Материалы, похожие на работу «Билеты по литературе (Украина)»

О.В.Авеpченкова-Землянська Т В І Р З У К Р А Ї H С Ь К О Ї М О В И Т А Л І Т Е Р А Т У Р И Рекомендації та матеpіали до твоpчих pобіт стаpшокласників ...
Укpаїни, бідної вдови-вітчизни і пpоpочий обpаз її сина-поета, що, наче птах, летить на pозмову пpо печальне майбутнє своєї матеpі.
І тоді хочеться поpинути в той казковий світ письменника, пpоникнутися оптимізмом його пеpсонажів, їхнім умінням пpистосовуватись до життя, бачити його кpасу і попpи всі життєві ... ...
Харківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди На правах рукопису Василенко Валентина Анатоліївна Синонімія і антонімія у поезіях ...
Молодий поет у цей час створює вірші й поеми з робітничого життя, але йому не вистачало художньої майстерності.
Ми схарактеризували тільки деякі мовні особливості поетичного мовлення письменника, однак із них видно, що мова поезій І. Муратова - це рухлива, динамічна система, в якій ... ...
НЕФІ У ТУРЕЦЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДИВАНУ ТА ХУДОЖНЬО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО САКІНАМЕ Дипломна робота на здобуття ступеня магістра студентки V курсу ...
У роботі В.С.Гарбузової Поэты средневековой Турции міститься коротенький огляд життя й творчості письменника,4 у роботі ж Л.Алькаєвої та Б.Бабаєва Турецкая литература зазначено ...
Саме за чіткість та наочність картини, представленої Нефі у його віршах, саме за той звук мечів, що чується у рядках його поезії, відомий поет Фікрет, що належав до напрямку Сервет ... ...
Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів ...
... театру, ставив п'єси давньогрецького драматурга Софокла, англійського автора Бернарда Шоу, російського письменника Леоніда Андрєєва, інсценізації поем Т. Шевченко "Ян Гус" ...
Все це дає підстави говорити про державний антисемітизм, який існував в цей час в Радянському...
ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ С.В.ВАСИЛЬЧЕНКО (С.В.ПАНАСЕНКО) Рубанського Валентина° План НА ШЛЯХАХ ЖИТТЯ 3 Дитинство 3 Навчання 5 Праця в школах 7 Праця в газеті ...
В ній, як і в усіх творах Васильченка на теми з радянського життя, письменник вдається до композиційної структури, яку можна окреслити так: "мрія - дійсність - мрія" (від мрій юні ...
Васильченко стверджує моральне оздоровлюючий вплив на дітей фізичної праці, стверджує поетичну красу і моральну необхідність способу життя, який ведуть його юні герої в радянській ... ...
Методика вивчення творів різних жанрів Курсова робота Коломийський педагогічний колледж Прикарпатського університету ім.В.Стефаника План Ознайомлення ...
Вчитель наголошує, що грати каземату не потьмарили живого бачення поетом краси природи, не згасили його мрій про вільне, щасливе життя народу, про достаток у сім"ях і щасливий ...
У вірші немає слів "весна", "травень", але ми здогадуємося, що мова йде саме про цей період: сади найчастіше цвітуть у травні....
Вступ Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач - Драгоманова, 1849 - 1930) посідає значне місце у розвитку української культури кінця XIX - початку ХХст ...
Цей вірш має викликати в маленького читача перші думки про сутність життя, про деякі його сумні сторони, які, на жаль, не можна ніяк змінити.
Таким чином, поезії Олени Пчілки про природу пройняті ліричним замилуванням красою природи....
Життя та творчість Володимира Кириловича Винниченка План: Життєвий шлях Володимира Винниченка 1. Навчання та початок політичної діяльності 2 ...
Проте наш герой все ще стає в позу, заходить у патетику ("Я кинув те життя і починаю нове"), хоча що далі, то очевиднішою стає правота слів його матері:
Колоритні "шматки" життя, соціально-психологічні типи, породжені українською дійсністю початку нового століття, вихоплені з плину буднів характери і сцени змальовувалися ... ...
Значення творчості Т. Г. Шевченка Реферат працював Марченко Юра Миколаїв - 2001 Шевченко - основоположник нової української літератури. Шевченко є ...
Засуджуючи царський режим, який занапастив життя великого поета, М. О. Некрасов у своєму вірші "На смерть Шевченко" писав:
Умови життя поета в цей час у Петербурзі були незадовільними, а для людини з хворим серцем особливо важкими - про це свідчить недавно виявлений в архіві Літературного фонду за 1861 ... ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова Факультет іноземної філілогії Кафедра російської та ...
За формою це - роман, герой якого - робітник та моряк має хист письменника.
Кажуть, що життя письменника - в його книгах....
Микола Куліш — Сочинение
ДРАМАТУРГІЧНА ГЛИБИННІСТЬ МИКОЛИ КУЛІША Якби Миколі Кулішу в юні або молоді роки сказали, що йому призначено стати одним із знакових імен української ...
Могутня постать письменника увібрала в себе поетичну безмежність і епічну велич землі, на якій він формувався й зростав, драматизм змін і перманентну полі проблемність суспільства ...
Патетичної сонати" дав письменник Ф.Вольф, який у передмові до німецького видання цього твору на початку 30-х років XX ст. називав його "шедевром" і підкреслював, що "за формою ... ...
Міністерство освіти і науки України. Київський національний економічний університет. Реферат на тему: "І.П.Котляревський - зачинатель нової ...
Автор її раз у раз говорить про потребу стати ближче до реального життя, про те, що, власне, в цьому - завдання і смисл поезії.
Ось Евріалова мати, зачувши про смерть сина, "кричала, ґедзалась, качалась, кувікала, як порося.....
Котляревський — Реферат
Міністерство освіти і науки України. Київський національний економічний університет. Реферат на тему: "І.П.Котляревський - зачинатель нової ...
Автор її раз у раз говорить про потребу стати ближче до реального життя, про те, що, власне, в цьому - завдання і смисл поезії.
Ось Евріалова мати, зачувши про смерть сина, "кричала, ґедзалась, качалась, кувікала, як порося.....
Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка кафедра дошкільної педагогіки Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика ...
І скрізь письменник торкається вічного болючого питання про співмірність громадського обов"язку і особистого життя.
Зокрема, вона може служити тематичною основою твору - для прикладу візьмемо оповідання "Та немає гірш нікому...", написане на мотив народної пісні, що дала йому назву, в якій ... ...
Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) Сдавався Курилко Андрієм учнем 9-В класу ССШ №4 23.3.01 Тарас Шевченко народився 9 березня (за новім стилем ...
Свого часу, ще за життя письменника,стр 71 одним із перших оцінку його діяльності дав І. Франко, підкреслив ший антинародний характер поглядів Кулішаневіру"у власний народ, котра у ...
У цей же час поет перекладав свою п"єсу "Назар Стодоля" на українську мову, 26 листопада 1844 р. Шевченко з написав:"Отамане, якби ти знав, що тут робиться....
Київський Національний Університет Інститут Філології Кафедра фольклористики Дослідження на тему: Теорія фольклору Викладачки Марчун Н. 1.1. Народна ...
Перша: все вищеназване вивчає етнографія, наука про життя народу, етносу, то ж "навіщо замінювати "фольклором" цей старий добрий термін?
І справді, коли ми ніколи не дізнаємося, хто склав думу про козака-нетягу (в записах XIX ст. - голоту) і не почуємо її первісного виконання, то вважати, що цей поет-співець та ... ...
План Вступ. І. Образи і символи смерті в культурі............ с. 8-23 §1. Культуротворчість смерті за концепцією Є.Морена..с. 8-14 §2. Образи смерті в ...
почали залишати їжу і зброю (звідси припущення про віру в загробне життя покійного у вигляді привиду, який має тіло й ті самі потреби, що й у живих).
Моя мати після 1945р. останні двадцять років свого життя носила траур по сину, який загинув на війні....
Фiлософiя — Реферат
2.1 Докласична антична давньогрецька фiлософiя. 2.1.1 Натурфiлософiя Мiлетської школи. Виникла в YI ст. до н.е. в м.Мiлетi, була одним з осе- редкiв ...
слiд звернути увагу, що мова йде саме про 'вiдхилення' вiд
перед у питаннях про розумiння мети життя, свободи волi....
Вступ Доброчинність - явище, знайоме в Україні здавна. Князі Русі Київської, гетьмани Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Іван Мазепа, Кирило ...
Андрій, філолог-арабіст, працює і мешкає в Москві, має сина Максима, школяра; другий син Тарас, філолог-славіст і журналіст, лишився працювати в Києві, має також сина - Назара ...
За життя у творчому доробку Володимира Косовського було чотири книжки: крім згаданих, ще публіцистична "Як рвалися струни на кобзі", в якій поет виявив себе блискучим полемістом ... ...
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru