Реферат: Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства


| |
| |
| |
| |
|Завдання для курсового проекту студента гр. М4/1 Думенко К.М. |
| |
| |
| |
| |Тип, вид і марка |Кількість|Плановий |Відношення |Категорія | |
| |машин |в складі |річний |седнього |шляхових | |
| | |МТП |наробіток |віку |умов | |
| | | |машин |машин до | | |
| | | | |норми | | |
| | 1| | | |5 | |
| | |2 |3 |4 | | |
| |1. Трактори: | |у.е.га |0,8 | | |
| | | | | | | |
| |1.1. К700701 |1 |3000 | | | |
| |1.2. Т 150 |10 |2000 | | | |
| |1.3. ДТ 75 |12 |1300 | | | |
| |1.4. Т 70 |3 |700 | | | |
| |1.5. МТЗ 8082 |16 |900 | | | |
| |1.6. ЮМЗ 6М |17 |1200 | | | |
| |1.7. Т 25 |3 |300 | | | |
| |2. Комбайни: | |фіз.га |0,7 | | |
| | | | | | | |
| |2.1.Зернозбиральн|14 |170 | | | |
| |і | | | | | |
| |2.2.Бузяково- |4 |90 | | | |
| |кукурудзо- | | | | | |
| |збиральні |5 |130 | | | |
| |2.3.Кормозбиральн| |тис.км |0,7 |2 | |
| |і | | | | | |
| |3. Автомобілі: |16 |28 | | | |
| | |10 |33 | | | |
| |3.1. ГАЗ 53|3 |45 | | | |
| | | | | | | |
| |3.2. ЗІЛ | |- |0,7 | | |
| |130 | | | | | |
| |3.3. КАМАЗ |18 |-- | | | |
| |4. С/г машини: |13 |-- | | | |
| | |18 |-- | | | |
| |Плуги |18 |-- | | | |
| |4.2. Лущильники |9 |-- | | | |
| |4.3. Сівалки |7 |-- | | | |
| |4.4. | | | | | |
| |Культиватори | | | | | |
| |4.5. | | | | | |
| |Обприскувачі | | | | | |
| |4.6. Косарки | | | | | |
| | | |
| | |Думенко | | | |Лист|
| | |Сафронов| | | | |
|Из|Лист|№ докум.|Подпис| | | |
|м | | |ь |Дата| | |
| |
|1.Організація обслуговування і ремонту МТП господарства. |
| |
|Визначення споживання МТП в ТО і ремонтах. |
| |
|Середньорічна кількість ремонтів і ТО машин визначається за плановою річною |
|наробіткою з обліком середнього віку машин і зональних особливостей умов |
|експлуатації. Для автомобілів враховується категорія шляхових умов. |
| |
|– Кількість капітальних ремонтів (КР) машин і-ої марки розраховується за |
|формулою: |
| |
|Nм(і) · Нр(і) ·? |
|Nкр(і) = ·Y·W ; |
|(1.1.) |
|Нкр(і) |
| |
|– Кількість поточних ремонтів (ПР) машин і-ої марки визначається за формулою: |
| |
| |
|Nм(і) · Нр(і) ·? |
|Nпр.(і) = ·Y·W – Nкр.(і) ; |
|(1.2.) |
|Нпр(і) |
| |
| |
|– Кількість номерних ТО машини і-ої марки визначається за формулою: |
| |
| |
|Nм(і) · Нр(і) ·? |
|Nто-3(і) = ·Y·W – Nкр.(і) – Nпр.(і); |
|(1.3.) |
|Нто-3(і) |
| |
| |
|Nм(і) · Нр(і) ·? |
|Nто-2(і) = ·Y·W – Nкр.(і) – |
|Нто-2(і) |
|– Nпр.(і) – Nто-3(і); (1.4.) |
| |
| |
|Nм(і) · Нр(і) ·? |
|Nто-1(і) = ·Y·W – Nкр.(і) – |
|Нто-1(і) |
|– Nпр.(і) – Nто-3(і) – Nто-2(і); (1.5.) |
| | |Думенко | | | |Лист|
| | |Сафронов| | | | |
|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |
|м | | |ь | | | |
| |
| |
|де, Nм(і) – кількість машин і-ої марки в складі МТП; |
|Нр(і) – планова річна наробітка машин і-ої марки; |
|Нкр(і),Нпр(і),Нто(і) ) – відповідно нормативна наробітка машини цього |
| |
|виду (марки) до КР, ПР і між номерними ТО; |
|Y – поправочний коефіцієнт, враховуючий вік машини в експлуатації; |
|W – поправочний коефіцієнт, враховуючий зональні особливості умов |
|експлуатації; |
|? – поправочний коефіцієнт, враховуючий переведення одиниць планової річної |
|наробітки тракторів з у.е.га. в кілограми витраченого палива (для комбайнів |
|переведення з мото-год. в фіз-га, а для автомобілів річна планова наробітка не |
|потребує переводу, враховується лише категорія шляхових умов). |
|Розрахуноккапітальних ремонтів: |
| |
|?(К-700) = 0,41 · 31,7 · 0,825 =10,72, |
| |
|1· 3000 · 10,72 |
|Nкр.(К-700) = · 0,9 · 1 = 0,1791 ( 0, |
|161,4 · 1000 |
| |
|a(СК-5) = 1, |
| |
|14 ·170 · 1,2 |
|Nкр.(СК-5) = = 2,115 ( 2, |
|1350 ·1 |
| |
|16 · 28 · 1 |
|Nкр.(ГАЗ-53) = = 1,629 ( 1; |
|· 1,1 |
|Розрахунок поточних ремонтів: |
| |
|1· 3000 · 10,72 |
|Nпр.(К-700) = · 0,9 · 1 – 0 = 0,53 ( 0, |
|53,8 · 1000 |
| |
|Поточні ремонти для комбайнів плануються без розрахунку і приймаються рівні їх |
|кількості в господарстві. |
| |
|Nпр.(СК-5) = 14, |
| |
|16 · 28 · 1 |
|Nпр.(ГАЗ-53) = – 1 = 3,906 ( 3; |
|83 · 1,1 |
| | |Думенко | | | |Лист|
| | |Сафронов| | | | |
|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |
|м | | |ь | | | |
| |
| |
|Розрахунок номерних ТО : |
|3000 · 0,9 · 10,72 |
|Nто-3(К-700) = – 0 – 0 = 1,09 ( 1; |
| |
|26,4 · 1000 |
|Розрахунок ТО-3 здійснюється тільки для тракторів. |
| |
|3000 · 0,9 · 10,72 |
|Nто-2(К-700) = – 0 – 0 – 1 = 3,32 (|
|3, |
|6,7 · 1000 |
| |
|18 · 170 ·1,2 |
|Nто-2(СК-5) = – 2 – 14 = 7,8 ( 8, |
|· 1 |
| |
|16 · 28 ·1 |
|Nто-2(ГАЗ-53) = – 1 – 4 = 35,72 ( |
|36, |
|10 ·1,1 |
| |
|1 3000 0,9 10,72 |
|Nто-1(К-700) = – 0 – 0 – 1 – 3 ( |
|13, |
|1,7 · 1000 |
| |
|14 ·170 ·1,2 |
|Nто-1(СК-5) = – 2 – 14 – 8 = 23,6 ( 24, |
|60 ·1 |
| |
| |
|16 ·28 ·1 |
|Nто-1(ГАЗ-53) = – 1 – 3 – 37 = 162,63 ( |
|163. |
|2 · 1,1 |
| |
|Кількість сезонних обслуговувань розраховується за формулою: |
| |
|N/сто, со, псто/(і) = 2 · Nм(і); |
|(1.6.) |
| |
|Nсто(К-700) = 2 ·1 = 2, |
|Nпсто(СК-5) = 2 · 14 = 28, |
|Nсо(ГАЗ-53) = 2 · 16 = 32. |
| | |Думенко | | | |Лист|
| | |Сафронов| | | | |
|Из|Лист|№ докум.|Подпис|дат| | |
|м | | |ь |а | | |
| |
| |
|Кількість поточних ремонтів сільськогосподарських машин визначається з обліку |
|кількості машин і коефіцієнту охоплення їх з формули: |
| |
|Nпр с/гм.(і) = Nм(і) ·Кох(і); |
|(1.7.) |
| |
|тут, Nм(і) – кількість машин цього виду; |
|Кох(і) – коефіцієнт охоплення ремонтом машин цього виду; |
| |
|Кох(плуг) = 0,8 , |
|Nпр.(плуг) = 18 · 0,8 = 14,4 (14. |
| |
|Післясезонне ПТО обслуговування сільськогосподарських машин визначається: |
| |
|Nпто с/гм(і) = Nм(і); |
|(1.8.) |
| |
|Nпто(плуг) = 18. |
| |
|Розрахункові данні кількості всіх видів ремонтів і обслуговувань машин занесені |
|до відомості, що подана у вигляді таблиці 1.1. |
| |
|Розподіл середньорічної кількості ремонтно-обслуговуючих робіт, виконаних по МТП і|
|розподілених по кварталах календарного року з врахуванням агротехнічних строків |
|проведення основних польових робіт наведені в зведеній відомості розподілу, що |
|подана у вигляді таблиці 1.2. |
| |
| |
|1.2. Визначення загальної трудомісткості ремонтно-обслуговуючих робіт для МТП |
|господарства. |
| |
|Сумарна річна трудомісткість обслуговування і ремонтів тракторів, комбайнів, |
|автомобілів та сільськогосподарських машин визначається з формули: |
| |
|Т( j ) = t ( j ) · N ( j ) ; |
|(1.9.) |
| |
|де, Т( j ) – сумарна трудомісткість j-го діяння для данної і-ой марки |
|машини, ляд-год.; |
|t ( j ) – нормативна трудомісткість одного j-го діяння для даної і-го марки |
|машини, люд-год.; |
|N ( j ) – річна кількість j-х діянь для машини даної і-ої марки,шт. |
| | |Думенко | | | |Лист|
| | |Сафронов| | | | |
|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |
|м | | |ь | | | |
| |
| |
|Таблиця 1.1. |
| |
|Зведена відомість середньорічної кількості ремонтів і обслуговувань в |
|господарстві |
| |
| |Наіменування,|Кіль|Кількість ТО і ремонтів, шт. | |
| |тип і марка |кіст| | |
| |машин |ь | | |
| | |маши| | |
| | |н | | |
| | | |ТО-1|ТО-2 |ТО-3 |СТО |СО |ПСТО |ПТО |ПР |КР | |
| |1 | 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |
| |1.Трактори: | | | | | | | | | | | |
| |1.1. К-700 |1 |13 |3 |1 |2 |- |- |- |0 |0 | |
| |1.2. Т-150 |10 |110 |28 |5 |20 |- |- |- |3 |1 | |
| |1.3. ДТ 75 |12 |135 |34 |6 |24 |- |- |- |4 |1 | |
| |1.4. Т 70 |3 |23 |5 |2 |6 |- |- |- |0 |0 | |
| |1.5. МТЗ 80 |16 |187 |47 |9 |32 |- |- |- |5 |2 | |
| |1.6. ЮМЗ 6 |17 |325 |81 |14 |34 |- |- |- |9 |4 | |
| |1.7. Т 25 |3 |28 |8 |1 |6 |- |- |- |1 |0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |2.Комбайни: | | | | | | | | | | | |
| |2.1. СК-5 |14 |24 |8 |- |- |- |28 |- |14 |2 | |
| |2.2. РКС-6 |4 |7 |3 |- |- |- |8 |- |4 |0 | |
| |2.3.КСК-100 |5 |5 |0 |- |- |- |10 |- |5 |0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |3.Автомобілі | | | | | | | | | | | |
| |3.1. ГАЗ-53 |16 |163 |37 |- |- |32 |- |- |3 |1 | |
| |3.2. ЗІЛ-130 |10 |109 |24 |- |- |20 |- |- |2 |1 | |
| |3.3. КАМАЗ |3 |45 |10 |- |- |6 |- |- |1 |0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| |4.С/г машини | | | | | | | | | | | |
| |4.1. Плуг |18 |- |- |- |- |- |- |18 |14 |- | |
| |4.2. Лущильн.|13 |- |- |- |- |- |- |13 |10 |- | |
| | |18 |- |- |- |- |- |- |18 |14 |- | |
| |4.3. Сівалка |18 |- |- |- |- |- |- |18 |14 |- | |
| |4.4. |9 |- |- |- |- |- |- |9 |6 |- | |
| |Культиват. |7 |- |- |- |- |- |- |7 |6 |- | |
| |4.5. | | | | | | | | | | | |
| |Обприскув. | | | | | | | | | | | |
| |4.6. Косарка | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Трактори марки МТЗ-80 і ЮМЗ-6 є найбільш використовуємі в господарсті, | |
| |про це свідчить набільша кількість ремонтно-обслуговуючих робіт, що | |
| |припадає на них. Серед автомобілів найбільш використовуваним є ГАЗ-53, а | |
| |серед комбайнів СК-5 “Нива”. | |
| |
| | |Думенко | | | |Лист|
| | |Сафронов| | | | |
|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |
|м | | |ь | | | |
| | |
| | |
|Таблиця 1.2. | |
|. | |сто,п| | |
|Звед|4 |сто | | |
|ена |кв| |0 | |
|відо|ар| |10 | |
|міст|та| |7 | |
|ь |л | |2 | |
|сере|/1| |8 | |
|дньо|0-| |9 | |
|річн|12| |1 | |
|оі |/ | | | |
|кіль| | | | |
|кост| | |14 | |
|і | | |4 | |
|ремо| | |5 | |
|нтів| | | | |
|і | | | | |
|обсл| | |8 | |
|угов| | |5 | |
|уван| | |1 | |
|ь | | | | |
|МТП | | | | |
|за | | |5 | |
|квар| | |5 | |
|тала| | |9 | |
|ми | | |9 | |
|року| | |3 | |
|. | | |2 | |
| | |ТО-1 | | |
| | | | | |
| | | |2 | |
| | | |40 | |
| | | |45 | |
| | | |6 | |
| | | |46 | |
| | | |81 | |
| | | |7 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |43 | |
| | | |28 | |
| | | |12 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | |ТО-2 | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |8 | |
| | | |10 | |
| | | |1 | |
| | | |12 | |
| | | |21 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |9 | |
| | | |5 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | |ТО-3 | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | |2 | |
| | | |1 | |
| | | |2 | |
| | | |3 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | |ПР | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |1 | |
| | | |3 | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | |2 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |4 | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |2 | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |4 | |
| | | |4 | |
| | | |5 | |
| | | |6 | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | |КР | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| |3 |сто,п| | |
| |кв|сто | | |
| |ар| |0 | |
| |та| |0 | |
| |л | |7 | |
| |/0| |1 | |
| |.7| |8 | |
| |-0| |8 | |
| |.9| |2 | |
| |/ | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |8 | |
| | | |5 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |4 | |
| | | |1 | |
| | | |2 | |
| | | |2 | |
| | | |2 | |
| | | |0 | |
| | |ТО-1 | | |
| | | | | |
| | | |2 | |
| | | |40 | |
| | | |45 | |
| | | |6 | |
| | | |46 | |
| | | |81 | |
| | | |7 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |6 | |
| | | |2 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |40 | |
| | | |27 | |
| | | |12 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | |ТО-2 | | |
| | | | | |
| | | |1 | |
| | | |9 | |
| | | |10 | |
| | | |2 | |
| | | |11 | |
| | | |20 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |6 | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |9 | |
| | | |7 | |
| | | |3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | |ТО-3 | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |2 | |
| | | |2 | |
| | | |1 | |
| | | |2 | |
| | | |4 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | |ПР | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | |2 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |2 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |2 | |
| | | |1 | |
| | | |2 | |
| | | |2 | |
| | | |2 | |
| | | |0 | |
| | |КР | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| |2 |сто,п| | |
| |кв|сто | | |
| |ар| |1 | |
| |та| |0 | |
| |л | |5 | |
| |/0| |1 | |
| |.4| |8 | |
| |-0| |8 | |
| |.6| |2 | |
| |/ | | | |
| | | | | |
| | | |14 | |
| | | |4 | |
| | | |5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |8 | |
| | | |5 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |5 | |
| | | |2 | |
| | | |2 | |
| | | |2 | |
| | | |1 | |
| | | |2 | |
| | | ТО-1| | |
| | | | | |
| | | |4 | |
| | | |15 | |
| | | |25 | |
| | | |6 | |
| | | |49 | |
| | | |82 | |
| | | |7 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |8 | |
| | | |6 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |40 | |
| | | |27 | |
| | | |10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | ТО-2| | |
| | | | | |
| | | |1 | |
| | | |6 | |
| | | |7 | |
| | | |1 | |
| | | |12 | |
| | | |20 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |2 | |
| | | |2 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |10 | |
| | | |7 | |
| | | |3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | | | |
| | | ТО-3| | |
| | | | | |
| | | |1 | |
| | | |1 | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | |2 | |
| | | |4 | |
| | | |1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | ПР | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | |3 | |
| | | |1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |3 | |
| | | |1 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |2 | |
| | | |4 | |
| | | |2 | |
| | | |2 | |
| | | |1 | |
| | | |3 | |
| | | | | |
| | | КР | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| |1 | | | |
| |кв|сто,с| | |
| |ар|о |1 | |
| |та|псто |10 | |
| |л | |5 | |
| |/0| |2 | |
| |.1| |8 | |
| |-0| |9 | |
| |.3| |1 | |
| |/ | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |8 | |
| | | |5 | |
| | | |1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |4 | |
| | | |5 | |
| | | |5 | |
| | | |5 | |
| | | |3 | |
| | | |3 | |
| | | ТО-1| | |
| | | | | |
| | | |5 | |
| | | |15 | |
| | | |20 | |
| | | |5 | |
| | | |46 | |
| | | |81 | |
| | | |7 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |40 | |
| | | |27 | |
| | | |10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | | | |
| | | ТО-2| | |
| | | | | |
| | | |1 | |
| | | |5 | |
| | | |7 | |
| | | |1 | |
| | | |12 | |
| | | |20 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |9 | |
| | | |5 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | ТО-3| | |
| | | | | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | |3 | |
| | | |3 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |-- | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | ПР| | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |1 | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | |2 | |
| | | |2 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |7 | |
| | | |2 | |
| | | |2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |6 | |
| | | |1 | |
| | | |5 | |
| | | |4 | |
| | | |2 | |
| | | |3 | |
| | | | | |
| | | КР| | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |10 | |
| | | |0 | |
| | | |1 | |
| | | |10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |1 | |
| | | |0 | |
| | | |0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| | | |- | |
| |Найменува| | |
| |ння, тип |1.Трактори: | |
| |і марка |К-700 | |
| |машини |Т-150 | |
| | |ДТ 75 | |
| | |Т-70 | |
| | |МТЗ-80 | |
| | |ЮМЗ-6 | |
| | |Т-25 | |
| | | | |
| | |2.Комбайни: | |
| | |2.1. СК-5 | |
| | |2.2. РКС-6 | |
| | |2.3.КСК-100 | |
| | | | |
| | |3.Автомобілі: | |
| | |3.1. ГАЗ-53 | |
| | |3.2. ЗІЛ-130 | |
| | |3.3. КАМАЗ | |
| | | | |
| | |4.С/г машини: | |
| | |4.1. Плуг | |
| | |4.2. Лущильник | |
| | |4.3. Сівалка | |
| | |4.4. Культиват. | |
| | |4.5. Обприскув. | |
| | |4.6. Косарка | |
| | |
| | |Думенко | | | |Лист|
| | |Сафронов| | | | |
|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |
|м | | |ь | | | |
| |
|Нерівномірність розташування ремонтно-обслуговуючих робіт в календарному році з |
|урахуванням кварталів обумовлена агротехнічними строками проведення основних |
|польових робіт, що виконує дана одиниця МТП чи сільськогосподарських машин. |
|Наприклад, трактор К-700 виконує пізньоосінні або весняні роботи, то немає сенсу |
|планувати капітальні і поточні ремонти в цей період. |
|Сумарна річна трудомісткість позапланових КР і ПР тракторів, комбайнів, |
|автомобілів і сільськогосподарських машин визначається за формулою. |
| |
|Тпз( j ) = t кр( j ) · Nкр.з.(і) + t пр( j ) · Nпр.з.(і) |
|(1.10.) |
| |
|де, t кр( j ) - нормативна трудомісткість одного капітальго ремонту для |
|даної і-го марки машини, люд-год.; |
|t пр( j ) - нормативна трудомісткість одного поточного ремонту для даної і-го |
|марки машини, люд-год.; |
|Nкр.з.(і) - дробовий числовий залишок, що лишився при округленні знайденого |
|числового значення капітальних ремонтів ; |
|Nпр.з.(і) - дробовий числовий залишок, що лишився при округленні знайденого |
|числового значення поточних ремонтів . |
| |
|Розрахунок трудомісткості капітальних ремонтів тракторів, комбайнів, автомобілів |
|і сільськогосподарських машин: |
| |
|Ткр(Т-150) = 1 · 566 = 566 люд-год. |
|Ткр(ск-5) = 2 · 330 = 660 люд-год. |
|Ткр(ГАЗ-53) = 1 · 283 = 283 люд-год. |
| |
|Розрахунок трудомісткості поточних ремонтів тракторів, комбайнів, автомобілів і |
|сільськогосподарських машин: |
| |
|Тпр(Т-150) = 3 · 260 = 780 люд-год. |
|Тпр(ск-5) = 14 · 165 = 2310 люд-год. |
|Тпр(ГАЗ-53) = 3 · 198 = 594 люд-год. |
|Тпр(ПЛУГ) = 14 · 35 = 490 люд-год. |
| |
|Розрахунок трудомісткості СТО,СО,ПСТО,ПТО тракторів, комбайнів, автомобілів і |
|сільськогосподарських машин: |
| |
|Тсто(Т-150) = 20 · 7,3 = 146 люд-год. |
|Тпсто(ск-5) = 28 · 17,5 = 490 люд-год. |
|Тсо(ГАЗ-53) = 32 ·3,9 = 124,8 люд-год. |
|Тпто(ПЛУГ) = 18 · 7 = 126 люд-год. |
| | |Думенко | | | |Лист|
| | |Сафронов| | | | |
|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |
|м | | |ь | | | |
| |
| |
|Розрахунок трудомісткості ТО-(і) тракторів, комбайнів, автомобілів і |
|сільськогосподарських машин: |
| |
|Тто-3(Т-150) = 5 · 27 = 135 люд-год. |
|Тто-2(Т-150) = 28 ·7,5 = 210 люд-год. |
|Тто-2(СК-5) = 8 · 4,4 = 35,2 ( 35 люд-год. |
|Тто-2(ГАЗ-53) = 37 · 19,5 = 721,5 ( 722 люд-год. |
|Тто-1(Т-150) = 110 · 2,0 = 220 люд-год. |
|Тто-1(СК-5) = 24 · 4,4 = 105,6( 106 люд-год. |
|Тто-1(ГАЗ-53) = 5,2 · 163 = 847,6 (848 люд-год. |
| |
|Розрахунок трудомісткості позапланових КР і ПР тракторів, комбайнів, автомобілів і|
|сільськогосподарських машин: |
| |
|Тпз(Т-150) = 0,5 ·566 + 0,62 ·260 = 445,12 ( 445 люд-год. |
|Тпз(СК-5) = 0,115 ·330 + 0 = 37,95 ( 38 люд-год. |
|Тпз(ГАЗ-53) = 0,629 · 283 + 0,906 ·198 =357,3( 357 люд-год. |
|Тпз(ПЛУГА) = 0,4 · 35 = 14 люд.год. |
| |
|Результати розрахунків трудомісткості ремонтно-обслувуючих робіт по всьому парку |
|машин наведені в таблиці 1.3. |
| |
| |
|Розподіл ремонтно-обслуговуючих робіт за підрозділами ремонтної бази |
|господарства. |
| |
|Господарство має в свойому складі 114 одиниць техніки і тому відносить до типу |
|внутрішньо-кооперованих ЦРМ. Розташування дільниці для зберігання МТП на базі |
|ремонтно-технічної присадиби господарства із зберіганням всього парку на машинному|
|дворі. Але враховуючи велику площу господарства і недоцільність кожного дня |
|повертати техніку на постійне місце зберігання, припускатиметься зберігання |
|техніки на час виконання польових робіт на бригадних майстернях із виконанням ПТО |
|в бригадних умовах. |
|Господарство такоі величини має повний необхідний перелік обладнання і |
|устаткування необхідний для своєчасного і правильного виконання всіх обслуговувань|
|і більшої частини ремонтів. Враховуючи неможливість виконання всіх операцій |
|пов`язаних з капітальними, поточними і позаплановими ремонтами то вважатимемо, що |
|5% всіх ремонтних операцій виконуватимуться в спеціальних ремонтних підрозділах. |
|В спеціальних ремонтних пірозділах виконуватимуться найскладніші ремонтні операії,|
|такі як: відновлення, наплавка, шліфування колінчатих валів. Тобто ті операції, на|
|які недоцільно мати устаткування тому що воно не окупить себе в процесі |
|використання. |
| | |Думенко | | | |Лист|
| | |Сафронов| | | | |
|Из|Лист|№ докум.|Подпис|Дата| | |
|м | | |ь | | | |
| |
| |
|Таблиця 1.3. |
| |
|Зведена відомість річної трудомісткості ремонтно-обслуговуючих робіт |
|по МТП господарства. |
| |Наіменування, |Кіль|Трудомісткість за видами ТО і ремонтів, люд-год. | |
| |тип і марка |кіст| | |
| |машини. |ь | | |
| | |маши| | |
| | |н. | | |
| | | | | | | | ПР |КР | ПЗ | | |
| | | |ТО-1|ТО-2 |ТО-3 |ПТО, | | | |Тсумма | |
| | | | | | |СТО, | | | | | |
| | | | | | |СО | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| |Трактори: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| |К-700 |1 |32,5|31,8 |43,2 |58,6 |0 |0 |285,7|452,84 | |
| |Т-150 |10 | |210 |135 |146 |780 |566 | |2502,1 | |
| |ДТ-75 |12 |220 |217,6|128,4|410,8 |900 |369 |445,1|2850,8 | |
| |Т-70 |3 |364,| | |408 |0 |0 | |410,3 | |
| |МТЗ-80 |16 |5 |34,5 |28 |112 |680 |622 |460,5|2719,7 | |
| |ЮМЗ-6М |17 |52,9|324,3|178,2|506,6 |1008 |1088 | |4568,76| |
| |Т-25 |3 | | | |5,4 |96 |0 |254,1| | |
| |Всього: |62 |504,|591,3|365,4|1280,2|3464 |2645 | |295,88 | |
| | | |9 | | | | | |298,3|13800,3| |
| |Комбайни: | |812,|22,4 |10,8 | | | | |8 | |
| | | |5 |1431,|889 | | | |196,9| | |
| |СК-5 |14 |58,8|9 | | |2310 |660 |6 | | |
| |РКС-6 |4 | | | |490 |780 |0 |102,4| | |
| |КСК-100 |5 |2046| | |156 |1110 |0 |8 |3638,8 | |
| |Всього: |23 |,1 | |- |222 |4200 |660 |2044,|1416,6 | |
| | | | |35,2 |- |868 | | |18 |1712 | |
| |Автомобілі: | | |12 |- | | | | |6767,4 | |
| | | | |0 |- | | | | | | |
| |ГАЗ-53 |16 |105,|47,2 | | |594 |283 | | | |
| |ЗІЛ-130 |10 |6 | | |124,8 |480 |343 |38 | | |
| |КАМАЗ |3 |28 | | |80 |347 |0 |440,6|2928,2 | |
| |Всього: |29 |15 | |- |34,8 |1421 |626 | |2014,1 | |
| | | |148,|721,5|- |239,6 | | |365 |1225 | |
| |С/г машини: | |6 | |- | | | |843,6|6167,3 | |
| | | | |468 |- | | | | | | |
| |Плуг |18 | |290 | | |490 |- | | | |
| |Лущильник |13 | |1479,| |126 |450 |- | | | |
| |Сівалка |18 |847,|5 | |195 |700 |- | |630 | |
| |Культиватор |18 |6 | |- |180 |700 |- |357,3|651,3 | |
| |Обприскувач |9 |643,| |- |162 |216 |- | |882 | |
| |Косарки. |7 |1 | |- |81 |132 |- |0 |882 | |
| |Всього: |83 |274,|- |- |70 |2688 |- |278,7|307,8 | |
| | | |5 |- |- |814 | | | |208,6 | |
| | | |1765|- |- | | | |636 |3561,7 | |
| | | |,2 |- |- | | | | | | |
| | | | |- | | | | | | | |
| | | | |- | | | | | | | |
| | | | |- | | | | |14 | | |
| | | |- | | | | | |6,3 | | |
| | | |- | | | | | |2 | | |
| | | |- | | | | | |20 | | |
| | | |- | | | | | |10,8 | | |
| | | |- | | | | | |6,6 | | |
| | | |- | | | | | |59,7 | | |
| | | |- | | | | | | | | |
| |Разом по МТП: |197 |3959|2958,|889 |3201,8|11773|3931 |3583,|30296,7| |
| | | |,9 |6 | | | | |48 |8 | |
| |
| | |Думенко | | | | |
| | | | | | |Лист |
| | |Сафронов | | | | |
|Изм| Лист| № | | | | |
| | |докумета |Подпис|Дата| | |
| | | |ь | | | |

Розподіл загального обсягу щодо обслуговування і ремонту МТП господарства оформляється в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4.

Відомість розподілу робіт по ТО і ремонту МТП господарства між підрозділами ремонтної бази

|Найменування,|Підрозділ ремонтної бази |
|тип і марка |Розподіл робіт за видами і трудомісткістю |
|машин. | |
| |ПТО бригадного |ЦРМ господарства |Спец. ремонтні|
| |відділення | |підприєм. |
| |Обслуговування |Обслуговув.|Ремонти |Ремонти |
| |Вид |Т |Вид |Т |Вид |Т |Вид |Т |
|1.Трактори: |СТО | |ТО-1| |ПР | |КР | |
|К-700 | |58,6 | |107,5|КР |272,74|ПР |14 |
|Т-150 | |146 |ТО-2| |ПЗ | |ПЗ |90 |
|ДТ-75 | |410,8 | |565 | |1701,1| |86 |
|Т-70 | |40,8 |ТО-3|710,5| | | |13 |
|МТЗ-80 | |112 | | | |1643,5| |80 |
|ЮМЗ-6М | |506,6 | |115,4| | | |114 |
|Т-25 | |5,4 | | | |241,1 | |10 |
|Всього: | |1280,2 | |1007,| |1520,3| |407 |
| | | | |4 | | | | |
|Комбайни: |ПСТО | | |1769,| |2178,9| | |
|СК-5 | |490 | |2 | |6 | |150 |
|РКС-6 | |156 | |92 | |188,48| |61 |
|КСК-100 | |222 | |4367 | | | |73 |
|Всього: | |868 | | | |7746,1| |285 |
| | | | | | |8 | | |
|3. |СО | | |140,8| | | | |
|Автомобілі: | |124,8 | | | | | |61 |
|ГАЗ-53 | |80 | |40 | |2858 | |41 |
|ЗІЛ-130 | |34,8 | |15 | |1159,6| |31 |
|КАМАЗ | |239,6 | |195,8| | | |133 |
|Всього: | | | | | |1402 | | |
| |ПТО | | | | |5418,6| | |
|4. С/г | |126 | | | | | |25 |
|машини: | |195 | |1569,| | | |22 |
|Плуг | |180 | |1 | | | |35 |
|Лущильник | |162 | |1111,| |1173,3| |36 |
|Сівалка | |81 | |1 | | | |11 |
|Культиват. | |70 | |564,5| |782 | |7 |
|Обприскув | |814 | | | |594,7 | |136 |
|Косарки. | | | |3244,| |2550 | | |
|Всього: | | | |7 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | |479 | | |
| | | | |- | |434,3 | | |
| | | | |- | |667 | | |
| | | | |- | |684 | | |
| | | | |- | |215,8 | | |
| | | | |- | |131,6 | | |
| | | | |- | |2611,7| | |
| | | | |- | | | | |
|Разом по ЦРМ:|- |3201,8 |- |7807,|- |18326,|- |961 |
| | | | |5 | |4 | | |

2. Обслуговування параметрів проекту майстерні.

2.1. Структура розподілу робіт, визначення спеціалізації майстерні.

Початковими данними для визначення програми і обсягу робіт служить номенклатура виконаних робіт і їх трудомісткість.

Основні технологічні види робіт по ремонту і обслуговуванню МТП наведені в таблицях 1.3. і 1.4. Але треба врахувати, що крім наведених видів робіт в ЦРМ виконуються також:

- ремонт технологічного обладнання тваринницьких ферм;

- ремонт обладнання перероблюючих галузей виробництва;

- ремонт власного технологічного обладнання;

- виготовлення нестандартного інструменту і оснастки;

- відновлення деталей, а також т.н. інші роботи.

Ці роботи істотно доповнюють програму підприємства, отже разраховуємо остаточну програму підприємства і оцінюємо загальну трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт. Для попередніх, зазначених розрахунків вважаємо, що всі вище наведені роботи відповідно складають:

10%; 8%; 3%; 15%; 15% від величини сумарної трудомісткості робот по ремонту і обслуговуванню МТП.

Річна програма робіт майстерні, трудомісткість за видами роботи і сумарним обсягом робіт ЦРМ оформлюється в таблиці 2.1.

Ремонтуючи великомарочний парк машин необхідно визначити профіль спеціалізації майстерні, підраховуючи максимальну трудомісткість ремонтно-обслуговуючих діянь за типами і марками машин.

Загальну програму робіт майстерні необхідно виразити в наведених або умовних одиницях ремонту,тобто програма робіт наводиться до визначеного виду ремонту машин – представника, що характеризує профіль спеціалізації для цього парку.

Кількість умовних ремонтів визначається з формули :

Nум. = Тр ( Т(і) ;

(2.1)

де Тр – сумарна річна трудомісткість робот майстерні, люд-год.

Т(і) – нормативна трудомісткість ремонту трактора в господарстві, який має найбільшу трудомісткість.

Nум. = 44297,0 ( 272 = 162,85 ( 163.

Профіль спеціалізації визначається маркою трактора, є підставою для розробки виробничої технології ремонту машин.

Таблиця 2.1.

Річна програма і трудомісткість роботи майстерні.

|Німенування,тип |Види ТО|Загальна |Види |Загальна |Сумарна |
|і марка машин. | |трудомістк|ремонт|трудомісткість|трудомісткіст|
| | |. Люд-год.|ів |люд-год. |ь робот, |
| | | | | |люд-год. |
|1.Трактори: |СТО | |ПР | | |
|К-700 |ТО-1 |166,1 |КР |272,74 |438,84 |
|Т-150 |ТО-2 |711 |ПЗ |1701,1 |2412,1 |
|ДТ-75 |ТО-3 |1121,3 | |1643,5 |2768,8 |
|Т-70 | |156,2 | |241,1 |397,3 |
|МТЗ-80 | |1119,4 | |1520,3 |2639,4 |
|ЮМЗ-6М | |2275,8 | |2178,96 |4454,76 |
|Т-25 | |97,4 | |188,48 |285,88 |
| | | | | | |
|2.Комбайни: |ПСТО | | | | |
|СК-5 |ТО-1 |630,8 | |2858 |3488,8 |
|РКС-6 |ТО-2 |196 | |1159,6 |1355,6 |
|КСК-100 | |237 | |1402 |1639 |
| | | | | | |
|3. Автомобілі: |СО | | | | |
|3.1.ГАЗ-53 |ТО-1 |1693,9 | |1173 |2867,2 |
|3.2.ЗІЛ-130 |ТО-2 |1191,1 | |782 |1973,1 |
|3.3.КАМАЗ | |599,3 | |594,7 |1194 |
| | | | | | |
|4. С/г машини: |ПТО | | | | |
|4.1. Плуг | |126 | |479 |605 |
|4.2.Лущильник | |195 | |434,3 |629,3 |
|4.3.Сівалка | |180 | |667 |847 |
|4.4.Культиват. | |162 | |684 |846 |
|4.5.Обприскув | |81 | |215,8 |296,8 |
|4.6.Косарки. | |70 | |131,6 |201,6 |
| | | | | | |
|Всього по МТП: | |11009,3 | |18326,48 |29335,78 |
| | | | | | |
|5. Інші види: |ТО | | | | |
|5.1.Ремонт | |1100,93 | |1832,648 |2933,578 |
|технол. | | | | | |
|обладнання ферм.| |880,744 | |1466,11 |2346,854 |
| | | | | | |
|5.2.Ремонт | |330,279 | |549,79 |880,069 |
|обладн. перероб.| | | | | |
|галузей. | |1651,395 | |2748,97 |4400,365 |
|5.3.Ремонт | | | | | |
|власн. технол. | |1651,395 | |2748,97 |4400,365 |
|обладнання | | | | | |
|5.4.Вигот. | | | | | |
|нестанд. | |16624,043 | |27672,96 |44297,003 |
|інструменту | | | | | |
|5.5.Відновлення | | | | | |
|деталей, а також| | | | | |
|ін. | | | | | |
| | | | | | |
|Всьго по ЦРМ: | | | | | |

2.2. Коротка характеристика машин, що ремонтуються, аналіз основних вузлів і агрегатів.

Коротко характеризуючи конструктивно-технологічні особливості машин в складі МТП, які визначатимуть профіль спеціалізації майстерні.

Також треба врахувати трактори, що мають меншу загальну трудомісткість за рік, але вагому, до того ж вони мають великі габаритні розміри і складність конструкції, що є визначальним фактором.

Виходячи із значення умовних ремонтів на трактор ЮМЗ-6М, що склало 163 одиниці, можемо включити до спеціалізації і трактор МТЗ-80, який з трактором ЮМЗ має буже подібну технологію ремонту. Врахуємо також трактори ДТ-75 та Т-150 для більш об`єктивного вибору спеціалізації ЦРМ.

Характеристика тракторів приведена в таблиці 2.2.

Таблиця

2.2.

Характеристика тракторів, що ремонтуються.

|Німенування, |Основні характеристики |
|вид і марка | |
|трактора. | |
| |Тип |Клас |Маса, кг |Габаритні |Площа,яку |
| |призначення |тяги,кН.| |розміри,мм|займає |
| | | | | |трактор. |
| |Універсально| | |4165(1885 | |
|ЮМЗ-6М |просапний |14 |3950 |(2586 |7,85 |
| | | | | | |
| |Універсально| | |3930(1970 | |
|МТЗ-80 |просапний |14 |3760 |(2470 |7,74 |
| | | | | | |
| |Загального | | |4575(1740 | |
|ДТ-75 |призначення |30 |6550 |(2304 |7,96 |
| | | | | | |
| |Загального | | |4750(1850 | |
|Т-150 |призначення |30 |6975 |(2462 |8,79 |
| | | | | | |

Аналіз відмов окремих деталей виконується якісно, грунтуючись на знаннях про умови роботи деталей (тертя, змащування температурний режим та інше).

В наслідок цього аналізу визначають вузли і деталі схильні до найбільшого зношування, а також оцінюється характер та розмір дефекту.

2.3. Технологічний процес ремонту машин.

Оскільки визначено було попередньо, що машинний двір де зберігаються машини і техніка знаходиться на базі ЦРМ, то мийка техніки та доставка її в майстерню не визначатиметься окремим питанням, хоча в схемі вона буде зазначена.

Складемо технологічну схему поточного ремонту машини в такій послідовності.

|Прийом машини в ремонт. |

|Зовнішня очистка і мийка. |

|Передремонтне діагностування |

|Підрозбирання на агрегати |

|Транспортування на дільницю|

|Розбирання вузлів і деталей|

|Очистка вузлів і деталей |

|Контроль та дефектація |
|деталей |

|Ремонт деталей або |
|установка запсних |

|Комплектування деталей у |
|вузли, вузли у агрегати |

|Підфарбування та здача |
|агрегату |

|Збирання машини |

|Обкатка і регулювання |

|Здача відремонтованої машини |

Рис.1. Технологічна схема поточного ремонту машини

2.4. Визначення складу виробничих дільниць, розподіл загальної трудоміскості ремонтних робіт.

Для ЦРМ застосовується безцехова структура. Основними підрозділами ЦРМ являються відділення, створені з двох або трьох дільниць. До складу ЦРМ входять відділення або дільниці відповідно до отримання розподілом по трудомісткості технологічних видів робіт.

Таблиця 2.3.

Розподіл трудомісткості робіт з ЦРМ за технологічними видами.


|№ |Найменування технологічних робіт |Трактори |
| | |ТО і |% |
| | |ремонти | |
|1 |Зовнішня очистка і миття |1018,83 |2,3 |
|2 |Діагностування (передремонтне) |930,2 |2,1 |
|3 |Розбирання і миття |2702,1 |6,1 |
|4 |Дефектація і комплектування |841,6 |1,9 |
|5 |Моторемонт з перевіркою |5492,8 |12,4 |
|6 |Ремонт паливної апаратури |1461,8 |3,3 |
|7 |Електроремонт і акумулятори |1240,3 |2,8 |
|8 |Ремонт агрегатів та с/г машин |2746,4 |6,2 |
|9 |Ремонтно-монтажні роботи |5625,7 |12,7 |
|10 |Збірка |6378,7 |14,4 |
|11 |Заправка і обкатка |2525 |5,7 |
|12 |Вулканізація |442,9 |1 |
|13 |Слюсарно-механічні роботи |5448,5 |12,3 |
|14 |Зварювальні роботи |1550,3 |3,5 |
|15 |Мідно-жестяні роботи |2480,6 |5,6 |
|16 |Ковально-термічні |1461,8 |3,3 |
|17 |Відновлення |930,2 |2,1 |
|18 |Фарбування |1018,83 |2,3 |
| | | | |
| |Всього |44297 |100 |

2.5. Визначення режиму роботи і фонду часу підприємства.

Режим роботи підприємства визначається кількістю робочих днів на рік, кількістю робочих змін на добу, тривалістю робочих змін.

Визначаємо кількість робочих днів та інших данних за методикою:

Номінальний фонд часу за рік:

Фн = ( Др · tр.см - Дс · tс.см ) · Nс ;

(2.2.)

де Др – кількість робочих днів на рік, Др = 203; tр.см – тривалість зміни, год; tр.см = 7 год;

Дс – кількість робочих змін зі скороченою тривалістю зміни; Дс =

62; tс.см – година скорочення зміни,год; tс.см = 1.

Фн = ( 203 · 7 – 62 · 1) = 2059 год.

Слід врахувати, що номінальний фонд часу відповідно підприємства, дільниці, обладнання, робочого місця і працівника однакові тобто:

Фн = Фн.д = Фн.о = Фн.р.м. = Фн.п. = 2059 год.

(2.3.)

Дійсний фонд часу за рік відрізняється від номінального і визначається:

Фдп = (Фнл – Дв · tр.см) · f ;

(2.4.)

де Дв - кількість робочих днів відпустки; f – коефіцієнт втрати робочих днів; f = 0,96.

Фдп = ( 2059 - 24· 7 ) = 1815 год.

Це для коваля, мідника, електро- і газозварника, акумуляторщика, маляра.

Фдп = (2059 – 18 · 7) = 1855,7 год.

Для мийника, вулканізаторщика, гальванщика, випробівача двигунів.

Фдп = (2059 – 15 · 7) = 1875,8 год.

Для працівників інших спеціальностей.

- для робочого місця:

Фд.р.м. = Фн.р.м. · Пр.м.;

(2.5.)

де Пр.м – кількість працівників на робочому місці; Пр.м =1.

Фд.р.м. = 2059 · 1= 2059 год.

-для виробничого обладнання:

Фд.о. = Фн.о. · j ;

(2.6.)

де j – коефіцієнт використання обладнання за робочу зміну; j =

0,98.

Фд.о. = 2059 · 0,98 = 2017,8.

2.6. Визначення кількості виробничих працівників і штатів підприємства.

Кількість виробничих працівників у відділенні і дільниці визначається з врахуванням зальноі річної трудомісткості робіт на відповідних дільницях і розподіляється на присутню та списочну .

Розраховується за формулою:

- присутня кількість :

П = Тділ./ Фн.п.;

(2.7.)

де Тділ. – загальна трудомісткість робіт дільниці; год.-люд;

- списочна кількість:

Псп. = Тділ / Фдр ;

(2.8.)

Результати розрахунків зведені до таблиці 2.4.

При розробці штату ЦРМ необхідно розрахувати можливість і необхідність поєднання працівників в період максимальності проведення польових робіт, а також залучення трактористів та комбайнерів до виконання ремонтних робіт в період мінімальної інтенсивності польових робіт.

Розрахувати кількість допоміжних працівників у розмірі 10-15% від загальної кількості виробничих працівників, кількість ІТР у розмірі 8-10%, службовців 2-3%, кількість МОП – 2-4%.

Таблиця 2.4.

Зведена відомість працівників в ЦРМ

|№ |Технологічні види робіт. |Фнп |Фдр |Кількість працюючих |
| | | | |Ппр. |Псп. |Пзал. |
|1 |Зовнішня очистка і миття |2059|1855,7 |0,49 |0,54 |X |
|2 |Діагностування(передремонтне) | |1875,8 |0,45 |0,49 |С |
|3 |Розбирання і миття | |1855,7 |1,31 |1,45 |X |
|4 |Дефектація і комплектування | |1875,8 |0,40 |0,44 |С |
|5 |Моторемонт з перевіркою | |1875,8 |2,66 |2,92 |3люд. |
|6 |Ремонт паливної апаратури | |1875,8 |0,70 |0,77 |1люд. |
|7 |Електроремонт і акумулятори | |1875,8 |0,60 |0,66 |V |
|8 |Ремонт агрегатів та с/г машин | |1875,8 |1,33 |1,46 |B |
|9 |Ремонтно-монтажні роботи | |1875,8 |2,73 |2,99 |3люд. |
|10 |Збірка | |1875,8 |3,09 |3,4 |B |
|11 |Заправка і обкатка | |1855,7 |1,22 |1,36 |V |
|12 |Вулканізація | |1855,7 |0,21 |0,23 |N |
|13 |Слюсарно-механічні роботи | |1875,8 |2,64 |2,9 |3люд. |
|14 |Зварювальні роботи | |1815,0 |0,75 |0,85 |M |
|15 |Мідно-жестяні роботи | |1815,0 |1,2 |1,36 |M |
|16 |Ковально-термічні | |1815,0 |0,70 |0,8 |N |
|17 |Відновлення | |1815,0 |0,45 |0,51 |L |
|18 |Фарбування | |1875,8 |0,49 |0,54 |L |
| | | | | | | |
| |Всього |х |х |24 |

Всі: Х = 2люд; С = 1; V = 2; B = 5; N = 1; M = 2; L = 1;

Аналізуючи таблицю 2.4. можемо бачити, що на таких роботах як: моторемонт з перевіркою, ремонтномонтажні, збірка та слюсарно- механічні зайнято 48% працюючих, а точніше кожна з цих 4 груп займає по 12%. Ці роботи є найбільш трудомісткими і становлять майже половину.

Результати розрахунку штатів зведено в таблицю 2.5.

Таблиця 2.5.

Зведена відомість штатів ЦРМ.

| Виробничі |Допоміжні |ІТР |Службовці |МОП |
|працівники |працівники| | | |
| |10...15% |8...10% |2...3% |2...4% |
|24 |3 |2 |1 |1 |

2.7. Розробка річного календарного плану на графіку завантаження

ЦРМ.

Ремонтні роботи плануються з метою забеспечення рівномірного завантаження підприємства протягом року, що сприяє закріпленню виробничих працівників, підвищує їх кваліфікацію, а також дозволяє підвищити продуктивність праці, поліпшити якість ремонту і знизити витрати на виробництво ремонтноі продукції.

Вихідні данні для планування:

. річна програма ремонту об`єктів у кількісному та якісному вимірюванні;

. обсяг додаткових видів робіт;

. агротехнічні строки проведення основних польових робіт;

. рекомендації щодо планування.

Розробляючи графік завантаження ЦРМ допускається нерівномірність щомісячного завантаження не більше 10% помісячної трудомісткості.

Рівномірне завантаження ремонтного підприємства може бути досягнуте за допомогою корегування строків ремонту комбайнів, сільськогосподарських машин, а також додаткових робіт в осінньо- літній період.

Графік завантаження виконується в координатах – трудомісткість щомісячного завантаження – календарні строки.

-----------------------
Очистка і регулювання робочих агрегатів машини

©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru