Материалы, похожие на работу «Зміст і здійснення суб’єктивного цивільного права»

1.Предмет Г. П. Понятия господарства може співпадати з поняттям виробництво і економіка , якщо за межі господарського виробництва винести майнові і ...
Залежно від особи заставодавця цей вид біржової угоди має два підвиди: угода з заставою на купівлю (заставодавцем є покупець) і угода з заставою на продаж (заставодавцем є ...
Суб'єктами лізингу можуть бути лізингодатель (суб'єкт господарювання, що є власником об'єкта лізингу і здає його в оренду), користувач (суб'єкт, що домовляється з лізингодателем на ... ...
ПЛАН РОБОТИ. ВСТУП. §1. Історичний розвиток законодавства про заставу. §2. Поняття та правова сутність застави. §3. Види застави як способу ...
Застава може мати місце щодо вимог, які можуть виникнути у майбутньому, за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення заставою таких вимог.[9] нею можуть забезпечуватись і ...
Закону України "Про заставу" заставодавець зобов'язаний: виконати дії, необхідні для забезпечення дійсності .заставленого права; не поступатися заставленим правом; не виконувати ... ...
... торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справи Дипломна робота на тему: "Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні" ...
Предметом іпотеки може бути майно, пов`язане із землею , - будівлі, споруди, квартира, підприємство (його структурні підрозділи) як цілісний майновий комплекс, а також інше майно ...
Складається, якщо Заставодавець (юридична особа - тільки як майновий поручитель або фізична особа - як позичальник або майновий поручитель) надає у заставу будинки, будівлі ... ...
1. Порядок припинення юридичної особи. Юридична особа припиняє свою діяльність досягненням мети. Формами припинення є ліквідація та реорганізація. НПА ...
В силу зобов"язання одна особа (боржник) зобов"язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші або утриматися від певної ...
Авторський договір - це консесуальна угода, за якою автор або правонаступники передають готовий твір певній організації для використання або автор бере на себе обов'язок створити ... ...
ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ "МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ" 1 Характеристика базових теоретичних підходів до визначення міжнародної торгівлі. 2 ...
Хеджування- одночасне заключення реальної (на реальний товар) і ф"ючерсної(спекулятивної) угоди.Результат хеджирування є результат по цим двом угодам.Існує основні два вида ...
За направленістю дії квоти діляться на: експортні - вводяться або у відповідності з міжнародними стабілізаційними угодами, які встановлюють долю кожної країни в загальному експорті ... ...
Підприємництво — Реферат
Підприємництво Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх ...
Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним.
республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та ...
Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з інших поважних причин не може власноручно підписати угоду, заяву чи інший документ, за його дорученням і в його присутності ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
За родом д-сті виділяють 3 типи сусп. поділу праці: загальний (зд-ся між великими сферами д-сті людини - пром-сть, сільське госп-во, транспорт, зв"язок, буд-во, освіта, к-ра, наука ...
Зустрічна (компенсаційна) торгівля - торгівля, при здійсненні якої в документах (угодах або контрактах) фіксуються тверді зобов'язання експортерів і імпортерів зробити повний або ... ...
МIНИСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ ОДЕСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ Кфедра:"Правознавства" РЕФЕРАТ З КУРСУ: "ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО" НА ...
... договори" повинна розумітися по можливості широко з тим, щоб включати в себе не лише підприємницькі угоди на поставку або обмін товарами чи послугами, а й інші типи економічних ...
Заставоутримувач набуває права звернення стягнення на предмет застави у випадку, коли у момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА Кафедра; цивільно-правових дисциплін Курсова робота на тему ...
... договори" повинна розумітися по можливості широко з тим, щоб включати в себе не лише підприємницькі угоди на поставку або обмін товарами чи послугами, а й інші типи економічних ...
Заставоутримувач набуває права звернення стягнення на предмет застави у випадку, коли у момент настання терміну виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, воно не буде ... ...
Зміст |Сторінка | |Вступ. |1 |Сутність прибутку у фінансово - господарській діяльності | |підприємства. |Економічна суть та значення прибутку в ...
при визначенні тієї частини суми винагороди або інших видів заохочень пов(язаних з платником податків фізичним або юридичним особам, яка буде включена до складу валових витрат ...
Цей склад даних залежить від характеру діяльності господарства - виробнича (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт), торгівельна і т.ін. у процесі контролю ... ...
Кредиты — Реферат
ЗМІСТ: Вступ 3 І. Сутність споживчого кредиту 5 1.1.Класифікація споживчого кредиту 8 1. 1.2.Процентні ставки по споживчих кредитах і фактори які їх ...
Регулювання здійснюється як на рівні надання кредиту, так і на рівні його використання і виражається або в заохочуванні кредитування кінцевого споживача через процентну ставку ...
Це короткострокові кредити приватним особам або сім`ям на покриття поточних потреб в грошових коштах, які повертаються єдиною сумою в кінці терміну кредитування або ж на момент ... ...
Державна Податкова Адміністрація України Академія Державної податкової служби України Факультет фінанси Кафедра державних фінансів Дипломна робота на ...
здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами-резидентами як ...
Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів" розглядають акредитив як: " яку-небудь угоду, якби вона не була названа або визначена, відповідно до якої банк (банк ... ...
Міністерство освіти України Київський національний економічний університет Кафедра банківської справи Курсова робота з курсу "Банківські операції ...
... цікавою[3]. Отже, на їх думку, першою причиною є те, що у випадку неплатоспроможності позичальника банк може уникнути всіх наслідків його банкрутства (якщо позичальник - приватна ...
... позичальників перед банком за своєчасне і повне погашення кредиту і відсотків за ним, тобто фінансовий ризик банка одержати збитки внаслідок невиконання або неналежного виконання ... ...
ЗМІСТ Вступ 2 Глава 1. Зміст і здійснення суб"єктивного цивільного права. 4 § 1. Поняття суб"єктивного цивільного права. 4 § 2. Поняття здійснення суб ...
Законодавство не передбачає заставу землі для забезпечення зобов"язань, в яких кредитором є іноземна фізична або юридична особа, особа без громадянства, а також іноземна держава.
Таким чином, незважаючи на те, що особа, суб"єктивне право якої порушено, може сама вибрати конкретний спосіб його захисту (в межах визначених законом), сам цей вибір зумовлюється ... ...
- 2 - ЗМІСТ |Вступ | | |3 | |Розділ |1 |Історія розвітку права колективної | |власності в Україні.. Обстеження | |створювання підприємств. |5 | |1 ...
Цей документ сповнений бути затверджений відповідно до законодавства країни його видачі, переведений на українську мову і легалізований у консульської установі України, або ...
Право розпорядження - це основана на законі можливість визначати фактичну та юридичну долю майна - продати, передати у тимчасове користування іншим особам, переробити або просто ... ...
Нотариат — Реферат
Зміст |Вступ |3 | |Глава 1. Права та обов"язки нотаріуса |8 | |Глава 2. Організація діяльності нотаріальних органів і |
Ці заходи можуть полягати в тому, щоби примірники посвідчених приватним нотаріусом угод були передані до державного нотаріального архіву, до державної нотаріальної контори ...
55 Закону посвідчення угод про відчуження чи заставу жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, а також іншого нерухомого майна провадиться за ... ...
План. Вступ. 3 Частина 1. Роль та місце забезпечення в процесі кредитування 4 Частина 2. Матеріальне забезпечення кредитів 9 Частина 3. Юридичне ...
приватна особа або товариство) або ліквідації (якщо позичальник - акціонерна компанія).
випадку можлива тільки застава в рамках права справедливості - та (або) обмежувати...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" Курсова робота по курсу "Цивільне право ...
Покупцем по договору роздрібної купівлі - продажу є громадянин - споживач ( Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 року №1023 - XII дає таке визначення ...
Цей комітет забезпечує реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і має право давати господарюючим суб"єктам обов"язкові для виконання приписи про припинення ... ...
Аудит (шпори) — Шпаргалка
. 2. Аудиторська діяльність Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських ...
Кожному інвентарному об"єкту незалежно від його знаходження, в експлуатації або на складі, присвоюється відповідний інвентарний номер.
Цей процес полягає в спостереженні процесу або процедури, яка виконується іншими особами, наприклад, спостереження аудитора за підрахунком товарно-матеріальних запасів працівниками ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru