Материалы, похожие на работу «Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв»

Shura19@yandex.ru На сучасному етапі в Україні молочна промисловість стоїть на досить високому рівні, хоча в порівнянні з світовими стандартами багато ...
У основу цього засобу призначений принцип концентрування складових частин молока, головним чином вивірки і жиру, шляхом відділення сироватки від молочного згустку, отриманого в ...
Технологічний процес виробництва натуральних сирів традиційним засобом включає такі операції: приймання молока; проміжне збереження; підігрівши; очищення і нормалізацію ... ...
Зміст Перелік графічного матеріалу. 9 Вступ. 10 Розділ 1. Науково-теоретичне обгрунтування проблеми удосконалення виробничо-торговельної діяльності ...
Цей процес повинен здійснюватись безперервно на протязі всього періоду господарчої діяльності підприємства.
|9. |Сир зі сметаною |135 |1-05 |...
Регіональний розвиток харчової промисловості України. Реферат З курсу "Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка" Виконав студент ** гр.ФМЄ ...
Хоча цей процес сьогодні вже стає реальністю, зростання собівартості продукції, зниження фондовіддачі свідчать про те, що збільшення капіталовкладень випереджає збільшення валової ...
Підприємства країни виробляють понад 280 тис. т масла, 1,3 млн т продукції з незбираного молока (в перерахунку на молоко) та понад 70 тис. т сиру жирного, у тому числі бринзи....
... суспільна наука вивчає стан і розвиток людського суспільства, включаючи матеріальні умови його життя, тобто суспільне виробництво. Але суспільство і ...
Але худоба, реалізована на сторону, і худоба, залишена на плем'я у себе чи забита на м'ясо, - результат виробництва не одного року (у всякому разі цей період виробництва виходить ...
Переробка зерна на муку, насіння соняшника на олію та макуху, молока на масло, сметану, сир і т.п., забій худоби на м'ясо розглядаються як процеси несільськогосподарського, а ... ...
[pic] Зміст. Вступна частина. I. Значення харчової промисловості у соціальному та економічному розвитку України. II. Основні етапи розвитку харчової ...
Молочно промисловість об(єднує такі основні виробництва: маслоробне, сироробне, виробництво незбираного молока та молококонсервне.
борошно пшеничне, хліб пшеничний, вермішель, кріпа манна, яловичина, свинина, кури, ковбаса варена, молоко, сир м(який та твердий, сметана, масло вершкове, яйця, цукор, олія ... ...
Міністерство освіти і науки України Мукачівський технологічний інститут кафедра економіки і менеджменту [pic] Агропромисловий комплекс, особливості ...
Хоч цей процес уже стає реальністю, однак зростання собівартості продукціїї й зниження фондовіддачі свідчать про те, що збільшення капіталовкладень випереджає зростання валової ...
У світовому співтоваристві Українську державу, передовсім, визнають як значного потенційного лідера з виробництва найважливіших продуктів харчування: зерна, цукру, олії, м"яса ... ...
... побочного молочного сырья. Способы производства и сущность технологии производства различных видов сметаны " САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ...
Если же сливки получены с большим или меньшим содержанием жира, чем требуется для приготовления сметаны, их нормализуют, добавляя в них обезжиренное или цельное молоко или же более ...
Содержание жира в сливках, из которых приготовляют сметану, зависит от требуемого содержания жира в готовом продукте и от количества добавленной закваски....
Підручник — Реферат
Менеджмент: теорія та практика 1.4. Методи, функції та критерії управління Уникаючи полеміки, що досить широко ведеться в літературі щодо методів ...
Цей процес у завершальній своїй стадії є функцією планування, яка вже охоплює всі складові логістики виробництва.
Цей принцип у методичному відношенні має охоплювати як безпосередньо процеси виробництва продукції на основі виявлення поточних та оперативних резервів поліпшення використання ...
-відхилення за часом подання та розвантаження сиро...
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава 1. Молоко и сливки. Глава 2. Упаковка транспортировка, хранение молока и сливок. Глава 3. Молочнокислые продукты Глава 4 ...
Человек в сутки должен потреблять молочных продуктов (в пересчете на молоко) почти 1,5 л; в том числе молока 0,5 л, масла коровьего - 15-20 г, сыров - 18 г, сметаны и творога - по ...
В зависимости от применяемой закваски напитки делят на две группы: первая - продукты, получаемые сквашиванисм молока только молочнокислыми бактерия ми (простокваша....
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации Департамент кадровой политики и образования Мичуринский государственный ...
Широкое распространение получил бестарный способ доставки и хранения многих видов сырья (муки, сахара, дрожжевого молока, жидких жиров, соли, молочной сыворотки, патоки ...
В хлебопечении применяются следующие молочные продукты: молоко, сливки, сметана, творог и сыворотка....
Химический состав молока — Курсовая работа
Химический состав молока ВВЕДЕНИЕ Химия и физика как наука начала свой отсчет в прошлом веке, в тот период она начинала с изучения химического состава ...
Это особенно четко проявляется в содержании белка и жира, чем больше их в молоке матери, тем быстрее растет ее дитя.
Для максимального образования аромата (в заквасках и кисломолочных продуктах) целесообразно подбирать смешанные культуры молочнокислых бактерий с низкой диацетилредуктазной ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Роль і значення АПК для господарства України" Зміст 1. Роль і значення АПК для господарства України 3 2. Структура ...
Полісся дає майже чверть державного виробництва молока і м'яса, три чверті льоноволокна, понад третину картоплі і майже десяту частину зерна.
Хоча цей процес сьогодні вже стає реальністю, зростання собівартості продукції, зниження фондовіддачі свідчать про те, що збільшення капіталовкладень випереджає збільшення валової ... ...
1. Народногосподарське значення агропромислового комплексу України. Агропромисловий комплекс (АПК) - це сукупність ланок народного господарства ...
Наступні дві п"ятирічки характеризуються вже меншою стабільністю виробництва: в цей період по більшості найважливіших видів рослинницької і тваринницької продукції спостерігається ...
У світовому співтоваристві Українську державу, передовсім, визнають як значного потенційного лідера з виробництва найважливіших продуктів харчування: зерна, цукру, олії,м"яса ... ...
Сільське господарство i харчова промисловість України Сільське господарство України, його значення, галузева структура та природні передумови розвитку ...
До його складу входить: вирощування зерна, його заготівля, зберігання; ряд галузей харчової промисловості, що переробляють і використовують перероблену зернову продукцію ...
Тваринництво дає сировину для харчової і легкої промисловості (м'ясо, молоко, шкіра, вовна, віск, пух тощо), а також для виробництва ряду лікувальних препаратів....
А Н О Т А Ц ы Я. В даньй роботь досльджено вмьст та розподьл бьлкових фракцьй сироватки кровь в нормальних фьзьологьчних умовах та в умовах впливу на ...
фракцьй сироватки кровь в нормальних фьзьологьчних умовах та
згустка, який запобьгаш крововтратам....
МОЛОКО МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. Население крупных городов страны потребляет коровье молоко, обработанное на государственных молочных заводах ...
По содержанию жира различают простоквашу нежирную, жирную с содержанием жира 3,2% и повышенной жирности с содержанием жира 4 и 6%.В зависимости от применяемой бактериальной ...
От других кисломолочных продуктов сметана отличается высоким содержанием жира....
ЦЕНТРОСОЮЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ О Т Ч Е Т По товароведно-технологической практике На "Волгодонском ...
Сметана - это кисломолочный продукт, получаемый из нормализованных пастеризованных сливок путем сквашивания их закваской, приготовленной на чистых культурах молочнокислых ...
В зависимости от требуемой массовой доли жира вырабатываемой сметаны, сливки нормализуют цельным, обезжиренным молоком, пахтой, полученной при производстве сладкосливочного масла ... ...
Химический состав молока — Курсовая работа
Химический состав молока ВВЕДЕНИЕ Химия и физика как наука начала свой отсчет в прошлом веке, в тот период она начинала с изучения химического состава ...
Это особенно четко проявляется в содержании белка и жира, чем больше их в молоке матери, тем быстрее растет ее дитя.
Для максимального образования аромата (в заквасках и кисломолочных продуктах) целесообразно подбирать смешанные культуры молочнокислых бактерий с низкой диацетилредуктазной ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Технология изготовления печатных форм " МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА Курсовий ...
Тому необхідно застосовувати всі нововведення в області недорогої кольорового друку, а це вимагає посилення контролю на всіх стадіях виробничого процесу при активній участі ...
І хоча відразу на цей процес перейти неможливо, поступово такий перехід відбувається....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru