Материалы, похожие на работу «Особливості біогеоценозів у техногенних умовах»

Харківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди На правах рукопису Василенко Валентина Анатоліївна Синонімія і антонімія у поезіях ...
Пивши просто в степу жовто-білий, бражнопінявий гострий кумис" (110); "Здавалось не чорним в отій чорноті, а безбарвним, смертельно-ніяким, нічим" (121); або подвійність почуття як ...
Ми в роботі користуємось терміном контекстуальні синоніми, під яким розуміють "слова, які зближуються своїми значеннями і вступають в синонімічні зв"язки лише в умовах певного ... ...
Державна Податкова Адміністрація України Академія Державної податкової служби України Факультет фінанси Кафедра державних фінансів Дипломна робота на ...
Про порядок здійснення розрахунків у зовнішньоекономічних відносинах", наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 05.10.1995р. № 75 "Про ...
Покупка і продаж (у тому числі на термін), прийняття в депозити, відповідальне збереження, використання на умовах застави по виданий кредит монетарних металів або цінних паперів ... ...
Одеський державний медичний університет Кафедра українознавства та культурології Українська та зарубіжна культура. Конспект лекцій для студентів ...
Католицизм та православ'я. В 4-11 ст. у зв'язку з різними умовами існування і конкурентною боротьбою між римськими єпископами і константинопольськими патріархами стався розкол ...
... і до смерті у 1631 р.). Тут викладали або вчилися майбутній київський митрополит П.Могила, письменник, церковно-освітній діяч та друкарвидавець Кирил Транквіліон Ставровецький (пом ... ...
смотреть на рефераты похожие на "Шпоры по международной экономике" 1. Світове госп-во, його структуризація й особл-сті розвитку. Розвиток світ. ринку ...
За родом д-сті виділяють 3 типи сусп. поділу праці: загальний (зд-ся між великими сферами д-сті людини - пром-сть, сільське госп-во, транспорт, зв"язок, буд-во, освіта, к-ра, наука ...
Відповідними угодами в рамках НАФТА, зокрема, передбачається: * істотно пом'якшити тарифне регулювання....
Дания — Реферат
Министерство образования Российской Федерации Красноярский государственный педагогический университет Кафедра экономической географии Курсовая работа ...
1963 и возобновлены в 1969.
"Ерсков" образована в 1958 году и представляет собой акционерное общество с уставным капиталом в 15 млн. крон.
Еще на 6000 га государственных лесных угодий применяются старинные и в настоящее время редко используемые методы: срезание деревьев, селекционная рубка, выпас скота....
Охорона праці — Реферат
Вступ Охорона праці - це система правових у соціально-економічних, організаційно - технічних, санітарно - гігієнічних і лікувальнопрофілактичних ...
|производ|контроля |контрол|сть |контроля |
... з Кременчуцького водосховища і надходить на підприємство, проходить попередню очистку в цеху хімводоочистки (дві черги), з послідуючиу глибоким знесоленням та пом'якшенням....
Категорія другорядного члена речення Л.В.Щерба зазначав, що "існування будь-якої граматичної категорії зумовлюється тісним, нерозривним зв"язком її ...
Л.В.Щерба зазначав, що "існування будь-якої граматичної категорії зумовлюється тісним, нерозривним зв"язком її змісту і всіх її формальних ознак.
... як під вітром поволі поводить плечем Жінка-трава (Л.Таран); Моя ви пам"ять степу-ковили, Зорі червоний голос і свободи (М.Вінграновський); І цілували наші губи Вдова-Любов, Вдова- ... ...
Розвиток та розміщення залізничного транспорту України Курсова робота Роботу виконав студент групи УС - 42. Пенський Олексій Віталійович Міністерство ...
В сучасних ринкових умовах до транспортної системи України подаються високі вимоги в відносинах якості, регулярності й надійності транспортних зв"язків, збереження вантажів та ...
Особлива увага приділяється пом'якшенню соціальних втрат у ході реструктуризації галузі....
СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА На правах рукописи БОНДАРЕВ Василий Андреевич МЕХАНИКО ...
Согласно рис.1, многолетнее растение, - безразлично, дерево [pic]) или куст [pic]), - в процессе нового цикла роста "одевает" выросшее за предыдущие циклы роста тело растения ...
|внесения |сть |вариантам, руб./га |жение в |...
План І Вступ ІІ Структурно-семантичний аналіз синкретичних другорядних членів речення з об"єктно-просторовим значенням. 1.Загальне поняття про ...
3) назви дерев і трав"яних рослин та їх частин (дерево, барвінок, ялинка, квітка, очерет, суцвіття, горіх тощо), наприклад:
Він стоїть на узвишші коло цямрини, а поруч, на сталевому тросі, яскраво жаріє, палає на весь степ червона, як серце, торпеда (О.Г.)...
Міністерство науки і освіти України Кременчуцький Державний Політехнічний Університет Кафедра екології КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: "Міське комунальне ...
Виходячи з рівня витривалості дерев і кущів у несприятливих міських умовах, умовно виділяють 3 групи рослин (найбільше - і середньо чутливі, витривалі), які рекомендуються для ...
В умовах лісостепу і степу лісонасадженням відводиться особлива роль у збереженні полів від посухи і пилових бур....
Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини Реферат студентки ФПН - 2 Францевої Анастасії Вступ Гірничовидобувні комплекси як вельми ...
Це дуже висока напруженість природного середовища, яка потребує жорсткого нормування техногенних навантажень.
морська абразія може бути спричинена умовами, що виникають у зв"язку з інженерною і господарською діяльністю людини, - будівництво у береговій зоні гідротехнічних та інших споруд ... ...
Министерство общего и профессионального образования Российской федерации Майкопский государственный технологический институт Кафедра лесохозяйственных ...
|через +50С |сть |тура |осадко|я |яемос|
Сосна крымская - дерево высотой 15-30 м [1, 15, 20, 24, 36, 37, 41] с широкояйцевидной кроной, которая у старых деревьев становится плоской зонтиковидной....
БИЛЕТ № 1 1. Школы научного управления: общая характеристика, значение для сферы сервиса и туризма. 2. Порядок образования туристской фирмы. 3 ...
Поскольку опас-сть возникновения конфликта в связи с планируемой по-авкой зенитного комплекса С-300 могла сорвать туристлй сезон, президент Кипра принял решение об изменении повий ...
опрашиваемыми, разработка образцов анкет, обработка полученных данных d. Анализ и расшифровка рез-в исслед-я, полученные данные д.б. обработаны с пом-ю соответствующих технологий и ... ...
Планета Венера — Реферат
Венера Венеру - досить часто називають сестрою Землі через її подібність за розміром та близкості до Землі в сонячній системі. Поверхня Венери ...
Венера - найяскравіше світило на небі після Сонця і Місяця, і при сприятливих умовах можна навіть спостерігати тінь від предметів, що створюється світлом Венери.
Основна мета запуску в 1969 році двох станцій"Венера-5" і"Венера-6" - збільшення проникнення в атмосферу Венери, підвищення точності вимірювань хімічного складу, параметрів ... ...
Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки". Курсовая ...
Техногенні катастрофи та стихійні лиха
Чорнобильська катастрофа трагічним чином демонструє як безпосередній зв"язок етносу та довкілля, так і тяжкі наслідки, спричинені порушенням цього зв"язку....
Министерство образования Российской федерации Мичуринский Государственный Педагогический институт Кафедра зоологии и экологии Студент V курса ...
Деревья в плодовых садах посажены в ряд на значительном расстоянии друг от друга, их высота небольшая, кроны прорежены, дупла отсутствуют, природный состав культур однороден ...
"Плотность"-понятие идентичное "обилию"-означает число особей птиц на учетную единицу (А.П. Кузякин, 1962; И.В. Измайлов, 1969)....
Сільське господарство. Сільське господарство - одна з головних галузей матеріального виробництва, що має важливе значення для постачання продовольства ...
Україні, Казахстані показники розораності змінюються від 6 % у зоні лісів до 35 - 40 % у зонах лісостепу та степу.
Натуральний каучук, у зв"язку з подорожчанням нафти та газу - сировини для синтетичного каучуку, а також у зв"язку з екологічними проблемами, успішно конкурує з синтетичним ... ...
Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи). Курсова робота: Виконала студентка ІІ курсу факультету природничих наук Охріменко Ольга ...
Можливим економічним механізмом запобігання або пом$якшення наслідків екологічних катастроф є екологічне страхування - страхування відповідальності підприємства-джерела підвищеного ...
Практично підприємство не може власноруч ліквідувати наслідки страхових випадків, викликаних техногенними аваріями....
©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru