1. • урок-гра
 2. • Развлекательные и познавательные игры на уроках английского ...
 3. • Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени ...
 4. • Ролевые игры на уроках английского языка
 5. • Зависимость формирования познавательной потребности от ...
 6. • Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему ...
 7. • Конспекты уроков по биологии в школе
 8. • Цель и задачи проведения предпрактики
 9. • Топик: Обучение диалоговой речи на начальном этапе изучения ...
 10. • Топик: Игра, ее назначение в обучении иностранному языку детей ...
 11. • Топик: Севастополь
 12. • Ролевая игра как средство интенсификации обучения групповому ...
 13. • Топик: Модальные фразы как средство выражения модальности
 14. • Обучение аудированию в начальной школе
 15. • Модульная система
 16. • Карпаты
 17. • Диплом: Развитие креативности у детей
 18. • контроль качества
 19. • Курс методики физики

Реферат: Урок-игра, английский язык

Тема: Орієнтація на вулиці. Підтема: Ситуація: “Як пройти до..?”

Цілі:
Практична: систематизувати вивчений матеріал, перевірити рівень знань
Освітня: сформувати уявлення учнів про сучасне англійське місто.
Розвиваюча: розвивати культуру спілкуванняв ситуації “Як пройти..?”
Виховна: виховувати почуття поваги до літніх людей, ввічливості при спілкуванні.

Тип уроку: Підсумковий.
Вид уроку: Гра.
Обладнання уроку: Роздавальний матеріал: картки, картки-схеми, аудіо касета.

План уроку.
1. Організаційний момент.
2. Мовленнева і фонетична зарядки.
3. Вправи на усне мовлення по темі (Task I, VI, VII).
4. Письмові вправи по темі. (Task II, III).
5. Діалогічне мовлення по темі (Task IV, V).
6. Висновки уроку і домашнє завдання.
Хід уроку.

1. Teacher: Good morning dear children. I am very glad to see you. Let’s begin our English lesson. At the beginning answer the questions.

T ?P1, P2… 1. How are you?
2. Where do you live?
3. Where are you from?
4. What street do you live in?

2. Звучить запис пісні “Do you speak English”. Учні повторюють постановку запитання
Where are you from?
T:А тепер невеличка фонетична розминка. Спочатку ви уважно прослуховуєте слова, які промовляє диктор, а потім повторюєте ці слова за диктором.
Слова: shop, restaurant, tower, door, train, house, street, building, car, bus, bicycle, railway station, office, school, hotel, traffic.

3. T: Dear children, today we’ll go to the treasure. Our task is to find the treasure. You can see a large box on the chair. We have to do a lot of exercises for finding the treasure. After each exercises the way to the treasure well be shorter. If we’ll do all exercises we’ll find the treasure.

Наш похід за скарбами буде не простий, але якщо ви згадаєте все, що ми з вами вивчили, ми обов’язково знайдемо скарб. Після кожної вірно зробленої вправи, обгортка з великої коробки буде зніматися. Коли ми виконаємо всі завдання, ми побачимо, що знаходиться на дні великої магічної коробки.

Ну що ж, почали.
Let’s start.
Task I.
Make up the words: All words are divided into two parts. Your task is to find the end of the words.
police
ket
mar
libraru
ho
dge
bri
fe
city
urant
resta
station
ca
nk
ba
tel
traffic
light
railway
way
sub
park
car
shop
bus
road
super
station
hos
market
book
ing
toy
ner
cross
pital
cross
shop
cor
station
chur
ch
post
ment
pave
ground
play
ad
ro
office

Task II.
Fill in the proverbs.
На дошці записані прислів’я, в яких відсутні модальні дієслова. Завдання: вставити потрібне модальне дієслово.


Can, could, may, must, should.
1. Never put of till tomorrow what you … do today.
2. You… eat your cake and have it.
3. You never know what you … do till you try.
4. Between the cup and the lip a morsel … slip.
5. What … be done at any time is done at no time.
6. One … be in two places at once.
7. You … take a horse to the water but you … make him drink.
8. I would if I … but I….

Task III.

Write the names. Where is the man?
Учні отримують карточки. По інструкції учні повинні написати ім’я кожного чоловічка.

Task IV.
Situations.
Декілька уроків тому учні вивчали діалоги по темі, з допомогою карток вони повинні відтворити ці діалоги. На кожній картці подана конкретна ситуація.
Situation 1: Where is thepost office?
Situation 2: Where can I buy stamps?
Situation 3: Could you tell me the way to the toyshop?
Situation 4: Is this the right way to the bookshop?
Situation 5: How to get to the market?
Situation 6: What’s the best way …?
Situation 7: Can you tell me where is the police station?
Situation 8: How can I get to the supermarket from here?
Task V.

Act the drama: “What should we do?”
Учні діляться на групи по три чоловіки і отримують тексти діалогу. Завдання – розіграти один і той же діалог.

Task VI.
To find the place:
Спочатку потрібно повторити наступні словосполучення:
1. to the left (right)
6. go along
2.on the left (right)
7. go straight ahead
3. on the corner
8. turn left (right)
4. at the corner
9. take the 1st (2nd) turning
5. at the end of the street


Учні діляться на два варіанти А і В. Кожен варіант отримує свою картку-схему. Є два варіанти роботи з такою карткою-схемою.
Варіант перший: учні варіанту А задають запитання Where is the …? учням варіанту В. Учні варіанту В, дивлячись на свою картку-схему дають інструкцію як знайти потрібне місце. І так по черзі.
Варіант другий: Учитель зачитує інструкції до кожного місця, а учні знаходять це місце у себе на схемі.

Task VII.
Match each notice with a place.
Учні отримують картки, в яких повинні кожному напису знайти відповідне місце у переліку.

Teacher: Are you tired? I think you are very tired because you have done a lit of tasks. You showed, your good knowledge. And now let’s look at our treasure. Wait a minute… Wehave found our treasure.

TREASURE – SOME MAGIC
RULES FOR CHILDREN.

6. Teacher: Ось і закінчився наш урок, наша подорож за скарбом. На сьогоднішньому уроці ми підвели підсумки роботи по темі “Asking the way.” Я б хотіла, щоб у потрібний момент ви змогли б використати знання, отримані на наших уроках. А ті правила, які ми прочитали у нашому скарбі допоможуть вам у житті.
Оцінки за дані вправи ви дізнаєтесь сьогодні, а за письмові – на слідуючому уроці.

Good-bye. Thank you for the lesson. See you soon.

©2007—2016 Пуск!by | По вопросам сотрудничества обращайтесь в contextus@mail.ru