Материалы, похожие на работу «Обложение налогом внешнеэкономической деятельности»

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ" 1 Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі. 2 ...
Внутрішні податки і збори - приховані методи торгової політики, направлені на підвищення внутрішньої ціни імпортного товару і скорочення тим самим його конкурентноспроможності на ...
забезпечення стабільної основи торгівлі ("заморожування" рівня митних ставок, які для кожної країни визначені в тарифних таблицях) *Заохочення справедливої конкуренції (однакові ... ...
ВИЩА ШКОЛА ПРАВА ПРИ ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ім. Корецького Юридичний факультет |Кафедра фінансового права | ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: "Податки з ...
особи, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України або отримують від нерезидента роботи (послуги) для їх використання та споживання на митній території України, за ...
Не дозволяється застосування нульової ставки податку до операцій по вивозу (експорту)товарів (робіт, послуг) а у випадку, коли такі операції звільнені від оподаткування на митній ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
Митне стягнення (customs duty) - обов"язковий внесок, що стягується митними органами при імпорті або експорті товару, і є умовою імпорту або експорту.
... зовнішньоекономічних відносин і використовує названі елементи (принципи, методи, інструменти)); *міжнародний (погоджений вплив двох або більше держав на економічні відносини між ... ...
Регіональний розвиток харчової промисловості України. Реферат З курсу "Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка" Виконав студент ** гр.ФМЄ ...
збільшити митний податок на імпорт продуктів:
скасувати попередню оплату та податки на експорт продуктів:...
1.Вступ. Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві. Податки як форма фінансових відносин виникли з появою держави. З розвитком ...
Мито є непрямим податком, що стягується з товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон країни.
Цей податок виконує фіскальну і регулювальну функції....
Київський університет імені Тараса Шевченка Економічний факультет Кафедра інноваційного менеджменту та підприємництва ДИПЛОМНА РОБОТА на тему ...
Радикальна реформа зовнішньоекономічної діяльності почалася з лібералізації зовнішньої торгівлі, з демонополізації товарнообмінного процесу на міжнародному рівні, зниження митних ...
У податковій системі, як складовій механізму державного регулювання зовнішньоеконмічної діяльності, виправланим є використання податку на прибуток (доход) суб"єкта ... ...
Підприємництво — Реферат
Підприємництво Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх ...
Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним.
Трудовий договір укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним ...
При вирішенні питання про дачу санкції на арешт прокурор зобов'язаний ретельно ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, а в необхідних випадках ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ Кафедра: бухгалтерського обліку і аудиту Спеціальність: облік та аудит ...
Стосовно складу виторгу від реалізації в комісіонерів, туристичних агентів, митних брокерів та інших суб'єктів підприємницької діяльності, які оперують не власними коштами та ...
№25, при складанні фінансової звітності за 2000 рік цей податок не потрібно розподіляти на частини (57% і 43%)...
смотреть на рефераты похожие на "Планування діяльності підприємств" Shura19@yandex.ru УКРАЇНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДВРСТВА І ...
Ц= Ѭ(36,70-40000/(-800)) = 43,35
|в тому числі: - експорт | |29,26 |7,31 |7,31 |7,31 |7,31 |27,8 |...
Науково-технічний прогрес - основа розвитку виробництва Курсова робота з предмету розміщення продуктивних сил Підготувала студентка 1-го курсу ...
Система освіти перетворюється на безперервну, гнучку, яка у разі потреби дає можливість підвищувати або змінювати кваліфікацію працівників з відривом і без відриву від виробництва ...
У технології виробництва виділяються три напрями розвитку: базові технології виготовлення або конкретні засоби впливу на об'єкт праці відповідними знаряддями виробництва; технічна ... ...
План. Вступ. 1. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України. 2. Аналіз складу і структури доходів Державного ...
Мито - вид непрямого податку, що справляється з токарі", які переміщаються через митний кордон України.
Цей податок включається до ціни товарів і не залежить від фінансовогосподарської діяльності платника....
Міністерство Освіти України Київський Державний Технічний Університет Будівництва та Архітектури РЕФЕРАТ З дисципліни "Основи економічної теорії" Тема ...
Втрати бюджету за цими непрямими податками склали 201,2 трлн.крб., в тому числі за рахунок зниження обсягів виробництва -81,9 трлн.крб., затримки прийняття законопроекту з питань ...
До таких західна фінансова статистика відносить: податки на покупки, на продаж, ПДВ. акцизи, податки на експорт та імпорт...
Вступ. Вихідним положенням для поняття сутності податків є розуміння того, що податки є найважливішою і найдавнішою формою фінансових відносин між ...
Валові витрати виробництва та обігу (далі - валові витрати) - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальнц формах, здійснюваних як ...
Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ВИПУСКНА РОБОТА БАКАЛАВРА МЕНЕДЖМЕНТУ студента ...
Важливе значення при формуванні варіантів товарного асортименту мають рішення про систему організації виробництва тих або інших товарів або асортиментних груп.
Зняття її з виробництва пояснюється майже відсутнім попитом на цей вироб....
Зміст |Сторінка | |Вступ. |1 |Сутність прибутку у фінансово - господарській діяльності | |підприємства. |Економічна суть та значення прибутку в ...
Відповідно до підпункту 5.3.3 статті 5 Закону до складу валових витрат не включаються витрати на сплату податку на додану вартість, включеного в ціну товарів (робіт, послуг), які ...
Цей склад даних залежить від характеру діяльності господарства - виробнича (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт), торгівельна і т.ін. у процесі контролю ... ...
Shura19@yandex.ru 1. Назвати основні обов"язки платників податків. У фінансовому праві найбільш традиційною є класифікація платників податків на ...
Перелік товарів, по яких стягується цей податок, в основному відповідає цій цілі.
... що ввозять (пересилають) транспортні засоби на митну територію України сплачують акцизний збір до або під час надання митної декларації (одночасно зі сплатою мита, "імпортного" ПДВ ... ...
Акцизный сбор — Реферат
ЗМІСТ Вступ. Податки: економічна ефективність чи соціальна справедливість? 1. АЗ в системі оподаткування України. 1.1 Законодавство України про АЗ ...
Митне оформлення алкогольних та тютюнових виробів, виготовлених для експорту, проводиться лише за місцем їх виробництва відповідними митними органами.
У разі реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів на експорт чи обміну на іншу продукцію у зовнішньоекономічних відносинах, яка не підлягає оподаткуванню акцизним збором ... ...
Передумови виникнення та розвитку податків Податки - дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія. Можна ...
Надмірне перевантаження податку пільговим оподаткуванням із метою стимулювання тих чи інших видів виробництв або споживання товарів, виконання робіт, надання послуг часто, замість ...
Непрямі податки сплачує багато платників за місцем створення нової вартості, ці податки різняться простотою обрахування; широка база оподаткування сприяє зростанню доходів бюджету ... ...
Північна Європа Данія (Королівство Данія). Держава на пн. зах. Європи. Займає більшу .частину пів-ва Ютландія і групу о-вів (Зеландія, Фюн, Лоллан ...
Основні галузі промисловості: машинобудівна (зайнято понад 570 тис. чол., дає 2, 6% світового виробництва майже 40% продукції йде на експорт, в т. ч.: авіакосмічна - 120 тис. чол.
У 1983 році підписаний митний договір про союз з ЄС....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru