1. • Курсовая: Методы работы с массивами на языке BASIC
 2. • Одномерные и двумерные массивы (таблицы)
 3. • Массивы в языках Pascal и Basic
 4. • Одномерные и двумерные массивы (таблицы)
 5. • Одномерные и двумерные массивы (таблицы)
 6. • Одномерные и двумерные массивы (таблицы)
 7. • Массивы в языках Pascal и Basic
 8. • Массивы в языках Pascal и Basic
 9. • Общие сведения об языке программирования Qbasic
 10. • Сортировка данных в массиве
 11. • Авторский материал: Структурные особенности массивов скальных пород и ...
 12. • Разработка верхнего уровня Информационной Системы ...
 13. • Диплом: Информационная система университета
 14. • VB, MS Access, VC++, Delphi, Builder C++ принципы(технология ...
 15. • Диплом: Язык С
 16. • Язык с
 17. • Массивы
 18. • Авторский материал: Модуль для работы с ассоциативными массивами в C ...
 19. • Создание эффективной реализации сортированного списка с ...
 20. • Авторский материал: Работа с бинарными данными и реестром Windows на ...

Реферат: Массивы

B.I.Березін,С.Б.Березін(С.83) МАСИВИ І ПОКАЖЧИКИ

Раніше ми ввели типи даних в мові С, які називаються іноді базовими або вбудованими. На основі цих типів даних мова С дозволяє будувати інші типи даних і структури даних. Масив - один з найбільш простих і відомих структур даних. Під масивом в мові С розуміють набір даних одного і того ж типу, зібраних під одним ім'ям. Кожний елемент масиву визначається ім'ям масиву і порядковим номером елемента, який називається індексом. Індекс в мові С завжди ціле число.

ОГОЛОШЕННЯ МАСИВУ В ПРОГРАМІ
Основна форма оголошення масиву розмірності N така:

тип [размер1][размер2]...[размерН]

Частіше за все використовуються одновимірні масиви:

тип [розмір] ; тип - базовий тип елементів масиву, розмір - кількість елементів одновимірного масиву.
При описі двовимірного масиву оголошення має наступний вигляд:

тип [размері][размер2];

У цьому описі можна трактувати оголошення двовимірного масиву як оголошення масиву масивів, т. е. масив розміру [размер2], елементами якого є одновимірні масиви [размер1].

Розмір масиву в мові С може задаватися константою або константним виразом. Не можна задати масив змінного розміру. Для цього існує окремий механізм, званий динамічним виділенням пам'яті.

ОДНОВИМІРНІ МАСИВИ

У мові С індекс завжди починається з нуля. Коли ми говоримо про перший елемент масиву, то маємо на увазі елемент з індексом 0. Еслі ми оголосили масив

int a[100] ; це означає, що масив містить 100 елементів від а[0] до а[99]. Для одновимірного масиву легко підрахувати, скільки байт в пам'яті буде займати цей масив:

кільк.байтів=*.

У мові С під масив завжди виділяється безперервне місце в оперативній пам'яті.

У мові С не перевіряється вихід індексу за межі масиву. Якщо масив а[100] описаний як цілочисельний масив, що має 100 елементів, а ви в програмі вкажете а[200], то повідомлення про помилку не буде видане, а як значення елемента а[200] буде видано деяке число, що займає відповідні 2 байти. Можна визначити масив будь-якого визначеного раніше типу, наприклад

unsigned arr[40], long double al[1000], char ch[80].

|/*поміняти місцями max з min*/ |// Сортування і програвання масиву |
|#include main() |#include #include |
|{ int i,j,a[10], max. nmax, min, |#' nclude void main() { int |
|nmin, temp; clrscr(); for (i=0; i

©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru