ. 2. Поняття про здоровий спосіб життя. 3. Раціональне харчування. 4. Норми і режими харчування. 5. Відмова від шкідливих звичок. 6 ...
Однак важливо відзначити, що якщо якийсь засіб продовжив життя мишки на 10% (женьшень), то ефект для людини від цього засобу, швидше за все, виявиться скромніше (може на 5-7 ...
Ю. П. Лісіцин, опираючись на класифікації способу життя И.В. Лад-Бестужев-лади й інші вітчизняні соціологи і філософи, виділяє в способі життя чотири категорії: "... економічну ... ...
Зміст Вступ. 2 1. Теоретичні складові ділових взаємовідносин. 4 1.1. Спілкування як один з головних аспектів ділових взаємовідносин у колектив 6 1.2 ...
Як свідчить практика, передконфліктна ситуація на нашу думку виникає в тих випадках, якщо робітник переконується в тому, що в зв'язку з певними діями керівника або бізнесмена ...
Цей стан єі в вигляді терплячості, немовби спокою, але насправді в цей час людина знаходиться у найінтенсивнішій внутрішній діяльності по досягненню мети, навіть якщо мета даремна ... ...
Харківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди На правах рукопису Василенко Валентина Анатоліївна Синонімія і антонімія у поезіях ...
Молодий поет у цей час створює вірші й поеми з робітничого життя, але йому не вистачало художньої майстерності.
"Летять, наче птиці ясні" (24); "Суне ніч моя зимна, як глетчер" (43); "Ідем і підемо ще далі, мов та лавина" (46); "Думки, немов зрадливі тіні" (50)....
Фiлософiя — Реферат
2.1 Докласична антична давньогрецька фiлософiя. 2.1.1 Натурфiлософiя Мiлетської школи. Виникла в YI ст. до н.е. в м.Мiлетi, була одним з осе- редкiв ...
достовiрностi своїх думок, якщо не-Я спiвпадає з моїми пла-
обхiдних, не може мати своїм джерелом досвiд, який завжди є...
ЗМІСТ Вступ Глава 1. Зміст і здійснення суб"єктивного цивільного права. § 1. Поняття суб"єктивного цивільного права. § 2. Поняття здійснення суб ...
Якщо ж громадянин в силу поважних причин не може особисто підписати довіреність, то за його проханням і в присутності нотаріуса (або особи, яка посвідчує довіреність) цей документ ...
Правозгідний характер будуть мати дії орендатора, який затримує у себе річ, що була предметом договору оренди, якщо орендодавець не повертає гроші, отримані ним за договором позики ... ...
ЗМІСТ Вступ 2 Глава 1. Зміст і здійснення суб"єктивного цивільного права. 4 § 1. Поняття суб"єктивного цивільного права. 4 § 2. Поняття здійснення суб ...
Якщо ж громадянин в силу поважних причин не може особисто підписати довіреність, то за його проханням і в присутності нотаріуса (або особи, яка посвідчує довіреність) цей документ ...
Правозгідний характер будуть мати дії орендатора, який затримує у себе річ, що була предметом договору оренди, якщо орендодавець не повертає гроші, отримані ним за договором позики ... ...
Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка кафедра дошкільної педагогіки Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика ...
Чи не правда, перед нами образ, який виламується з традиційного ряду (якщо мати на увазі те, як любовно змальовано матерів Кармелюка, Чіпки, "маленького грішника"
Письменникові дорікали за розхристаність письма, грубувату, нечисту мову (М. Вороний), "волохатий і незроблений стиль" (С. Єфремов), за те, що його мова "поплямована великоруськими ... ...
Компьютерная графика укр — Курсовая работа
Компьютерная графика 1. Вступ 2. Огляд графічних редакторів 2.1. Класифікація видів комп"ютерної графіки 2.1.1. Компьютерна графіка для поліграфії 2.1 ...
Ну, а якщо ви маєте сумніви, чи покращить загальний вид зображення елемент, який з"вився, то за допомогою команди Hide Selection і зворотної можна оцінити результат роботи, не ...
Щоправда, режим попереднього перегляду працює тільки у тому випадку, якщо встановлено вхідний у комплект персональний Web-сервер, який у цей час працює у фоновому режимі....
Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна ...
Якщо цей усний, створений цим індивідуумом твір з тієї або іншої причини виявляється непридатним для колективу, якщо інші члени колективу його не засвоюють - він приречений до ...
Що ж до поетичної мови фольклору, то вона, за обґрунтованим твердженням Є. М. Мелетинського, "формуючись за зразком сакральних, езотеричних мов, на перших порах виразно акцентує ... ...
Міністерство Освіти України Слов"янський Державний педагогічний інститут кафедра педагогіки Дипломна робота Виховання у сім"ї як першооснова розвитку ...
Він бачить матір, посміхається їй і його перша незрозуміла думка, якщо тільки можна її назвати думкою, - це відчуття того, що мати (а потім і батько) існують для його радості, для ...
Не випадково, що до батьків, особливо до матері, ми думкою звертаємося у важку хвилину життя....
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра: АСОІУ ...
Для нормального розвитку дитини в перші роки життя велике значення автономності в ході його контактів з матір'ю. Якщо дитина ніколи не залишається сам по собі в присутності матері ...
хвороби, попередженні вагітності, позашлюбних дітях і т.д. У 17-20 років мова йде про етичні і соціальні проблеми полового життя, про задачі виховання дітей, про принципи створення ... ...
Електронний уряд — Дипломная работа
Електронний уряд О. Голобуцький О.Шевчук Електронний уряд /e-government/ концепція здійснення державного управління, притаманна Інформаційному ...
... можна спробувати розірвати чи відділити певний окремий зв"язок чи елемент, але і цей елемент, і клубок чинитимуть спротив, і тільки-но перестануть докладатись деструктивні зусилля, ...
Якщо головне Ваше побоювання - залишитися в результаті сам на сам з бездушною машиною, і Ви переживаєте, що електронний уряд перетвориться на закриту структуру, добитися до якої ... ...
ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ, КУЛЬТУРА І ГРОМАДЯНСТВО ПОЛІТИЧНА І ГРОМАДЯНСЬКА СВІДОМІСТЬ СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ Особливістю політичних ...
Як елемент функціонування політичних систем громадська думка є постійно діючим фактором управління, за допомогою якого виконується декілька впливових функцій, а саме: експресивно ...
Якщо бюрократичний режим у стійку "струнко" ставить людину, то догматичний тримає в цій стійці людську думку....
Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів ...
Постановки п'єс із життя інтелігенції, на теми української історії і переклади на українську мову закордонних драматургів заборонялися.
На російську мову переходить більшість журналів республіки, фактично російськомовним стає видавництво "Наукова думка", провадиться русифікація...
Мовний дискурс — Сочинение
ВСТУП Поняття дискурсу є одним із основних понять сучасної прагматичної лінгвістики та лінгвістики тексту. Сучасні уявлення про дискурс віддзеркалюють ...
Якщо ж говорити більш конкретно,то це логічно обумовлена думка, тобто суворий перехід від одного твердження до іншого, що прослідковується у мисленні за допомогою логічних правил ...
Таке протиставлення є правомірним лише в тому випадку,якщо ми беремо за еталон наукового стилю мову точних наук....
Зміст. Вступ. Актуальність проблеми обдарованості. Основні аспекти проблеми обдарованості. І. Теоретичний огляд та аналіз проблем креативності та ...
Розвиток цивілізації, підвищення складності життя, особиста відповідальність, множинність вибору, "тиск свободи", не витримавши якого розколовся розум "масової людини", "людини ...
Але якщо думати, що вплив середовища позитивний і для розвитку креативності цілком необхідно підкріплення загальної обдарованості визначеним оточуючим впливом, то ідентифікація й ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНИЙ Зав. кафедрою МіМ, к.е.н., доцент _ Л. О ...
Якщо експортер погодиться прийняти платіж у місцевій валюті іноземного покупця, то цей експортер отримає платіж в іноземній валюті і буде зобов'язаний щось з нею зробити.
Цей термін використовується з метою запобігання плутанини в розумінні умов форвардної операції, коли мова йде про одну просту форвардну операцію на відміну від більш складної ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru